ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Odbiór prawa jazdy po egzaminie (EW-01)Drukuj informacjęSprawa: Odbiór prawa jazdy po egzaminie (EW-01)

Szczegóły informacji

Odbiór prawa jazdy po egzaminie (EW-01)

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 09:21:06

Termin załatwienia

14 dni od otrzymania potwierdzenia o pozytywnym wyniku egzaminu

Wymagane Dokumenty

Załączniki:
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
Do odbioru należy przedstawić:
  • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,
  • dotychczasowe prawo jazdy w celu unieważnienia (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33
Wydział Komunikacji budynek D pokój nr 12.
Sprawy prowadzą – Teresa Fabian, Krzysztof Silski
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni od otrzymania potwierdzenia o pozytywnym wyniku egzaminu.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
OPŁATY
100,00 zł - za prawo jazdy
Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, lub na konto: nazwa odbiorcy Powiat Nowotomyski, nr konta 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.
DODATKOWE INFORMACJE
Prawo jazdy otrzymuje osoba, która:
a) osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, a mianowicie:
1) 14 lat – kat. AM
2) 16 lat - kat. A1,B1 lub T
3) 18 lat - kat A2,B,B+E,C1,C1+E,
4) 20 lat – kat. A pod warunkiem posiadania od 2 lat prawa jazdy kat. A2
5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15KW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A.
6) 21 lat – kat. C,C+E, D1, D1+E.
7) 24 lata - kat. A, D,D+E,
b) uzyskała orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
c) odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
d) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii,
e) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Ważne,
W przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami należy w chwili odbioru prawa jazdy zwrócić poprzedni dokument.
Po zdaniu egzaminu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać oryginał dowodu osobistego lub oryginał zaświadczenia o zameldowaniu.
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerami telefonów 61 4426728, 44266696
Adres e-mail: komunikacja@powiatnowotomyski.pl


Uwaga,
Na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (  Dz. U. z 2012, poz. 1137 )
  • Ustawa 5 stycznia 2011r.- O kierujących pojazdami  ( Dz. U. z 2015, poz. 155 )
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia 11 września 2012r. poz. 1005).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r.w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia. 29 sierpnia 2012r. poz. 973).
·         Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2012, poz. 1019 )
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 r. Nr. 2, poz.15).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2005 r. 69, poz.622).
 
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem
 

Opłaty

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Gruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:38:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Dębska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-04 09:21:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-04 10:04:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony