ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

AO-1 Postępowanie w sprawie rzeczy znalezionych

Wydział Administracyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

AO-2 Uzyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego kraju

Wydział Administracyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

AO-3 Udostępnienie informacji publicznej

Wydział Administracyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

AO-4 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wydział Administracyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Dokonanie zgłoszenia rozbiórki (PB-4)

Wydział Budownictwa i Architektury

Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)

Wydział Budownictwa i Architektury

DR-1 Wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu

Wydział Infrastruktury Drogowej

DR-2 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydział Infrastruktury Drogowej

DR-3 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wydział Infrastruktury Drogowej

DR-4 Zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydział Infrastruktury Drogowej

GK-1 Zmiana rodzaju użytku jakim jest droga

Dokumentacja geodezyjna

GK-10 Wniosek o założenie konta w serwisie i.Wniosek

Dokumentacja geodezyjna

GK-11 Wniosek o założenie konta w serwisie i.Kerg

Dokumentacja geodezyjna

GK-12 Wniosek o założenie konta w serwisie i.Rzeczoznawca

Dokumentacja geodezyjna

GK-13 Wniosek o założenie konta w serwisie i.Komornik

Dokumentacja geodezyjna

GK-2 Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Dokumentacja geodezyjna

GK-3 Pozyskanie wypisu i wyrysu

Dokumentacja geodezyjna

GK-4 Pozyskanie materiałów PODGIK (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna)

Dokumentacja geodezyjna

GK-5 Wniosek o poświadczenie własności

Dokumentacja geodezyjna

GK-6 Zgłoszenie zmian

Dokumentacja geodezyjna

GK-7 Wniosek o zamieszczenie zawiadomienia o ustaleniu przebiegu granic

Dokumentacja geodezyjna

GK-8 Wniosek o założenie konta w serwisie i.Narady

Dokumentacja geodezyjna

GK-9 Wniosek o założenie konta w serwisie i.Projektant

Dokumentacja geodezyjna

KM-1 Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski

Wydział Komunikacji

KM-10 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży

Wydział Komunikacji

KM-11 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia

Wydział Komunikacji

KM-12 Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia

Wydział Komunikacji

KM-13 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydział Komunikacji

KM-14 Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Wydział Komunikacji

KM-2 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej

Wydział Komunikacji

KM-21 Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Wydział Komunikacji

KM-22 Wpis lub zmiana wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora.

Wydział Komunikacji

KM-23 Legitymacja instruktora: przedłużenie, wymiana, wtórnik.

Wydział Komunikacji

KM-3 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej

Wydział Komunikacji

KM-4 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski

Wydział Komunikacji

KM-5 Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L

Wydział Komunikacji

KM-6 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty

Wydział Komunikacji

KM-7 Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia

Wydział Komunikacji

KM-8 Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego

Wydział Komunikacji

KM-9 Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Wydział Komunikacji

Likwidacja klubu sportowego i uczniowskiego klubu sportowego

Wydział Komunikacji Społecznej

Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny (EW-28)

Wydział Komunikacji

Odbiór prawa jazdy po egzaminie (EW-01)

Wydział Komunikacji

Ogólną klauzula informacyjna

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Oznakowanie zabytków – znak Błękitnej Tarczy (KS-81)

Wydział Komunikacji Społecznej

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego (PB-3)

Wydział Budownictwa i Architektury

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności - GN-02

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Przesłanie profilu kandydata na kierowcę dla osób ubiegających się o prawo jazdy, które nie zdały egzaminu państwowego przez okres 1 roku.(EW-12)

Wydział Komunikacji

Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej i ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych (EW-60)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

PZON-01 Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

PZON-02 Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

PZON-03 Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

PZON-04 Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

PZON-05 Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

PZON-06 Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

PZON-07 Wydanie karty parkingowej dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej (EW-50)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Rekultywacja gruntów – uzyskanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów - RI-04

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Rekultywacja gruntów- uzyskanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną - RI-05

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Skorzystanie z porady i podjęcie ewentualnej interwencji przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów (DG-25)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym ( DG-17)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-01)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-1)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę (PB-9)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie decyzji o przyznaniu prawa własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu (działka emerytalna) - GN-04

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Uzyskanie decyzji o przyznaniu prawa własności działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu (działka pod budynkiem) - GN-03

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (RI-20)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych (RI-26)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych (DG-20)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert (KS-82)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego (EW-55)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie koncesji wydobywanie kopalin pospolitych (DG-21)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (DG-16)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób łącznie kierowcą (DG-15 )

Wydział Komunikacji

Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy (RI-13)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji (OS-03)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew na gruntach stanowiących własność gminy (OS-12)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji (OS-02)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie skierowania na ponowny egzamin w przypadku przekroczenia limitu punktów karnych (EW-10)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie w przypadkach losowych pozwolenia na niezgodną z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu wycinkę drzew w lasach niestanowiących własności skarbu państwa (OS-10)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (EW-76)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-77)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie wpisu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych o zmianie w składzie zarządu, statutu lub adresu siedziby(EW-79)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie wtórnika licencji lub wtórnika wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (DG-02)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-03)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-04)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych (EW-78)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (RI-10)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie zaświadczenia, że nieruchomość nie jest opisana w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu oraz nie wydano dla niej decyzji na podst. art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (OS-11)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (OS-01)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-03)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie zezwolenie na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-04)

Wydział Komunikacji

Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (PB-8)

Wydział Budownictwa i Architektury

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)

Wydział Budownictwa i Architektury

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)

Wydział Budownictwa i Architektury

Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego (PB-6)

Wydział Budownictwa i Architektury

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - RI-02

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy z uwagi na utratę ważności uzyskanego dokumentu (EW-07)

Wydział Komunikacji

Wymiana prawa jazdy w związku z koniecznością wpisu do prawa jazdy odbycia kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-05)

Wydział Komunikacji

Wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999 roku (EW-06)

Wydział Komunikacji

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-08)

Wydział Komunikacji

Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (EW-13)

Wydział Komunikacji

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-44)

Wydział Komunikacji

Zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg powiatowych i gminnych Powiatu Nowotomyskiego

Wydział Komunikacji

Zgłoszenie budowy domu do 70m2 wolno stojącego nie więcej niż dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy do 70m2 , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce budowlanej, na której zgłoszony budynek budowany jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkalnych inwestora (PB-2a)

Wydział Budownictwa i Architektury

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

Wydział Budownictwa i Architektury

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (OS-08)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Złożenie wniosku przez kandydata na kierowcę (EW-14)

Wydział Komunikacji

Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu (EW-39)

Wydział Komunikacji

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-09)

Wydział Komunikacji

Отримання листка інвалідності/ступеню інвалідності для громадян з України.

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności