ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy (RI-13)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy (RI-13)

Szczegóły informacji

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy (RI-13)

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-03-11 11:20:10

Termin załatwienia

Do 3 dni. Inwestor lub osoba upoważniona przez Inwestora może wystąpić o wydanie dziennika budowy najwcześniej po dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl,
Wydział Budownictwa i Architektury.
Złożenie dokumentów: parter, Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) lub pokój 17 - Kancelaria Starostwa lub II piętro – pokój 57. Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu:
  • 61 44 26 761.
Odbiór dokumentów: II piętro pokój 57, Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM). Ostemplowany dziennik budowy Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dziennika można uzyskać pod nr tel.:
  • 61 44 26 761.
Na wniosek Inwestora tut. Organ może odesłać dziennik budowy /za potwierdzeniem odbioru/ pod adres wskazany na wniosku.

Sposób załatwienia

Organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej sprawdza kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. Wezwania Wydział Budownictwa i Architektury przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.
Postępowanie kończy wydanie ostemplowanego dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej albo zapewnienie dostępu w systemie EDB do dzienników budowy prowadzonego w postaci elektronicznej.

Wymagane Dokumenty

Wniosek złożony przez Inwestora/ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora  (wzór własny do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17 złotych.
 
Załączniki:
  • Dziennik budowy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Uwagi

Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania robót.
 
Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia. Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić dla każdego wydzielonego odcinka robót.
 
 
Od dnia 01.08.2022r. instnieje możliwość prowadzenia dziennika budowy w formie elektronicznej po założeniu konta przez inwestora na stronie Głównego Urzędu Budowlanego w rejestrze EDB.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benigna Dziudziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-11 11:14:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-11 11:20:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-02 12:13:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony