ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PZON-06 Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej Drukuj informacjęSprawa: PZON-06 Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Szczegóły informacji

PZON-06 Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Wydział: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszono dnia: 2014-07-15 14:10:38

Termin załatwienia

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty

Miejsce załatwienia

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, Informacja telefoniczna: 61 44 26 772
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.
Złożenie dokumentów OSOBIŚCIE przez wnioskodawcę z wyjątkiem:
1) Osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską ,za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Telefon kontaktowy

061 44 26 772

Sposób załatwienia

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty

Miejsce odbioru

Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość ALBO przez osobę upoważnioną po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od dnia 7 maja 2015 r. (do pobrania i wypełnienia na miejscu)
  2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
  3. Jedna fotografia o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  4. Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.
  Uwaga! Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania.
 

Czas realizacji

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty

Opłaty

Opłata w wysokości 21 zł,
od 07.10.2017 r. na nr rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym
53 9058 0000 0000 0000 7272 0033
Nazwa odbiorcy: POWIAT NOWOTOMYSKI
Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Tytułem przelewu:  „opłata za wydanie karty parkingowej” oraz imię i nazwisko osoby składającej wniosek

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r., poz. 1047 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446, ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r.  w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2014r. poz. 870 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunki dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 843)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 691)
 
 
 
Data ostatniej aktualizacji:
2023-11-15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szudra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szudra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-15 14:03:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-15 14:10:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-15 13:33:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony