ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej i ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych (EW-60)Drukuj informacjęSprawa: Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej i ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych (EW-60)

Szczegóły informacji

Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej i ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych (EW-60)

Wydział: Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2010-02-01 15:09:30

Termin załatwienia

30 dni. 60 dni, w przypadkach skomplikowanych.

Wymagane Dokumenty

·          Pismo o przyjęcie dokumentacji, zawierające: określenie wnioskodawcy oraz określenie rodzaju dokumentacji geologicznej.
Załączniki:
·          Dokumentacja geologiczna: złoża kopaliny, hydrogelogiczna, geologiczno - inżynierska (4 egz.), inna niż wymienione (3 egz.).
·          Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, budynek C, parter, pokój 17.
Odbiór dokumentów: przesłanie na adres inwestora za pośrednictwem poczty lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, budynek C, I piętro, pokój 26      
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.
60 dni, w przypadkach skomplikowanych.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej przyjmującej dokumentację geologiczną (dotyczy tylko dokumentacji geologicznej: złoża kopaliny, hydrogelogicznej, geologiczno - inżynierskiej).
Egzemplarze decyzji są wysyłane do właściwego wójta/burmistrza, Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 
OPŁATY
10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta w Nowym Tomyślu PKO BP S.A. o/Nowy Tomyśl
44 1020 4144 0000 6902 0078 2953 lub w kasie Urzędu Miasta w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek A, parter, pokój nr 7
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (nie dotyczy „innej dokumentacji”).
 
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników wydziału – budynek C, I piętro, pok. 26,
tel. 061 44 26 738. Dokumentacja musi być opracowana przez geologa z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Decyzja do wiadomości jest przesyłana stosownym organom, w zależności od rodzaju przyjmowanej dokumentacji.
 
PODSTAWA PRAWNA
·          Ustawa z dnia 6 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j Dz. U. z 2019r. poz. 868 z zm.).
·         Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (Dz. U. z 2015 r., poz. 987)
·          Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 2033)
·          Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 2023)
 
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-01-27

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Gumny
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Gumny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:18:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-01 15:09:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 14:29:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony