ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
INFORMACJA PUBLICZNA / PONOWNE WYKORZYSTYWANIE 651
Ponowne wykorzystywanie 0
Udostępnienie informacji publicznej 0
Wybory Samorządowe 2018 4359
Ustawodawstwo 0
Komunikaty Komisarzy Wyborczych 1720
Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego 1562
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 1316
Powiatowa Komisja Wyborcza w Nowym Tomyślu 656
Harmonogram dyżurów 1374
Skład 1499
Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu 1398
Protokoły wyborów 1860
Postanowienie Komisarza Wyborczego 1249
Rada Powiatu 7354
Statut Powiatu 68077
Skład Rady 19496
Kadencje 1698
Dyżury Przewodniczącej Rady Powiatu 1661
Komisje 16462
Protokoły z posiedzeń komisji kadencji 2014-2018 4973
Komisja Budżetowo-Gospodarcza 11380
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 11689
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 12772
Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej 10620
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 11980
Plany pracy 15554
Rady Powiatu Nowotomyskiego 5780
Komisji stałych 6703
Terminy obrad 23589
Terminy posiedzeń komisji 45527
Obrady Rady Powiatu 29595
Projekty uchwał na sesję 15493
Protokoły z sesji 67758
Uchwały Rady Powiatu 1312801
Oświadczenia, apele, opinie 3492
Sesje Rady Powiatu transmisje/głosowania 20709
Interpelacje i zapytania 22956
Strategia 21666
Zarząd Powiatu 6806
Skład Zarządu 55873
Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2018-2023 27120
Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2014-2018 61915
Zarząd Powiatu informuje 180157
Uchwały Zarządu 36628
Kadencja 2014 - 2018 60210
Kadencja 2018 - 2023 18400
Oświadczenia Majątkowe 298232
Oświadczenia Majątkowe 542616
Wzory, druki do pobrania 4468
Starostwo 46319
Regulamin Organizacyjny 28065
Zarządzenia Starosty Nowotomyskiego 74923
Zarządzenia 2021 r. 7435
Zarządzenia 2020 r. 6531
Zarządzenia 2019 r. 5028
Rejestry,ewidencje.. 26147
Wydziały 61658
Starosta informuje 199236
Rzeczy znalezione 27510
RODO 967
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2181
Ogłoszenia Geodety Powiatowego 4080
Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych na gruncie – nieuregulowany stan prawny 6622
Sprzedaż drewna na pniu 600
Akty prawne 161135
Rada Powiatu Nowotomyskiego 123328
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego 12029
Starosta Nowotomyski 12752
Informacje o środowisku 61771
Zawiadomienia 27840
Pozwolenie zintegrowane 1510
Informacje o wydanych decyzjach 6986
Wycinka drzew 249
Gospodarowanie odpadami 1721
Program ochrony środowiska 15984
Koła łowieckie 2104
Obwieszczenia 23450
Publicznie dostępny wykaz dokumentów 0
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 9407
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4802
Zadania 26713
Finanse i mienie 13660
Budżet Powiatu 81006
Mienie Powiatu 22771
Sprawozdania 86799
Opinie RIO 49964
Podstawowa kwota dotacji 5627
Wykaz umorzeń i odroczeń 2193
Sprawozdania finansowe za rok 2018 11509
Sprawozdania finansowe za rok 2019 2328
Sprawozdania finansowe za rok 2020 3086
Sprawozdania finansowe za rok 2021 1447
Sprawozdania finansowe za rok 2022 214
Przetargi - Archiwum 399354
Jednostki organizacyjne 33568
Ogłoszenie i wyniki naboru kadr 10029
Nabór kadr 59327
Wyniki naboru 11144
PUP 3101
PCPR 7739
SPZOZ 6000
Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu 0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu 0
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 0
Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu 0
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 1403
Co i jak załatwić w urzędzie 880133
Karty usług 507465
Konkurs ofert 51201
konkurs ofert 2014 28108
konkurs ofert 2015 66296
Konkurs ofert 2016 17043
Konsultacje 2531
Uchwała w sprawie Programu Współpracy na 2016 r. 2370
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 r. 5262
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 653
Komisja Konkursowa 4968
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 3630
Ogłoszenie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 0
Komisja Konkursowa - II edycja Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 3463
Rozstrzygnięcie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku 2535
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy za 2016 rok" 1690
Konkurs ofert 2017 11372
Konsultacje społeczne 2466
Program współpracy na 2017 rok 2001
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 5754
Komisja Konkursowa - Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 3307
Komisja Konkursowa 1859
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 3242
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2017 rok Powiatu Nowotomyskiego" 1013
Konkurs ofert 2018 4388
Konsultacje społeczne 1765
Program współpracy na 2018 rok 1385
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na 2018 rok 2459
Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2018 rok 3033
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 1770
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018" 868
Konkurs ofert 2019 6857
Konsultacje społeczne 1095
Roczny program współpracy na 2019 rok 1241
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 1780
Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2019 rok 1004
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2019 roku 1346
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 913
Konkurs ofert 2020 8059
Konsultacje społeczne 2441
Roczny program współpracy na 2020 rok 795
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 1522
Komisja konkursowa - Otwarty konkurs ofert w 2020 roku 1135
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2020 roku 1387
II edycja Otwartego Konkursu Ofert w 2020 r. 1091
Nabór do komisji konkursowej 1058
Komisja konkursowa II edycja otwartego konkursu ofert w 2020 r. 860
Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert w 2020 r. 865
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" 797
Konkurs ofert 2021 3041
Konsultacje społeczne 243
Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2021 0
Roczny program współpracy na rok 2021 1203
Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 9077
Komisja konkursowa 1148
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" 617
Konkurs ofert 2022 4139
Konsultacje społeczne 238
Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2022 985
Roczny program współpracy na rok 2022 1062
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 3531
Komisja konkursowa 1627
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 1373
Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych 1243
Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2022'' 48
Konkurs ofert 2023 3047
Zamówienia publiczne 135737
Zamówienia powyżej 130.000 zł - Platforma zakupowa 81185
Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł 236838
Plan zamówień publicznych 16838
Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia 61241
Klauzula Informacyjna - RODO w zamówieniach publicznych 1444
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3361
Obowiązujący podstawowy akt prawny 2254
Powoływanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1591
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2017-2020 572
Skład PRDPP 1684
Powołanie PRDPP 2254
Uchwały i protokoły z posiedzeń PRDPP 1846
Stanowiska i opinie PRDPP 2520
Informacja o kolejnym posiedzeniu PRDPP 4249
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2020-2023 272
Skład PRDPP 264
Powołanie PRDPP 1097
Ogłoszenie - Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim w kadencji 2020-2023 840
Nabór kadr 49653
Moduł ogłoszeń 7976
Ogłoszenia (archiwum) 149283
Wyniki naboru (archiwum) 85868
Pliki do pobrania 9760
Zarządzenie nr A0.120.46.2019 Starosty Nowotomyskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych oraz podań osób poszukujących zatrudnienia. 0
Petycje 27072
Petycje - archiwum 6446
ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) 0
Rejestr Zgłoszeń Budowlanych 526662
Rejestr informacji o środowisku 209721
Nieodpłatna Pomoc Prawna 33600
Harmonogram 3256
Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa na Terenie Powiatu Nowotomyskiego 13
Konkurs Ofert 667
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016r. 1830
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017r. 1613
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018r. 1311
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019r. 1729
Nieodpłatna pomoc prawna w 2020r. 1129
Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r. 1493
Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r. 1292
Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 r. 1064
Raport o stanie powiatu 7720
Deklaracja Dostępności 3872
Raport o stanie zapewniania dostępności 868

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 28423
Instrukcja 20568
O biuletynie 18347
Rejestr zmian 1897709
Statystyki 14747
Mapa 17352
Kanał RSS 5542
ePUAP / Pojazd i Kierowca (ESP) 24007
CYFROWY URZĄD 4767
Załatw sprawę 7
Sprawdz status sprawy 2796
System komunikacji mobilnej 3
Formularz kontaktowy 37575
RODO 2113
Cyberbezpieczeństwo 492
« powrót do poprzedniej strony