ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: KM-2 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii EuropejskiejDrukuj informacjęSprawa: KM-2 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

Szczegóły informacji

KM-2 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 09:46:08

Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiąca.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji.
 
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek D I piętro, pokój 13
Sprawy prowadzą:
 • Emilia Michalczak-Woźniak, tel.: 61-44-26-727,
 • Sylwia Winnicka, tel.: 61-44-26-731,
 • Aneta Laufer, tel.: 61-44-26-792,
 • Patrycja Kandulska, tel.: 61-44-26-794.

Adres e-mail

komunikacja@powiatnowotomyski.pl

Sposób załatwienia

Uzyskanie decyzji administracyjnej o rejestracji pojazdu.

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o rejestrację pojazdu (wzór ustawowy, do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej).
Załączniki:
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy
 • oryginał dowodu wpłaty, zawierający dane identyfikacyjne osoby lub podmiotu wprowadzającego pojazd na terytorium RP oraz cechy identyfikacyjne pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy) na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzający dokonanie opłaty w wysokości 500 zł (dot. Pojazdu zaliczonego do kat M1 oraz N1) lub oryginał wprowadzającego pojazd o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów NR konta Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 – (dla pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed 2016r.)
 • oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu
 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym
Do wglądu:
 • dowód osobisty lub zaświadczenie o zameldowaniu (dotyczy osób fizycznych),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Opłaty

160,00 zł w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
120,00 zł w przypadku motocykli,
120,00 zł w przypadku rejestracji naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
110,00 zł w przypadku rejestracji motorowerów.
 
Opłatę komunikacyjną można uiścić na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu nr konta 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018
lub kartą płatniczą przy stanowisku obsługi.

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.

Uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-44-26-727,61-44-26-730, 61-44-26-731, 61-44-26-792, 61-44-29-794.

Rejestracji pojazdu dokonuje Starosta właściwy dla miejsca siedziby lub zamieszkania właściciela pojazdu.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (  Dz. U. z 2022, poz, 988 t.j.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów( Dz. U.  z 2022, poz. 1847 t.j. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022, poz. 1849 t.j )
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2022, poz. 2000 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie opłaty ewidencyjnej  stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  ( Dz. U. z 2022, poz. 1857  )
 
 
 
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2023-07-04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Klorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:30:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-04 09:46:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-04 09:38:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony