ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
INFORMACJA PUBLICZNA / PONOWNE WYKORZYSTYWANIE 1451
Ponowne wykorzystywanie 0
Udostępnienie informacji publicznej 0
Wybory Samorządowe 2024 2131
Ustawodawstwo 1
Komunikaty Komisarzy Wyborczych 230
Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego 275
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 181
Powiatowa Komisja Wyborcza w Nowym Tomyślu 313
Harmonogram dyżurów 243
Skład 436
Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu 440
Protokoły wyborów 408
Wybory Samorządowe 2018 5128
Ustawodawstwo 0
Komunikaty Komisarzy Wyborczych 2261
Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego 2103
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego 1861
Powiatowa Komisja Wyborcza w Nowym Tomyślu 860
Harmonogram dyżurów 1947
Skład 2051
Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu 1907
Protokoły wyborów 2565
Postanowienie Komisarza Wyborczego 1801
Rada Powiatu 7354
Statut Powiatu 74666
Skład Rady 23051
Kadencja 2866
VI 2018-2024 318
Plany pracy 154
Plan pracy rady 1387
Plany pracy komisji 1040
Sesje 18442
Komisje 877
Terminy obrad komisji 7383
Komisja Rewizyjna 9101
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 7547
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego 15534
Komisja Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Społecznej 14560
Komisja Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 16868
Dyżury Przewodniczącej Rady 459
Interpelacje i zapytania 16413
Oświadczenia, apele, opinie 132
V 2014-2018 163
Plany pracy 170
Plany pracy rady 104
Plany pracy komisji 100
Sesje 11051
Komisje 1354
Terminy obrad komisji 129
Komisja Budżetowo-Gospodarcza 2369
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji 2400
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 3109
Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej 2380
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 2397
Dyżury Przewodniczącej Rady 108
IV 2010-2014 553
Komisje 111
Terminy obrad komisji 3641
Sesje 124
Uchwały Rady Powiatu 1380138
Oświadczenia, apele, opinie 4688
Sesje Rady Powiatu transmisje/głosowania 34173
Interpelacje i zapytania 49804
Portal Mieszkańca 0
Strategia 23690
Zarząd Powiatu 6806
Skład Zarządu 62176
Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2018-2024 54354
Protokoły z posiedzenia Zarządu - kadencja 2014-2018 76868
Zarząd Powiatu informuje 237417
Uchwały Zarządu 40733
Kadencja 2014 - 2018 66447
Kadencja 2018 - 2023 24815
Oświadczenia Majątkowe 307580
Oświadczenia Majątkowe 634228
Wzory, druki do pobrania 5293
Starostwo 48698
Regulamin Organizacyjny 28525
Rejestry,ewidencje.. 31695
Wydziały 71544
Starosta informuje 265604
Biuro Rzeczy Znalezionych 33479
RODO 979
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3022
Ogłoszenia Geodety Powiatowego 6544
Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych na gruncie – nieuregulowany stan prawny 14575
Sprzedaż drewna na pniu 1180
Akty prawne 360439
Rada Powiatu Nowotomyskiego 414264
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego 54714
Starosta Nowotomyski 52740
Informacje o środowisku 73060
Zawiadomienia 36069
Pozwolenie zintegrowane 2349
Informacje o wydanych decyzjach 7853
Wycinka drzew 361
Gospodarowanie odpadami 2678
Program ochrony środowiska 19713
Koła łowieckie 2666
Obwieszczenia 41713
Publicznie dostępny wykaz dokumentów 0
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne 20858
Nadzór nad lasami 226
Porozumienia z nadleśniczymi 468
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 779
Postanowienia sądowe 561
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4802
Zadania 29742
Finanse i mienie 15344
Budżet Powiatu 93914
Mienie Powiatu 26414
Sprawozdania 108757
Opinie RIO 63310
Podstawowa kwota dotacji 7014
Wykaz umorzeń i odroczeń 2754
Sprawozdania finansowe za rok 2018 17253
Sprawozdania finansowe za rok 2019 3524
Sprawozdania finansowe za rok 2020 4791
Sprawozdania finansowe za rok 2021 2264
Sprawozdania finansowe za rok 2022 1292
Przetargi - Archiwum 417112
Jednostki organizacyjne 34864
Ogłoszenie i wyniki naboru kadr 11330
PUP 3101
PCPR 7739
SPZOZ 6000
Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu 0
Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu 0
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zbąszyniu 0
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance 0
Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu 0
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych 2131
Co i jak załatwić w urzędzie 1046626
Karty usług 630313
Konkurs ofert 53112
konkurs ofert 2014 33161
konkurs ofert 2015 77889
Konkurs ofert 2016 17262
Konsultacje 2970
Uchwała w sprawie Programu Współpracy na 2016 r. 2827
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 r. 5811
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 762
Komisja Konkursowa 6248
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 4326
Ogłoszenie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 0
Komisja Konkursowa - II edycja Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok 4450
Rozstrzygnięcie II edycji Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku 3040
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy za 2016 rok" 2153
Konkurs ofert 2017 11510
Konsultacje społeczne 2996
Program współpracy na 2017 rok 2376
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 7042
Komisja Konkursowa - Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 4122
Komisja Konkursowa 2344
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok 3673
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2017 rok Powiatu Nowotomyskiego" 1450
Konkurs ofert 2018 4538
Konsultacje społeczne 2318
Program współpracy na 2018 rok 1778
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na 2018 rok 2858
Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2018 rok 4083
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2208
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018" 1322
Konkurs ofert 2019 7012
Konsultacje społeczne 1655
Roczny program współpracy na 2019 rok 1880
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2348
Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2019 rok 1414
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2019 roku 1815
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku 1440
Konkurs ofert 2020 8224
Konsultacje społeczne 3658
Roczny program współpracy na 2020 rok 1180
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2053
Komisja konkursowa - Otwarty konkurs ofert w 2020 roku 1831
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych w 2020 roku 1972
II edycja Otwartego Konkursu Ofert w 2020 r. 1646
Nabór do komisji konkursowej 1742
Komisja konkursowa II edycja otwartego konkursu ofert w 2020 r. 1343
Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert w 2020 r. 1277
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020" 1247
Konkurs ofert 2021 3245
Konsultacje społeczne 362
Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2021 0
Roczny program współpracy na rok 2021 1833
Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 13029
Komisja konkursowa 1681
Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021" 1068
Konkurs ofert 2022 4389
Konsultacje społeczne 374
Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy na rok 2022 1471
Roczny program współpracy na rok 2022 1592
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 5042
Komisja konkursowa 2516
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2081
Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych 2292
Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2022'' 447
Konkurs ofert 2023 6828
Konkurs ofert 2024 3140
Zamówienia publiczne 140702
Zamówienia powyżej 130.000 zł - Platforma zakupowa 81574
Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł 340739
Plan zamówień publicznych 23885
Zapytanie o wartość szacunkową zamówienia 76287
Klauzula Informacyjna - RODO w zamówieniach publicznych 2107
Konsultacje 1214
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego 3895
Obowiązujący podstawowy akt prawny 3200
Powoływanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2058
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2017-2020 702
Skład PRDPP 2150
Powołanie PRDPP 3102
Uchwały i protokoły z posiedzeń PRDPP 2363
Stanowiska i opinie PRDPP 3385
Informacja o kolejnym posiedzeniu PRDPP 5978
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego - kadencja 2020-2023 405
Skład PRDPP 388
Powołanie PRDPP 1711
Ogłoszenie - Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim w kadencji 2020-2023 1274
Nabór kadr 52471
Moduł ogłoszeń 18796
Ogłoszenia (archiwum) 158482
Wyniki naboru (archiwum) 91155
Pliki do pobrania 10679
Zarządzenie nr A0.120.46.2019 Starosty Nowotomyskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych oraz podań osób poszukujących zatrudnienia. 0
Petycje 35631
Petycje - archiwum 14509
ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza) 0
Rejestr Zgłoszeń Budowlanych 880203
Rejestr informacji o środowisku 348762
Nieodpłatna Pomoc Prawna 51839
Harmonogram 5499
Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa na Terenie Powiatu Nowotomyskiego 13
Konkurs Ofert 1062
Nieodpłatna pomoc prawna w 2016r. 3161
Nieodpłatna pomoc prawna w 2017r. 2754
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018r. 2288
Nieodpłatna pomoc prawna w 2019r. 3242
Nieodpłatna pomoc prawna w 2020r. 1896
Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r. 2407
Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r. 2066
Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 r. 2798
Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 r. 964
Raport o stanie powiatu 11685
Deklaracja Dostępności 5326
Raport o stanie zapewniania dostępności 1357

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 35946
Instrukcja 21654
O biuletynie 19458
Rejestr zmian 2853255
Statystyki 15400
Mapa 18214
Kanał RSS 6019
ePUAP / Pojazd i Kierowca (ESP) 26864
CYFROWY URZĄD 6106
Załatw sprawę 7
Sprawdz status sprawy 4309
System komunikacji mobilnej 3
Formularz kontaktowy 58282
RODO 3016
Cyberbezpieczeństwo 1571
« powrót do poprzedniej strony