ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: UZYSKANIE DECYZJI O PRZYZNANIU PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI GRUNTU Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO PAŃSTWU (DZIAŁKA EMERYTALNA) GN-04Drukuj informacjęSprawa: UZYSKANIE DECYZJI O PRZYZNANIU PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI GRUNTU Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO PAŃSTWU (DZIAŁKA EMERYTALNA) GN-04

Szczegóły informacji

UZYSKANIE DECYZJI O PRZYZNANIU PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI GRUNTU Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO PAŃSTWU (DZIAŁKA EMERYTALNA) GN-04

Wydział: Grunty i budynki

Ogłoszono dnia: 2012-04-23 09:14:03

Termin załatwienia

30 dni - w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu prawa własności działki gruntu położonej na terenie Powiatu Nowotomyskiego (wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta lub wzór dostępny na stronie internetowej lub w urzędzie).
Załączniki:
  • decyzja o przekazaniu gospodarstwa rolnego Państwu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • wyciąg z wykazu zmian gruntowych + wypis i wyrys z rejestru gruntów ( Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 42),
  • zaświadczenie z urzędu gminy lub sołtysa wsi, ze wnioskodawca faktycznie włada przedmiotową nieruchomością (oryginał),
  • odpis aktu zgonu byłego właściciela (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • postanowienie właściwego sądu rejonowego o stwierdzenie nabycia praw do spadku (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Gospodarki Nieruchomościami budynek C, II piętro, pok.40, tel. 0 61 44-26-748,
Złożenie wniosku: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, budynek C  (pok. 17)
Odbiór dokumentów: przesłane listem poleconym. 
 
 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 - 30 dni - w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w niniejszym terminie zainteresowany zostanie powiadomiony o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przyczynach zwłoki.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej. 
 
OPŁATY

Wniosek o uzyskanie decyzji o przekazaniu prawa własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu nie podlega opłacie skarbowej - zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1000) - art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.b
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.
 
DODATKOWE INFORMACJE
Według Kodeksu cywilnego zstępnymi w prawie spadkowym są: dzieci, wnuki, prawnuki itd. spadkodawcy.
Tytułem własności do nieruchomości jest odpis księgi wieczystej lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku (oryginał lub odpis),
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2019r.,  poz. 299 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1000).
 
 DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
07-10-2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karoloina Frańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Sadłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-23 09:13:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-23 09:14:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-21 13:08:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2596 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony