ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy z uwagi na utratę ważności uzyskanego dokumentu (EW-07)Drukuj informacjęSprawa: Wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy z uwagi na utratę ważności uzyskanego dokumentu (EW-07)

Szczegóły informacji

Wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy z uwagi na utratę ważności uzyskanego dokumentu (EW-07)

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 09:25:24

Termin załatwienia

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji.
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek D I piętro pokój nr 12.
Sprawy prowadzą – Krzysztof Silski

Sposób załatwienia

Wymiana lub wydanie wtórnika prawa jazdy, a także odmowa wymiany lub wydania wtórnika prawa jazdy następują w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek (wzór ustawowy, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
Załączniki:
 • jedna wyraźną, aktualną i kolorową fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku nieważności orzeczenia lekarskiego).
 • oryginał badania psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, jeżeli jest wymagane.
 
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,
Uwaga,
Fotografię stanowiącą załącznik do wniosku można dostarczyć na płycie CD, wykonaną przez licencjonowanego fotografa.
Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,
 • oryginał pokwitowania z policji o zatrzymaniu prawa jazdy

Czas realizacji

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

Opłaty

100,00 zł - za prawo jazdy
Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, lub na konto: nazwa odbiorcy Powiat Nowotomyski, nr konta 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wymianę prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł oraz 0,50 zł za każdy załączony do odwołania dokument.

Uwagi

DODATKOWE INFORMACJE
Prawa jazdy wydane przed 01.07.1999r (oraz wydane po tym dniu na blankietach starego typu) utraciły ważność z dniem 30.06.2006r.
Dokumenty nie wymienione w wyznaczonym terminie podlegają wymianie w dowolnym czasie.
Osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy może ubiegać się o wymianę lub wtórnik prawa jazdy po zatrzymaniu za brak ważności.
Informacji można uzyskać pod numerami telefonów 061 4426728, 4426628.
Uwaga
Na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.
Adres e-mail: komunikacja@nowytomysl.com.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. Nr 198, poz.1137 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa 05 stycznia 2011r.- O kierujących pojazdami(Dz. U. Nr 30 poz. 151 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia 11 września 2012r. poz. 1005).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r.w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia. 29 sierpnia 2012r. poz. 973).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 r. Nr. 2, poz.15).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2005 r. 69, poz.622).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Gruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:39:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-04 09:25:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 13:52:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony