ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-44)Drukuj informacjęSprawa: Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-44)

Szczegóły informacji

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-44)

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 10:08:55

Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek (wzór ustawowy, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
Załączniki:
 • oryginał zaświadczenia, lub równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie, wraz z tłumaczeniem na język polski o demontażu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu, (zespołu pojazdu posiadającego numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy),
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,
 • tablicę(e) rejestracyjne,
 • w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic(y) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu - w przypadku osób fizycznych,

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji.
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek D I piętro, pokój 13, tel.: 61 4426727, 4426731, 4429794, 4426729
Sprawy prowadzą – Sylwia Winnicka, Patrycja Kandulska, Emilia Michalczak-Woźniak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wyrejestrowanie pojazdu lub odmowa wyrejestrowania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY
10zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu ( ul. Poznańska 33, parter) lub na konto: PKO BP44 1020 4144 0000 6902 0078 2953
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.

DODATKOWE INFORMACJE
Informacji można uzyskać pod numerami telefonów 61 4426727, 4426731, 4429794, 614426729.
Adres e-mail: komunikacja@powiatnowotomyski.pl

PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (  Dz. U. z 2017, poz, 128 t.j.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( Dz. U. z 2016, poz. 1038 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016, poz. 1088 t.j)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz.U. z 2010,poz. 476)
 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-10-28

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Klorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:34:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Palacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-04 10:08:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 13:44:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony