ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: DR-1 Wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazduDrukuj informacjęSprawa: DR-1 Wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu

Szczegóły informacji

DR-1 Wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu

Wydział: Wydział Infrastruktury Drogowej

Ogłoszono dnia: 2020-07-31 14:58:55

Termin załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowy następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Wydział Infrastruktury Drogowej, budynek B, piętro II
Osoba prowadząca: Paulina Konieczna , pok. nr 48,

Miejsce odbioru

Udzielenie zgody lub wydanie odmowy następuje w drodze decyzji administracyjnej i jest wysyłane pocztą. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie Wydziału Infrastruktury Drogowej, ul. Poznańska 33, pok. nr 48, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:00

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku z załącznikami*.
 2. Załączniki:
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczona lokalizacja zjazdu i jego wymiarami oraz z naniesionymi granicami działek (2 egzemplarze),
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestyrzennego
 • pełnomocnictwo albo jego kopię z potwierdzeniem zgodności z oryginałem (w przypadku wystąpienia w imieniu Inwestora osób trzecich) oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości
  17,00 zł.
*zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji tut. organ może zażądać dodatkowych dokumentów
Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom, strona jest wzywana pisemnie lub telefonicznie do usunięcia braków w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez stronę powiadomienia. W przypadku nieusunięcia braków, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania (Kpa, art. 64, § 2)

Opłaty

Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 i 695)
 • Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. nr 43 poz. 430)
 • Uchwała nr 112/DR/2019 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie zarządu drogami powiatowymi

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Konieczna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-31 14:57:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-31 14:58:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-29 16:41:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
801 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony