ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: GK-5 Wniosek o poświadczenie własnościDrukuj informacjęSprawa: GK-5 Wniosek o poświadczenie własności

Szczegóły informacji

GK-5 Wniosek o poświadczenie własności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Dokumentacja geodezyjna

Ogłoszono dnia: 2022-12-02 13:11:46

Termin załatwienia

Wydanie zaświadczenia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

Miejsce załatwienia

Preferowany przez Organ sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku elektronicznie:
  • na stronie internetowej epuap.gov.pl.
Złożenie wniosku papierowo osobiście lub pocztą tradycyjną:
  • Kancelaria Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zmiana lokalizacji z dniem 14.06.2023r. ul. Poznańska 33, budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
 
 

Adres e-mail

8LM0mKWlAKkei1h1nNfaSkAne85UdGFDGpNxhyroi1pZ1CcuTsYYzFfP14nyPyKKd3rki0YaZcUxW+hWJq2Zng==

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych stanowi żądanie wydania zaświadczenia co do określonego stanu prawnego. Polega to na urzędowym potwierdzeniu posiadania gospodarstwa rolnego, wg stanu na lata określone we wniosku i następuje na podstawie danych archiwalnych z operatu ewidencyjnego. Wydanie zaświadczenia bądź też odmowa wydania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
 

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek w sprawie
 

Opłaty

Na potrzeby w ZUS/KRUS, w celu ustalenia praw emerytalno-rentowych, wniosek o wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej. W pozostałych przypadkach opłata  za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
 

Uwagi

Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału:
Małgorzata Cyprowska -  mail mcyprowska@powiatnowotomyski.pl  tel. 61 44 26 759,
Magdalena Cisak – mail mcisak@powiatnowotomyski.pl  tel. 61 44 26 759.
 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony