ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przesłanie profilu kandydata na kierowcę dla osób ubiegających się o prawo jazdy, które nie zdały egzaminu państwowego przez okres 1 roku.(EW-12)Drukuj informacjęSprawa: Przesłanie profilu kandydata na kierowcę dla osób ubiegających się o prawo jazdy, które nie zdały egzaminu państwowego przez okres 1 roku.(EW-12)

Szczegóły informacji

Przesłanie profilu kandydata na kierowcę dla osób ubiegających się o prawo jazdy, które nie zdały egzaminu państwowego przez okres 1 roku.(EW-12)

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 09:32:09

Termin załatwienia

7 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek (wzór ustawowy, dostępny na stronie internetowej lub w urzędzie),
Do wglądu:
  • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji
Złożenie dokumentów: Budynek D I piętro pokój nr 12, tel.: 061 4426628, 4426728.
Sprawy prowadzą – Teresa Fabian, Krzysztof Silski

Załatwienie formalności związanych z egzaminem:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu ul. Wilczak 53 lub inny wskazany we wniosku wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni od daty złożenia wniosku.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Dokumenty przesyła się na wniosek osoby zainteresowanej do wskazanego przez nią ośrodka.
OPŁATY
Brak
TRYB ODWOŁAWCZY
Tryb odwoławczy nie przysługuje.
DODATKOWE INFORMACJE
Prawo jazdy otrzymuje osoba, która:
a) osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, a mianowicie:
1) 14 lat – kat. AM
2) 16 lat - kat. A1,B1 lub T
3) 18 lat - kat A2,B,B+E,C1,C1+E,
4) 20 lat – kat. A pod warunkiem posiadania od 2 lat prawa jazdy kat. A
5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15KW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A2.
6) 21 lat – kat. C,C+E, D1, D1+E.
7) 24 lata - kat.A, D,D+E,
b) uzyskała orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
c) odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
d) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii,

W wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego przyjmowane są dokumenty osób, ubiegających się o prawo jazdy które, ukończyły odpowiednie szkolenie po dniu 01.07.1998.
Informacji można uzyskać pod numerami telefonów 061 4426728, 4426628.
Adres e-mail: komunikacja@nowytomysl.com.pl
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. Nr 198, poz.1137 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa 05 stycznia 2011r.- O kierujących pojazdami(Dz. U. Nr 30 poz. 151 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia 11 września 2012r. poz. 1005).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r.w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia. 29 sierpnia 2012r. poz. 973).
·         Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 r. Nr. 2, poz.15).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2005 r. 69, poz.622).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Gruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:40:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Dębska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-04 09:32:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 14:19:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony