ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopnień nauczyciela mianowanegoDrukuj informacjęSprawa: Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopnień nauczyciela mianowanego

Szczegóły informacji

Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopnień nauczyciela mianowanego

Wydział: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

Ogłoszono dnia: 2022-06-02 11:33:14

Termin załatwienia

Wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta Nowotomyski wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). Natomiast wnioskodawcom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta Nowotomyski wydaje decyzję o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku zgodnie z art. 9b ust. 3a ustawy Karta Nauczyciela. O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data doręczenia do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. W przypadku wysłania wniosku o dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej. W myśl art. 9d ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Miejsce załatwienia

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, przy ul. Poznańskiej 33 (w Kancelarii Ogólnej) w godzinach pracy urzędu.

Miejsce odbioru

ul. Poznańska 33, Nowy Tomyśl

Wymagane Dokumenty

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wszczyna się na wniosek nauczyciela.
Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu, 
  3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 4. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Czas realizacji

Wnioski złożone do 30 czerwca danego roku zostaną załatwione w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Wnioski złożone do 31 października danego roku zostaną załatwione do dnia 31 grudnia danego roku.

Uwagi

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowotomyski z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 614426700, e-mail:  starostwo@powiatnowotomyski.pl.
 2. W Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatnowotomyski.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3 i na czas archiwizacji dokumentów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Jest Pani/Pan zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia celów określonych w punkcie 3.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Kaźmierowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-02 11:29:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-02 11:33:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-02 11:33:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony