ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 121
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 254/2 w Sątopach, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 122
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-20
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzew z dz. nr 57/2, nr 177/3 Trzcianka, dz. nr 224/2 Turkowo, gm. Kuślin
Lp: 123
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-20
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa z dz. nr 61 w Nowej Wsi Zbąskiej, gm. Zbąszyń
Lp: 124
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia a usunięcie drzewa z dz nr 241/3 Paproć, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 125
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-15
Zakres przedmiotowy
wniosek o zmianę decyzji Starosty Nowotomyskiego RŚ.613.43.1.2021 w zakresie wydłużenia terminu wykonania nasadzeń zastępczych
Lp: 126
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew z dz. nr 524/45 w Glinnie, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 127
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 454 w Nowym Tomyślu
Lp: 128
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 183 w m. Boruja Nowa, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 129
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr. 1317 w Nowym Tomyślu
Lp: 130
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-14
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z dz. nr 354/1 w Przyłęku, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 131
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z dz. nr 79 Paproć, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 132
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 603 Glinno, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 133
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 142/3 Nowy Tomyśl
Lp: 134
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-10
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 788/3 w Zbąszyniu
Lp: 135
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-08
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 179 w Wytomyślu, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 136
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-09-07
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzewa z dz. nr 1847/22 w Opalenicy
Lp: 137
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-09-01
Zakres przedmiotowy
Budowa warnika ciągłego z klatką schodową, zbiornikiem wody i infrastrukturą towarzyszącą ob. Opalenica, dz. 73/25
Lp: 138
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-31
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa istniejącej fermu drobiu polegająca na rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego, zmianie sposobu użytkowania, nadbudowie oraz przebudowie budynku magazynowego na budynek inwentarski wraz z rozbudową, budowie 6 silosów paszowych wraz z płytami fundamentowymi, budowie 4 zbiorników na gaz oraz płyty załadunkowej
Lp: 139
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-31
Zakres przedmiotowy
Rozbudowa istniejącej fermy drobiu poprzez rozbudowę budynku inwentarskiego (kurnika) oraz zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i przebudowa budynku magazynowego na budynek inwentarski (kurnik), budowa 6 silosów paszowych, 4 zbiorników na gaz wraz z przyłączeniem do istniejącej kotłowni oraz budowa płyty załadunkowej do obornika
Lp: 140
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-30
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie drzew dz nr 4 Paproć, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 141
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-27
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 119 Komorowice, gm. Lwówek
Lp: 142
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-25
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 1847/22 w Opalenicy
Lp: 143
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-13
Zakres przedmiotowy
zezwolenie na usunięcie 2 drzew z dz. nr 673 w Opalenicy
Lp: 144
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-11
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew dz. nr 1442 w Zbąszyniu
Lp: 145
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-11
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa dz. nr 745/2 w Nowym Dworze oraz 1 drzewa z dz. nr 1213/10 w Zbąszyniu
Lp: 146
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-08-04
Zakres przedmiotowy
Zezwolenie na usunięcie drzew dz nr 1517/2 Bolewice, gm. Miedzichowo
Lp: 147
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-02
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z dz. nr 673 w Opalenicy
Lp: 148
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-08-02
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z dz. nr 351 Przyłęk, gm. Nowy Tomyśl
Lp: 149
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-29
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 4 Paproć, gm. Nowy Tomysl
Lp: 150
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2021-07-29
Zakres przedmiotowy
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dz nr 563 Glinno, gm. Nowy Tomyśl

Nawigacja między stronami listy informacji