ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-36)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-36)

Szczegóły informacji

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-36)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Rejestracja pojazdów

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 10:00:20

Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek (wzór własny, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
Załączniki:
 • oryginał dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • oryginał zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych,
 • pozostałą tablicę rejestracyjną w przypadku kiedy właściciel wnioskuje o wydanie wtórnika tylko jednej z dwóch tablic – w momencie składania wniosku - urzędnik stwierdza, czy przedstawiona tablica spełnia wymagania rozporządzenia, oraz do odbioru, w celu ponownej legalizacji obu tablic,
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
UWAGA: Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu - tzw. "białych".

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji.
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek D I piętro, pokój 11, tel.: 061 4426727, 4426729, 4426731, 4429794
Sprawy prowadzą – Sylwia Ignorek, Elżbieta Przybylska, Jerzy Kwapisz, Arkadiusz Klorek.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Po złożeniu wniosku tablice rejestracyjne są zamawiane u producenta. Realizacja zamówienia następuje przeważnie w przeciągu kilku kolejnych dni roboczych i jest zależna od producenta tablic. Klient każdorazowo jest informowany o terminie odbioru po złożeniu wniosku.
UWAGA:
Na okres konieczny do wykonania wtórnika tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu może ubiegać się o wydanie dla pojazdu tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.
OPŁATY
"Opłata za wydanie nowych tablic(y) rej. i znaków legalizacyjnych można uiścić w kasie lub na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu nr konta 42102041440000650200070235, w następującej wysokości dla poszczególnych pojazdów:
53,50 zł - wtórnik jednej tablic, w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
93,50 zł - wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych w przypadku samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika samochodowego,
53,50 zł - w przypadku motocykla, przyczepy, naczepy, ciągnika rolniczego,
43,50 zł - w przypadku motoroweru,
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.
DODATKOWE INFORMACJE
Wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej można uzyskać tylko w przypadku, kiedy pojazd posiada nowe białe tablice rej., tzw. „unijne”.
Informacji można uzyskać pod numerami telefonów 061 4426727, 4426729, 4426731, 4429794, 0614426730.

Adres e-mail: komunikacja@nowytomysl.com.pl
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz.1322 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 133, poz.1122).
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2012-08-23

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony