Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-04)

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2010-02-04 09:23:52

Termin załatwienia

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji.
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek D I piętro pokój nr 12.
Sprawy prowadzą –  Krzysztof Silski

Sposób załatwienia

Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek (wzór ustawowy, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
Załączniki:
 • jedna wyraźną, aktualną i kolorową fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu),
 •  oryginał badania psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, jeżeli jest wymagane.
 • stronna kserokopia dotychczasowego prawa jazdy,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty komunikacyjnej
Do wglądu:
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,
 • oryginał prawa jazdy.
Uwaga,
Fotografię stanowiącą załącznik do wniosku można dostarczyć na płycie CD, wykonaną przez licencjonowanego fotografa.
Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić następujące dokumenty:
 • oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu,
 • dotychczasowe prawo jazdy w celu unieważnienia

Czas realizacji

14 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

Opłaty

100,00 zł, - za prawo jazdy
Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, lub na konto: nazwa odbiorcy Powiat Nowotomyski, nr konta 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.

Uwagi

DODATKOWE INFORMACJE
Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych w nim zawartych.
Osoba, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej 6 miesięcy może ubiegać się o wydanie wtórnika prawa jazdy.
Informacji można uzyskać pod numerami telefonów 061 4426728, 4426628.
Adres e-mail: komunikacja@nowytomysl.com.pl

Uwaga,
Na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. Nr 198, poz.1137 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa 05 stycznia 2011r.- O kierujących pojazdami(Dz. U. Nr 30 poz. 151 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia 11 września 2012r. poz. 1005).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r.w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z dnia. 29 sierpnia 2012r. poz. 973).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 r. Nr. 2, poz.15).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Gruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:38:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-04 09:23:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 10:59:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4854 raz(y)