ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rekultywacja gruntów- uzyskanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną (RI-05)Drukuj informacjęSprawa: Rekultywacja gruntów- uzyskanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną (RI-05)

Szczegóły informacji

Rekultywacja gruntów- uzyskanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną (RI-05)

Wydział: Grunty i budynki

Ogłoszono dnia: 2010-02-01 14:47:09

Termin załatwienia

30 dni.

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek w sprawie określenia kierunku rekultywacji gruntów (wzór własny dostępny do pobrania na stronie internetowej lub w urzędzie).
Załączniki:
  • Wypisy z ewidencji gruntów dla terenu objętego wnioskiem i terenów sąsiednich
  • Wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem
  • Kserokopię koncesji na wydobywanie kopalin lub decyzje wygaszającą koncesję (jeżeli były wymagane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.868) - w odniesieniu do działalności górniczej
  • Opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych i związanych z zagospodarowaniem mapy terenu zrekultywowanego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, budynek C, II piętro, pok.40 tel. 061 44 26 751
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, budynek C, parter, pokój 17.
Odbiór dokumentów: Przesłanie za pośrednictwem poczty listem poleconym.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji rekultywacji gruntów za zakończoną

OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.

 
 
 
 
DODATKOWE INFORMACJE
Starosta Nowotomyski po zasięgnięciu opinii:
  • dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego –w odniesieniu do działalności górniczej,
  • dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym,
  • wójta (burmistrza),wydaje decyzję uznającą rekultywację gruntów oraz ich zagospodarowanie za zakończone w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Zgodnie z art. 20 w/w ustawy osoba powodująca utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt.
Stosownie do art. 22 ust. 2 w/w ustawy osoby obowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają Starostę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających rekultywacji

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1161),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.2096).

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
 
07-10-2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Sadłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:21:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-01 14:47:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21 13:14:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony