ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym ( DG-17)Drukuj informacjęSprawa: Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym ( DG-17)

Szczegóły informacji

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym ( DG-17)

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2017-02-02 14:25:31

Termin załatwienia

,

Miejsce załatwienia

Parking wskazany przez organ  wydający dyspozycję usunięcia pojazdu

Sposób załatwienia

Na miejscu po złożeniu  wymaganych dokumentów

Wymagane Dokumenty

Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Do odbioru pojazdu niezbędne są:
 • zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
 • dowód wpłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu  Nowotomyskiego

Opłaty

Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu.
Opłatę można uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu nr konta: 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013
Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz  numer dyspozycji usunięcia  pojazdu  i numer rejestracyjny pojazdu.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego  z dnia 19 października  2016r.  stawki opłat  za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym wynoszą:
 
Lp.
 
Rodzaj pojazdu
 
Opłata (*)
za usunięcie
 
za każdą rozpoczętą
dobę
przechowywania
1.
Rower lub motorower
110 zł
19 zł
2.
Motocykl
218 zł
26 zł
3.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
476 zł
39 zł
4.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.3,5 t do 7,5 t
594 zł
51 zł
5.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16 t
841 zł
73 zł
6.
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.16 t
1 239 zł
133 zł
7.
Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne
1 508 zł
196 zł

 

Uwagi

Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn. zm.) pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
 1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciel;
 6. pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
1) kierowała nim osoba:
     a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo
         środka działającego podobnie do alkoholu,
     b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub
          używania pojazdu;
2)  jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.
 
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Na terenie Powiatu Nowotomyskiego podmiotem odpowiedzialnym za usuwanie i umieszczenie na parkingu oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi jest  przedsiębiorca: Pomoc Drogowa  Rafał  Frącek, Nądnia  ul. Podmiejska  2, 64-360  Zbąszyń.  Parking strzeżony tego przedsiębiorcy  znajduje się  w Nądni ul. Podmiejska 2, 64-360 Zbąszyń.
Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji  jego usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.
Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Podstawa prawna

 • ·Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017.128 t.j.)
 • Uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Powiatu  Nowotomyskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokości kosztów z tym związanych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Palacz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Klorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-02 14:25:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-02 14:25:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 13:40:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony