ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
INFORMACJA PUBLICZNA / PONOWNE WYKORZYSTYWANIE 1012
Ponowne wykorzystywanie 0
Udostępnienie informacji publicznej 0
Wybory Samorządowe 2018 4668
Ustawodawstwo 0
Komunikaty Komisarzy Wyborczych 2081
Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego 1905
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 1661
Powiatowa Komisja Wyborcza w Nowym Tomyślu 767
Harmonogram dyżurów 1754
Skład 1856
Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu 1711
Protokoły wyborów 2321
Postanowienie Komisarza Wyborczego 1617
Rada Powiatu 7354
Statut Powiatu 71883
Skład Rady 21492
Kadencja 2502
VI 2018-2023 170
Plany pracy 88
Plan pracy rady 820
Plany pracy komisji 623
Sesje 10216
Komisje 508
Terminy obrad komisji 3071
Komisja Rewizyjna 4973
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4260
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego 9044
Komisja Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej 8264
Komisja Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 9867
Dyżury Przewodniczącej Rady 293
Interpelacje i zapytania 9837
Oświadczenia, apele, opinie 84
V 2014-2018 104
Plany pracy 116
Plany pracy rady 69
Plany pracy komisji 72
Sesje 5047
Komisje 831
Terminy obrad komisji 85
Komisja Budżetowo-Gospodarcza 1318
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 1356
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 1890
Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej 1483
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 1513
Dyżury Przewodniczącej Rady 74
IV 2010-2014 360
Komisje 74
Terminy obrad komisji 2198
Sesje 91
Uchwały Rady Powiatu 1359857
Oświadczenia, apele, opinie 4317
Sesje Rady Powiatu transmisje/głosowania 29211
Interpelacje i zapytania 40950
Portal Mieszkańca 0
Strategia 22877
Zarząd Powiatu 6806
Skład Zarządu 59562
Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2018-2023 43190
Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2014-2018 72255
Zarząd Powiatu informuje 217571
Uchwały Zarządu 39477
Kadencja 2014 - 2018 63595
Kadencja 2018 - 2023 21925
Oświadczenia Majątkowe 303435
Oświadczenia Majątkowe 598109
Wzory, druki do pobrania 4994
Starostwo 47611
Regulamin Organizacyjny 28201
Zarządzenia Starosty Nowotomyskiego 80753
Zarządzenia 2021 r. 8215
Zarządzenia 2020 r. 7203
Zarządzenia 2019 r. 5550
Rejestry,ewidencje.. 30198
Wydziały 67442
Starosta informuje 240627
Rzeczy znalezione 31145
RODO 973
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2703
Ogłoszenia Geodety Powiatowego 5724
Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych na gruncie – nieuregulowany stan prawny 11561
Sprzedaż drewna na pniu 846
Akty prawne 284907
Rada Powiatu Nowotomyskiego 292408
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego 39706
Starosta Nowotomyski 40924
Informacje o środowisku 69228
Zawiadomienia 33312
Pozwolenie zintegrowane 2093
Informacje o wydanych decyzjach 7591
Wycinka drzew 326
Gospodarowanie odpadami 2426
Program ochrony środowiska 18521
Koła łowieckie 2488
Obwieszczenia 35082
Publicznie dostępny wykaz dokumentów 0
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 16430
Nadzór nad lasami 157
Porozumienia z nadleśniczymi 302
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 453
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4802
Zadania 28703
Finanse i mienie 14690
Budżet Powiatu 89922
Mienie Powiatu 25352
Sprawozdania 101780
Opinie RIO 58572
Podstawowa kwota dotacji 6594
Wykaz umorzeń i odroczeń 2602
Sprawozdania finansowe za rok 2018 15651
Sprawozdania finansowe za rok 2019 3177
Sprawozdania finansowe za rok 2020 4241
Sprawozdania finansowe za rok 2021 2027
Sprawozdania finansowe za rok 2022 967
Przetargi - Archiwum 411548
Jednostki organizacyjne 34237
Ogłoszenie i wyniki naboru kadr 10519
Nabór kadr 69484
Wyniki naboru 14078
PUP 3101
PCPR 7739
SPZOZ 6000
Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu 0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu 0
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 0
Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu 0
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 1865
Co i jak załatwić w urzędzie 987027
Karty usług 588619
Konkurs ofert 51945
konkurs ofert 2014 31379
konkurs ofert 2015 73852
Konkurs ofert 2016 17195
Konsultacje 2859
Uchwała w sprawie Programu Współpracy na 2016 r. 2698
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 r. 5660
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 731
Komisja Konkursowa 5740
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 4121
Ogłoszenie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 0
Komisja Konkursowa - II edycja Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 4136
Rozstrzygnięcie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku 2878
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy za 2016 rok" 2006
Konkurs ofert 2017 11468
Konsultacje społeczne 2834
Program współpracy na 2017 rok 2250
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 6618
Komisja Konkursowa - Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 3895
Komisja Konkursowa 2200
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 3544
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2017 rok Powiatu Nowotomyskiego" 1314
Konkurs ofert 2018 4490
Konsultacje społeczne 2146
Program współpracy na 2018 rok 1659
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na 2018 rok 2744
Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2018 rok 3732
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2070
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018" 1185
Konkurs ofert 2019 6967
Konsultacje społeczne 1500
Roczny program współpracy na 2019 rok 1704
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2172
Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2019 rok 1285
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2019 roku 1662
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 1261
Konkurs ofert 2020 8181
Konsultacje społeczne 3262
Roczny program współpracy na 2020 rok 1065
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 1903
Komisja konkursowa - Otwarty konkurs ofert w 2020 roku 1630
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2020 roku 1785
II edycja Otwartego Konkursu Ofert w 2020 r. 1504
Nabór do komisji konkursowej 1557
Komisja konkursowa II edycja otwartego konkursu ofert w 2020 r. 1203
Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert w 2020 r. 1135
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" 1090
Konkurs ofert 2021 3195
Konsultacje społeczne 331
Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2021 0
Roczny program współpracy na rok 2021 1645
Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 11732
Komisja konkursowa 1524
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" 930
Konkurs ofert 2022 4306
Konsultacje społeczne 345
Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2022 1320
Roczny program współpracy na rok 2022 1445
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 4401
Komisja konkursowa 2219
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 1831
Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych 1937
Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2022'' 311
Konkurs ofert 2023 5413
Konkurs ofert 2024 744
Zamówienia publiczne 138296
Zamówienia powyżej 130.000 zł - Platforma zakupowa 81371
Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł 297754
Plan zamówień publicznych 21317
Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia 70355
Klauzula Informacyjna - RODO w zamówieniach publicznych 1889
Konsultacje 555
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3605
Obowiązujący podstawowy akt prawny 2883
Powoływanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1910
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2017-2020 660
Skład PRDPP 2006
Powołanie PRDPP 2860
Uchwały i protokoły z posiedzeń PRDPP 2208
Stanowiska i opinie PRDPP 3100
Informacja o kolejnym posiedzeniu PRDPP 5427
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2020-2023 362
Skład PRDPP 357
Powołanie PRDPP 1528
Ogłoszenie - Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim w kadencji 2020-2023 1143
Nabór kadr 51207
Moduł ogłoszeń 14493
Ogłoszenia (archiwum) 154831
Wyniki naboru (archiwum) 89122
Pliki do pobrania 10417
Zarządzenie nr A0.120.46.2019 Starosty Nowotomyskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych oraz podań osób poszukujących zatrudnienia. 0
Petycje 32776
Petycje - archiwum 11889
ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) 0
Rejestr Zgłoszeń Budowlanych 756669
Rejestr informacji o środowisku 301912
Nieodpłatna Pomoc Prawna 45148
Harmonogram 4765
Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa na Terenie Powiatu Nowotomyskiego 13
Konkurs Ofert 950
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016r. 2710
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017r. 2335
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018r. 1970
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019r. 2675
Nieodpłatna pomoc prawna w 2020r. 1645
Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r. 2166
Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r. 1841
Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 r. 2270
Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 r. 438
Raport o stanie powiatu 10444
Deklaracja Dostępności 4802
Raport o stanie zapewniania dostępności 1216

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 33468
Instrukcja 21216
O biuletynie 18990
Rejestr zmian 2463329
Statystyki 15073
Mapa 17873
Kanał RSS 5784
ePUAP / Pojazd i Kierowca (ESP) 25842
CYFROWY URZĄD 5566
Załatw sprawę 7
Sprawdz status sprawy 3950
System komunikacji mobilnej 3
Formularz kontaktowy 51057
RODO 2652
Cyberbezpieczeństwo 1161
« powrót do poprzedniej strony