ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa dz. nr 156/9 Sękowo, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 32
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-27
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 1441/4 Opalenica i 1 drzewa z dz. nr 1441/3 Opalenica
Lp: 33
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-27
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z dz. nr 188 Sękowo, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 34
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-21
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z dz. nr 745/2 Nowy Dwór, gm. Zbąszyń
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-21
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 130 Śliwno, gm. Kuślin
Lp: 36
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 873/5 Nowy Tomyśl
Lp: 37
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-21
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 24 drzew z dz. nr 45 Glinno, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 38
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z dz. nr 149 Zębowo, gm. Lwówek
Lp: 39
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z dz. nr 54/3 Nowy Dwór, gm. Zbąszyń
Lp: 40
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 130 Śliwno, gm. Kuślin
Lp: 41
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Zmiana decyzji RŚ.613.74.2021 dot. zmiany nasadzeń zastępczych
Lp: 42
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Odmowa zmiany decyzji RŚ.613.103.2021 dot. nasadzeń zastępczych
Lp: 43
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-20
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 drzew z dz. nr 431 Boruja Nowa, gm.Nowy Tomyśl
Lp: 44
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-15
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzew z działki nr 603 w Glinnie, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 45
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-14
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie jednego drzewa z dz. nr 169/3 Kuślin
Lp: 46
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-14
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z dz. nr 169/3 Kuślin
Lp: 47
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-12
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzewa z dz. nr 353/7 w Opalenicy
Lp: 48
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-12
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 283 w Kopankach i 1 drzewa z dz. nr 284 w Kopankach, gm. Opalenica
Lp: 49
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-08
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków z dz. nr 662/8 w Nądni, gm. Zbąszyń
Lp: 50
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-07
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 świerków z dz. nr 103 w Perzynach, gm. Zbąszyń
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-07
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie1 lipy drobnolistnej z dz. nr 151/43 Nowy Tomyśl
Lp: 52
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzewa z dz. nr 188 Sękowo, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-07
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew z dz. nr 9 Jastrzębsko Stare, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-04-04
Zakres przedmiotowy
Odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 1077/9 w Opalenicy
Lp: 55
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-04-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 brzóz z dz. nr 1318/4 Nowy Tomyśl
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 2 drzew z dz. nr 193 w Sękowie, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2022-03-30
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie 1 brzozy brodawkowatej z dz. nr 556/20 w Nowym Tomyślu
Lp: 58
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji RŚ.613.74.2021 dot. zmiany nasadzeń zastępczych
Lp: 59
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-30
Zakres przedmiotowy
Wniosek o zmianę decyzji RŚ.613.103.2021 dot. nasadzeń zastępczych
Lp: 60
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2022-03-29
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 1441/4 Opalenica i 1 drzewa z dz. nr 1441/3 Opalenica

Nawigacja między stronami listy informacji