ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Złożenie wniosku przez kandydata na kierowcę (EW-14)Drukuj informacjęSprawa: Złożenie wniosku przez kandydata na kierowcę (EW-14)

Szczegóły informacji

Złożenie wniosku przez kandydata na kierowcę (EW-14)

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2013-03-06 13:07:35

Termin załatwienia

2 dni od daty skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów

Wymagane Dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY
 • Wniosek (wzór ustawowy, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
Załączniki:
 • jedna wyraźną, aktualną i kolorową fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • oryginał orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • oryginał badania psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, jeżeli jest wymagane.
 • oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33
Wydział Komunikacji budynek D pokój nr 12.
Sprawy prowadzą – Teresa Fabian, Krzysztof Silski
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
2 dni od daty skompletowania przez Urząd niezbędnych dokumentów.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wygenerowanie profilu  kandydata na kierowcę, który pozwoli Ośrodkowi szkolenia kierowców rozpocząć szkolenie.
DODATKOWE INFORMACJE
Prawo jazdy otrzymuje osoba, która:
a) osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, a mianowicie:
1) 14 lat – kat. AM
2) 16 lat - kat. A1,B1 lub T
3) 18 lat - kat A2,B,B+E,C1,C1+E,
4) 20 lat – kat. A pod warunkiem posiadania od 2 lat prawa jazdy kat. A2
5) 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15KW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A.
6) 21 lat – kat. C,C+E, D1, D1+E.
7) 24 lata - kat. A,  D,D+E,
b) uzyskała orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
c) odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
d) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii,
e) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy.

Ważne,
W przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami należy w chwili odbioru prawa jazdy zwrócić poprzedni dokument.
Po zdaniu egzaminu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać oryginał dowodu osobistego lub oryginał zaświadczenia o zameldowaniu.
Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem prawa jazdy można uzyskać pod numerami telefonów 061 4426728, 4426696.
Adres e-mail: komunikacja@powiatnowotomyski.pl
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. Nr 198, poz.1137 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa 05 stycznia 2011r.- O kierujących pojazdami(Dz. U. Nr 30 poz. 151 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia 11 września 2012r. poz. 1005).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r.w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia. 29 sierpnia 2012r. poz. 973).
·         Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z dnia 14 września 2012r. poz. 1019).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 r. Nr. 2, poz.15).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. z 2005 r. 69, poz.622).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Arkadiusz Klorek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Klorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-20 12:05:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ilona Dębska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-06 13:07:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 14:19:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony