ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymiana prawa jazdy w związku z koniecznością wpisu do prawa jazdy odbycia kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-05)Drukuj informacjęSprawa: Wymiana prawa jazdy w związku z koniecznością wpisu do prawa jazdy odbycia kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-05)

Szczegóły informacji

Wymiana prawa jazdy w związku z koniecznością wpisu do prawa jazdy odbycia kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-05)

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 09:24:30

Termin załatwienia

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji.
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek D I piętro pokój nr 12.
Sprawy prowadzą – Krzysztof Silski

Sposób załatwienia

Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek (wzór ustawowy, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
Załączniki:
 • jedna wyraźną, aktualną i kolorową fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • kserokopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenia szkolenia okresowego,
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia orzeczenia psychologicznego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • obustronna kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej i opłaty ewidencyjnej,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o zatrudnieniu lub nawiązaniu współpracy z kierowcą, który będzie wykonywał na jego rzecz przewozy drogowe ( dotyczy kierowcy, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej, posiadającego prawo jazdy wydane przez państwo trzecie),
 • cudzoziemiec ubiegający się o otrzymanie polskiego prawa jazdy dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadania prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenia, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy,
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,
Uwaga,
Fotografię stanowiącą załącznik do wniosku można dostarczyć na płycie CD, wykonaną przez licencjonowanego fotografa.
Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,
 • dotychczasowe prawo jazdy w celu unieważnienia.

Czas realizacji

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

Opłaty

100,00 zł - za prawo jazdy
Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, lub na konto: nazwa odbiorcy Powiat Nowotomyski, nr konta 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.

Uwagi

DODATKOWE INFORMACJE
Wpis do prawa jazdy powinni uzyskać kierowcy wykonujący transport drogowy osób lub rzeczy
Adres e-mail: komunikacja@nowytomysl.com.pl

Uwaga
Na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. Nr 198, poz.1137 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa 05 stycznia 2011r.- O kierujących pojazdami(Dz. U. Nr 30 poz. 151 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia 11 września 2012r. poz. 1005).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r.w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia. 29 sierpnia 2012r. poz. 973).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 r. Nr. 2, poz.15).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2005 r. 69, poz.622).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Gruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:38:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-04 09:24:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 13:50:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony