ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
INFORMACJA PUBLICZNA / PONOWNE WYKORZYSTYWANIE 385
Ponowne wykorzystywanie 0
Udostępnienie informacji publicznej 0
Wybory Samorządowe 2018 4184
Ustawodawstwo 0
Komunikaty Komisarzy Wyborczych 1498
Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego 1344
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 1088
Powiatowa Komisja Wyborcza w Nowym Tomyślu 602
Harmonogram dyżurów 1145
Skład 1254
Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu 1211
Protokoły wyborów 1565
Postanowienie Komisarza Wyborczego 1009
Rada Powiatu 7354
Statut Powiatu 65421
Skład Rady 17091
Kadencje 1127
Dyżury Przewodniczącej Rady Powiatu 1374
Komisje 15471
Protokoły z posiedzeń komisji kadencji 2014-2018 4702
Komisja Budżetowo-Gospodarcza 10521
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 10826
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 11681
Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej 9805
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 11065
Plany pracy 14812
Rady Powiatu Nowotomyskiego 5442
Komisji stałych 6335
Terminy obrad 23033
Terminy posiedzeń komisji 38981
Obrady Rady Powiatu 26161
Projekty uchwał na sesję 12531
Protokoły z sesji 61560
Uchwały Rady Powiatu 1265877
Oświadczenia, apele, opinie 3015
Sesje Rady Powiatu transmisje/głosowania 16812
Interpelacje i zapytania 15752
Strategia 20876
Zarząd Powiatu 6806
Skład Zarządu 52903
Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2018-2023 18767
Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2014-2018 57385
Zarząd Powiatu informuje 158299
Uchwały Zarządu 34827
Kadencja 2014 - 2018 57843
Kadencja 2018 - 2023 16518
Oświadczenia Majątkowe 293394
Oświadczenia Majątkowe 504289
Wzory, druki do pobrania 4150
Starostwo 45136
Regulamin Organizacyjny 27978
Zarządzenia Starosty Nowotomyskiego 71741
Zarządzenia 2021 r. 6923
Zarządzenia 2020 r. 6090
Zarządzenia 2019 r. 4680
Rejestry,ewidencje.. 24213
Wydziały 58926
Starosta informuje 175496
Rzeczy znalezione 25066
RODO 960
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1756
Ogłoszenia Geodety Powiatowego 3381
Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych na gruncie – nieuregulowany stan prawny 4594
Sprzedaż drewna na pniu 300
Akty prawne 101724
Rada Powiatu Nowotomyskiego 14640
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego 1813
Starosta Nowotomyski 2578
Informacje o środowisku 57208
Zawiadomienia 24767
Pozwolenie zintegrowane 1148
Informacje o wydanych decyzjach 6637
Wycinka drzew 199
Gospodarowanie odpadami 1347
Program ochrony środowiska 14396
Koła łowieckie 1888
Obwieszczenia 17430
Publicznie dostępny wykaz dokumentów 0
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 6753
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4802
Zadania 25629
Finanse i mienie 13071
Budżet Powiatu 75501
Mienie Powiatu 21252
Sprawozdania 77428
Opinie RIO 43983
Podstawowa kwota dotacji 5005
Wykaz umorzeń i odroczeń 1948
Sprawozdania finansowe za rok 2018 8889
Sprawozdania finansowe za rok 2019 1849
Sprawozdania finansowe za rok 2020 2360
Sprawozdania finansowe za rok 2021 1079
Przetargi - Archiwum 391630
Jednostki organizacyjne 33056
Ogłoszenie i wyniki naboru kadr 9702
Nabór kadr 51706
Wyniki naboru 9266
PUP 3101
PCPR 7739
SPZOZ 6000
Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu 0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu 0
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 0
Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu 0
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 1166
Co i jak załatwić w urzędzie 820160
Karty usług 463884
Konkurs ofert 50462
konkurs ofert 2014 26263
konkurs ofert 2015 61916
Konkurs ofert 2016 16942
Konsultacje 2329
Uchwała w sprawie Programu Współpracy na 2016 r. 2184
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 r. 5085
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 609
Komisja Konkursowa 4555
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 3359
Ogłoszenie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 0
Komisja Konkursowa - II edycja Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 3056
Rozstrzygnięcie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku 2317
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy za 2016 rok" 1499
Konkurs ofert 2017 11317
Konsultacje społeczne 2263
Program współpracy na 2017 rok 1835
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 5302
Komisja Konkursowa - Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 2966
Komisja Konkursowa 1653
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 3053
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2017 rok Powiatu Nowotomyskiego" 850
Konkurs ofert 2018 4316
Konsultacje społeczne 1545
Program współpracy na 2018 rok 1223
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na 2018 rok 2299
Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2018 rok 2653
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 1600
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018" 694
Konkurs ofert 2019 6794
Konsultacje społeczne 897
Roczny program współpracy na 2019 rok 1018
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 1573
Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2019 rok 844
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2019 roku 1147
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 735
Konkurs ofert 2020 7995
Konsultacje społeczne 2023
Roczny program współpracy na 2020 rok 642
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 1330
Komisja konkursowa - Otwarty konkurs ofert w 2020 roku 924
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2020 roku 1163
II edycja Otwartego Konkursu Ofert w 2020 r. 895
Nabór do komisji konkursowej 841
Komisja konkursowa II edycja otwartego konkursu ofert w 2020 r. 689
Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert w 2020 r. 703
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" 615
Konkurs ofert 2021 2958
Konsultacje społeczne 195
Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2021 0
Roczny program współpracy na rok 2021 1002
Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 7741
Komisja konkursowa 968
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" 432
Konkurs ofert 2022 3606
Konsultacje społeczne 186
Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2022 776
Roczny program współpracy na rok 2022 825
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2998
Komisja konkursowa 1322
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 1064
Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych 847
Konkurs ofert 2023 1184
Zamówienia publiczne 133538
Zamówienia powyżej 130.000 zł - Platforma zakupowa 80950
Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł 197959
Plan zamówień publicznych 14172
Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia 54997
Klauzula Informacyjna - RODO w zamówieniach publicznych 1207
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3238
Obowiązujący podstawowy akt prawny 1922
Powoływanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 1398
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2017-2020 520
Skład PRDPP 1486
Powołanie PRDPP 1967
Uchwały i protokoły z posiedzeń PRDPP 1624
Stanowiska i opinie PRDPP 2143
Informacja o kolejnym posiedzeniu PRDPP 3500
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2020-2023 216
Skład PRDPP 207
Powołanie PRDPP 863
Ogłoszenie - Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim w kadencji 2020-2023 669
Nabór kadr 48340
Moduł ogłoszeń 4046
Ogłoszenia (archiwum) 145360
Wyniki naboru (archiwum) 83783
Pliki do pobrania 9458
Zarządzenie nr A0.120.46.2019 Starosty Nowotomyskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych oraz podań osób poszukujących zatrudnienia. 0
Petycje 23850
Petycje - archiwum 3955
ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) 0
Rejestr Zgłoszeń Budowlanych 414458
Rejestr informacji o środowisku 156753
Nieodpłatna Pomoc Prawna 27003
Harmonogram 2452
Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa na Terenie Powiatu Nowotomyskiego 13
Konkurs Ofert 576
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016r. 1445
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017r. 1288
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018r. 1037
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019r. 1349
Nieodpłatna pomoc prawna w 2020r. 894
Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r. 1228
Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r. 1055
Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 r. 598
Raport o stanie powiatu 6422
Deklaracja Dostępności 3412
Raport o stanie zapewniania dostępności 681

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 25403
Instrukcja 20167
O biuletynie 18016
Rejestr zmian 1568675
Statystyki 14565
Mapa 17144
Kanał RSS 5431
ePUAP / Pojazd i Kierowca (ESP) 23044
CYFROWY URZĄD 4305
Załatw sprawę 7
Sprawdz status sprawy 2272
System komunikacji mobilnej 3
Formularz kontaktowy 29350
RODO 1798
Cyberbezpieczeństwo 173
« powrót do poprzedniej strony