ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie budowy domu do 70m2 wolno stojącego nie więcej niż dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy do 70m2 , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce budowlanej, na której zgłoszony budynek budowany jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkalnych inwestora (PB-2a)Drukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie budowy domu do 70m2 wolno stojącego nie więcej niż dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy do 70m2 , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce budowlanej, na której zgłoszony budynek budowany jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkalnych inwestora (PB-2a)

Szczegóły informacji

Zgłoszenie budowy domu do 70m2 wolno stojącego nie więcej niż dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy do 70m2 , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce budowlanej, na której zgłoszony budynek budowany jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkalnych inwestora (PB-2a)

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-07-13 13:21:14

Termin załatwienia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do budowy budynku można przystąpić po doręczeniu kompletnego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Miejsce załatwienia

Wniosek składa się do Starosty Nowotomyskiego.
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl Wydział Budownictwa iArchitektury
Złożenie dokumentów: parter - Kancelaria Starostwa
 
Zgłoszenia można składać w:
1. postaci papierowej albo
2. formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb
 

Telefon kontaktowy

61-44-26-745; 61-44-26-746; 61-44-26-744; 61-44-26-768; 61-44-26-743.

Adres e-mail

budownictwo@powiatnowotomyski.pl

Sposób załatwienia

Do budowy można przystąpić po doręczeniu kompletnego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej
 
 
 
Aby można było legalnie rozpocząć roboty budowlane, zgłoszenie musi być prawidłowe ikompletne. Skoro organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może sprawdzić
poprawności przedłożonej dokumentacji to ryzyko w tym zakresie obciąża inwestora

Wymagane Dokumenty

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:
 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 
W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:
 • rodzaj zamierzenia budowlanego
 • miejsce wykonywania robót budowlanych (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)
 • termin rozpoczęcia robót budowlanych
 
Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba
(pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.
 
Do wniosku należy również dołączyć:
 1. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w formie dokumentu papierowego w 3 egz. albo elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 2. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej kopię.
 3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii.
 4. pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) - jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 5. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 6. Oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod t'ygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikające z art. 233 E36 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
  - kodeks karny, sldadający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści ,,Jestem świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 7. Oświadczenie inwestora, że:
  - przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy
  - dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna

Opłaty

Dokonanie zgłoszenia z projektem nie podlega opłacie skarbowej.
Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz Nowego Tomyśla nr konta 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benigna Dziudziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-13 13:17:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-13 13:21:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-05 10:14:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1628 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony