ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie wpisu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych o zmianie w składzie zarządu, statutu lub adresu siedziby(EW-79)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie wpisu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych o zmianie w składzie zarządu, statutu lub adresu siedziby(EW-79)

Szczegóły informacji

Uzyskanie wpisu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych o zmianie w składzie zarządu, statutu lub adresu siedziby(EW-79)

Wydział: Wydział Komunikacji Społecznej

Ogłoszono dnia: 2010-02-03 09:44:11

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
Wydział Komunikacji Społecznej
Złożenie i odbiór dokumentów:  złożenie - Kancelaria Starostwa Powiatowego; odbiór - pokój nr 53, budynek B. Telefon kontaktowy: 61 44 26 789.

Sposób załatwienia

Decyzja administracyjna – wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych nowego składu zarządu lub zmian w statucie.

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o wpis do ewidencji zmiany zarządu lub zmiany statutu – (brak określonego wzoru),
Załączniki:
  • oryginał protokołu z walnego zebrania członków uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego,
  • oryginał listy obecności na walnym zebraniu członków uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego,
  • oryginały uchwał podjętych na walnym zebraniu członków uczniowskiego klubu sportowego / klubu sportowego.
  • kserokopia dowodu wpłaty.

Opłaty

10zł - za wydanie decyzji.
Opłatę skarbową wpłaca się w dowolnym banku na rachunek: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
PKO O/Nowy Tomyśl 
konto nr: 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu…”)

Tryb odwoławczy

Odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.

Uwagi

Uczniowski klub sportowy / klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. – w sprawie ewidencji klubów sportowych – (Dz.U. z 2011 Nr  243, poz. 1449),
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach - ( (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystian Dybek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:23:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-03 09:44:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 10:06:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony