ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ogólną klauzula informacyjnaDrukuj informacjęSprawa: Ogólną klauzula informacyjna

Szczegóły informacji

Ogólną klauzula informacyjna

Wydział: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszono dnia: 2018-06-22 12:12:07

Termin załatwienia

.

Podstawa prawna

 
 
Zgodnie   art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 26 772, mail: orzekanie@powiatnowotomyski.pl
 2. W Starostwie Powiatowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Marlena Galas, z którym można się kontaktować: telefonicznie 614426705, e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl.  oraz listowanie: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym  Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu.
      10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Idzikowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Idzikowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-22 12:11:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-22 12:12:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-25 09:47:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony