ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-03)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-03)

Szczegóły informacji

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-03)

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 09:22:59

Termin załatwienia

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

Miejsce odbioru

 

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek (wzór ustawowy, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
Załączniki:
  • jedna wyraźną, aktualną i kolorową fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej.
Do wglądu:
  • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.
Uwaga,
Fotografię stanowiącą załącznik do wniosku można dostarczyć na płycie CD, wykonaną przez licencjonowanego fotografa.
Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:
  • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek D I piętro pokój nr 12.
Dokument można otrzymać za pośrednictwem poczty, na adres wskazany przez wnioskodawcę.
Sprawy prowadzą – Teresa Fabian, Krzysztof Silski
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
OPŁATY
100,00 zł,
Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, lub na konto: nazwa odbiorcy Powiat Nowotomyski, nr konta 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.
DODATKOWE INFORMACJE
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych.
Osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy może ubiegać się o wydanie wtórnika prawa jazdy.
Informacji można uzyskać pod numerami telefonów 061 4426728, 4426628.

Uwaga,
Na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.
Adres e-mail: komunikacja@nowytomysl.com.pl
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. Nr 198, poz.1137 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa 05 stycznia 2011r.- O kierujących pojazdami(Dz. U. Nr 30 poz. 151 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia 11 września 2012r. poz. 1005).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r.w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia. 29 sierpnia 2012r. poz. 973).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Gruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:38:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-04 09:22:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 14:21:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony