ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory Samorządowe 2018 3905
Ustawodawstwo 0
Komunikaty Komisarzy Wyborczych 1183
Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego 1059
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 781
Powiatowa Komisja Wyborcza w Nowym Tomyślu 530
Harmonogram dyżurów 843
Skład 951
Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu 945
Protokoły wyborów 1217
Postanowienie Komisarza Wyborczego 712
Rada Powiatu 7354
Statut Powiatu 61859
Skład Rady 15979
Kadencje 449
Dyżury Przewodniczącej Rady Powiatu 954
Komisje 14197
Protokoły z posiedzeń komisji kadencji 2014-2018 4317
Komisja Budżetowo-Gospodarcza 9287
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 9552
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 10323
Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej 8582
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 9709
Plany pracy 13786
Rady Powiatu Nowotomyskiego 4979
Komisji stałych 5875
Terminy obrad 22137
Terminy posiedzeń komisji 30352
Obrady Rady Powiatu 20642
Projekty uchwał na sesję 8236
Protokoły z sesji 53431
Uchwały Rady Powiatu 1106703
Oświadczenia, apele, opinie 2393
Sesje Rady Powiatu transmisje/głosowania 12047
Interpelacje i zapytania 6603
Strategia 19602
Zarząd Powiatu 6806
Skład Zarządu 50020
Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2018-2023 10750
Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2014-2018 51727
Zarząd Powiatu informuje 132315
Uchwały Zarządu 31453
Kadencja 2014 - 2018 51880
Kadencja 2018 - 2023 11425
Oświadczenia Majątkowe 288267
Oświadczenia Majątkowe 458113
Wzory, druki do pobrania 3772
Starostwo 43876
Regulamin Organizacyjny 27868
Zarządzenia Starosty Nowotomyskiego 63063
Zarządzenia 2021 r. 4643
Zarządzenia 2020 r. 4213
Zarządzenia 2019 r. 3220
Rejestry,ewidencje.. 22117
Wydziały 56909
Starosta informuje 146034
Rzeczy znalezione 21898
RODO 954
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1395
Ogłoszenia Geodety Powiatowego 2337
Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych na gruncie – nieuregulowany stan prawny 2825
Akty prawne 43155
Szukaj 326
Informacje o środowisku 50739
Zawiadomienia 20532
Pozwolenie zintegrowane 663
Informacje o wydanych decyzjach 6124
Wycinka drzew 139
Gospodarowanie odpadami 812
Program ochrony środowiska 12317
Koła łowieckie 1603
Obwieszczenia 10338
Publicznie dostępny wykaz dokumentów 0
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 3954
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4802
Zadania 24067
Finanse i mienie 12143
Budżet Powiatu 67553
Mienie Powiatu 19059
Sprawozdania 65201
Opinie RIO 35885
Podstawowa kwota dotacji 4256
Wykaz umorzeń i odroczeń 1665
Sprawozdania finansowe za rok 2018 5649
Sprawozdania finansowe za rok 2019 1201
Sprawozdania finansowe za rok 2020 1485
Sprawozdania finansowe za rok 2021 504
Przetargi - Archiwum 380544
Jednostki organizacyjne 32563
Ogłoszenie i wyniki naboru kadr 9326
Nabór kadr 43977
Wyniki naboru 6918
PUP 3101
PCPR 7739
SPZOZ 6000
Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu 0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu 0
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 0
Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu 0
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 811
Co i jak załatwić w urzędzie 745077
Karty usług 405998
Konkurs ofert 49629
konkurs ofert 2014 24315
konkurs ofert 2015 57165
Konkurs ofert 2016 16829
Konsultacje 2079
Uchwała w sprawie Programu Współpracy na 2016 r. 1968
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 r. 4829
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 561
Komisja Konkursowa 3983
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 3003
Ogłoszenie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 0
Komisja Konkursowa - II edycja Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 2637
Rozstrzygnięcie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku 2046
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy za 2016 rok" 1243
Konkurs ofert 2017 11243
Konsultacje społeczne 1992
Program współpracy na 2017 rok 1599
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 4727
Komisja Konkursowa - Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 2524
Komisja Konkursowa 1403
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 2799
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2017 rok Powiatu Nowotomyskiego" 616
Konkurs ofert 2018 4247
Konsultacje społeczne 1266
Program współpracy na 2018 rok 993
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na 2018 rok 2062
Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2018 rok 2138
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 1366
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018" 451
Konkurs ofert 2019 6708
Konsultacje społeczne 636
Roczny program współpracy na 2019 rok 712
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 1289
Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2019 rok 618
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2019 roku 882
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 469
Konkurs ofert 2020 7925
Konsultacje społeczne 1405
Roczny program współpracy na 2020 rok 441
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 1067
Komisja konkursowa - Otwarty konkurs ofert w 2020 roku 632
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2020 roku 856
II edycja Otwartego Konkursu Ofert w 2020 r. 619
Nabór do komisji konkursowej 530
Komisja konkursowa II edycja otwartego konkursu ofert w 2020 r. 447
Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert w 2020 r. 495
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" 373
Konkurs ofert 2021 2855
Konsultacje społeczne 140
Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2021 0
Roczny program współpracy na rok 2021 718
Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 5646
Komisja konkursowa 692
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" 207
Konkurs ofert 2022 2629
Konsultacje społeczne 133
Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2022 505
Roczny program współpracy na rok 2022 568
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2229
Komisja konkursowa 862
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 684
Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych 230
Konkurs ofert 2023 139
Zamówienia publiczne 130676
Zamówienia powyżej 130.000 zł - Platforma zakupowa 80631
Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł 158518
Plan zamówień publicznych 11084
Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia 47735
Klauzula Informacyjna - RODO w zamówieniach publicznych 873
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 2998
Obowiązujący podstawowy akt prawny 1506
Powoływanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1131
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2017-2020 453
Skład PRDPP 1220
Powołanie PRDPP 1544
Uchwały i protokoły z posiedzeń PRDPP 1333
Stanowiska i opinie PRDPP 1643
Informacja o kolejnym posiedzeniu PRDPP 2483
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2020-2023 151
Skład PRDPP 140
Powołanie PRDPP 550
Ogłoszenie - Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim w kadencji 2020-2023 419
Nabór kadr 46757
Ogłoszenia 139928
Wyniki naboru 80325
Pliki do pobrania 9019
Zarządzenie nr A0.120.46.2019 Starosty Nowotomyskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych oraz podań osób poszukujących zatrudnienia. 0
Petycje 20217
Petycje 979
ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) 0
Rejestr Zgłoszeń Budowlanych 281633
Rejestr informacji o środowisku 98295
Nieodpłatna Pomoc Prawna 19603
Harmonogram 1479
Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa na Terenie Powiatu Nowotomyskiego 13
Konkurs Ofert 386
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016r. 902
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017r. 812
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018r. 646
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019r. 815
Nieodpłatna pomoc prawna w 2020r. 572
Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r. 789
Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r. 680
Raport o stanie powiatu 4592
Deklaracja Dostępności 2737
Raport o stanie zapewniania dostępności 445

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 21236
Instrukcja 19616
O biuletynie 17504
Rejestr zmian 1333523
Statystyki 14315
Mapa 16801
Kanał RSS 5188
ePUAP / Pojazd i Kierowca (ESP) 21471
CYFROWY URZĄD 3619
Załatw sprawę 7
Sprawdz status sprawy 1561
System komunikacji mobilnej 3
Formularz kontaktowy 18890
RODO 1344
« powrót do poprzedniej strony