ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: GK-6 Zgłoszenie zmianDrukuj informacjęSprawa: GK-6 Zgłoszenie zmian

Szczegóły informacji

GK-6 Zgłoszenie zmian

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Dokumentacja geodezyjna

Ogłoszono dnia: 2022-12-02 13:16:24

Termin załatwienia

Do 3 dni roboczych.

Miejsce załatwienia

Preferowany przez Organ sposób załatwienia sprawy:
Złożenie wniosku elektronicznie:
 
Złożenie wniosku papierowo osobiście lub pocztą tradycyjną:
  • Kancelaria Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
  • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zmiana lokalizacji z dniem 14.06.2023r. ul. Poznańska 33, budynek C, 64-300 Nowy Tomyśl
 

Adres e-mail

gL7FGI+ZS1A9t79NMxdFlSpWYsg7VIbwga5GDDaK7p6Y6RDjmLIG67jPB7pI7VBBpgc1ojTErH2u09N4F3JWyQ==

Sposób załatwienia

Wprowadzenie zmian określonych wnioskiem.
 

Wymagane Dokumenty

  • wniosek w sprawie,
  • dokumentacja geodezyjna lub inna niezbędna do wprowadzenia zmian,
  • pełnomocnictwo oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli wymagane).
 

Opłaty

Wprowadzenie zmiany do bazy danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie zgłoszenia (czynność materialno-techniczna) nie podlega opłacie.
 
 

Uwagi

Istnieje obowiązek zgłaszania właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni (od dnia powstania tych zmian). Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracowników wydziału:
Małgorzata Cyprowska -  mail mcyprowska@powiatnowotomyski.pl  tel. 61 44 26 759,
Magdalena Cisak – mail mcisak@powiatnowotomyski.pl  tel. 61 44 26 759.
 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z dnia 2021.07.30).
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony