ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia (PZON-05)

Wydział: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszono dnia: 2017-08-07 10:27:54

Termin załatwienia

O terminie odbioru legitymacji osoby zainteresowane zostaną poinformowane odrębnym zawiadomieniem.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 061 44 26 772

Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Sposób załatwienia

Wydanie legitymacji uprawniającej do korzystania z ulg i uprawnień wynikających z odrębnych przepisów. Legitymacja zostaje wydana na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:
1)         10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawności wystawionych osobą, które nie ukończyły 60 roku życia.
W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie legitymacji według wzoru dostępnego w Powiatowym Zespole lub na stronie internetowej, wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną lub w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych podpisany przez przedstawiciela ustawowego.
Załączniki:
  • kserokopia (oryginał do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • jedno aktualne zdjęcie.

Czas realizacji

O terminie odbioru legitymacji osoby zainteresowane zostaną poinformowane odrębnym zawiadomieniem.

Opłaty

Druk wniosku oraz wyrobienie legitymacji jest zwolnione z opłat.
Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji wystawionej od 1 września br. opłata wynosi 15 zł.
 
opłatę wnosi się na nr rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym
53 9058 0000 0000 0000 7272 0033
Nazwa odbiorcy: POWIAT NOWOTOMYSKI
Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
tytułem „opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej”

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Uzyskanie legitymacji w ściśle określonych przypadkach uprawniania osobę niepełnosprawną m.in. do korzystania z ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej i krajowej (PKP i PKS). W określonych przypadkach ulgą objęty jest także opiekun osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i zakresu przysługujących ulg można uzyskać w urzędzie.
 
 - Legitymacje dokumentujące stopień niepełnosprawności wystawione przed dniem 01.09.2017 r.  zachowują ważność na czas w nich określony.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857)
 
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2022-01-10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Lidia Idzikowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Idzikowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-08-07 10:27:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-08-07 10:27:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-10 09:58:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1831 raz(y)