ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: KM-4 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie PolskiDrukuj informacjęSprawa: KM-4 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

Szczegóły informacji

KM-4 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 09:49:32

Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż dwa miesiące.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji.
 
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek D I piętro, pokój 13
Sprawy prowadzą:
 • Emilia Michalczak-Woźniak, tel.: 61-44-26-727,
 • Sylwia Winnicka, tel.: 61-44-26-731,
 • Aneta Laufer, tel.: 61-44-26-792,
 • Patrycja Kandulska, tel.: 61-44-26-794.

Adres e-mail

komunikacja@powiatnowotomyski.pl

Sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu lub odmowa rejestracji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o rejestrację pojazdu (wzór ustawowy, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
Załączniki:
 • oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • tablice rejestracyjne,
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu).
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Opłaty

 
161,50 zł w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) -motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych
111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł)-motorowerów
67,00 zł dla wszystkich rodzajów pojazdów zarejestrowanych dotychczas w tutejszym urzędzie i posiadających tablice tzw. "białe", spełniające wymogi rozporządzenia.
 
Opłatę komunikacyjną można uiścić na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu nr konta 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018
lub kartą płatniczą przy stanowisku obsługi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.
 

Uwagi

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61-44-26-727,61-44-26-730, 61-44-26-731, 61-44-26-792, 61-44-29-794.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (  Dz. U. z 2022, poz, 988 t.j.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów( Dz. U.  z 2022, poz. 1847 t.j. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022, poz. 1849 t.j )
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 2022, poz. 2000 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie opłaty ewidencyjnej  stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  ( Dz. U. z 2022, poz. 1857  )
 
 
 
 
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2022-10-03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Klorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:30:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-04 09:49:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-04 13:22:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23067 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony