ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna - informacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-05-12 08:12:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Informacja
 
W dniu 27 listopada br. PODGiK w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 42 będzie nieczynny z powodu remontu.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Oczywiście będzie możliwość pozostawienia dokumentacji lub złożenia wniosku w Głównym Budynku Starostwa Powiatowego
w biurze podawczym 7.30-15.30 ul Poznańska 33.
 
 
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA
Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nowotomyskiego Nr OR.120.44.2018    z dnia 5 grudnia 2018 r. ustalono dzień 24 grudnia 2018 r.
– dniem wolnym od pracy
dla wszystkich pracowników Starostwa, a w zamian wyznaczono dzień 15 grudnia 2018 r. dniem pracy.
Starostwo dnia 15 grudnia 2018 r. (sobota) będzie czynne w godzinach od 7.30-15.30
 
 
Sekretarz Powiatu
Ryszard Napierała
 

Akapit nr - brak tytułu

Raport o stanie powiatu
 
Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. 
 
 
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Nowotomyskiego odbędzie się na sesji
 Rady Powiatu Nowotomyskiego w dniu 26 czerwca 2019r. o godz. 13.00
 
 
 
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
 
Informujemy, że zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
 
 
Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym - Kancelaria (pok. 17) -  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie powiatu, tj. do dnia 25 czerwca 2019r.
 
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
 
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
tel.: +48614426700
fax.: +48614423589
e-mail:
Cyfrowy Urząd: cu.powiatnowotomyski.pl
Ogólna skrytka ePUAP Starostwa Powiatowego: /SPNowyTomysl/skrytka
skrytka Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii: /SPNowyTomysl/PODGiK
skrytka systemu Pojazd i Kierowca: https://www.esp.pwpw.pl/
Sprawdź status załatwianej sprawy: tutaj
Aplikacja mobilna ePNT: tutaj
Zamówienia publiczne powyżej progu 130.000 zł. - Platforma zakupowa
 
 
Inspektor Ochrony Danych - Pani Marlena Galas, kontakt: telefonicznie: 614426705, e-mail:
 
 
INFORMACJA
Informujemy, że Zarządzeniem nr 39/2020 Starosty Nowotomyskiego z dnia 10 września 2020r. w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów, w tym terminowości załatwiania spraw przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu ustalono:
 1. każdy wtorek dniem wolnym od obsługi interesantów;
 2. w pozostałe dni obsługę interesantów w godzinach od 7.30 do 14.00.
Jednocześnie przypominamy, że w związku ze stanem epidemii, w sprawach wymagających osobistej wizyty w Starostwie, ich załatwienie jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (Zarządzenie Starosty nr 30/2020 z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w okresie epidemii).
 
Telefony kontaktowe do Wydziału Budownictwa i Architektury:
 • 61 44 26 745
 • 61 44 26 746
 • 61 44 26 743
 • 61 44 26 761
 
 
 
Komunikat
Zmiana kont bankowych Powiatu Nowotomyskiego
 
Od dnia 7 października 2017 roku ulegają zmianie wszystkie konta  bankowe  Powiatu  Nowotomyskiego ,  w tym min.:
 
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów- geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

 
 
INFORMACJA
 
           Starosta, Wicestarosta i Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 16.00 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie Starosty. W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta i Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 13.00 do 16.00.
 
Kierownicy wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska przyjmują interesantów w godzinach pracy Starostwa.

Akapit nr - brak tytułu

 
 
INFORMACJA
Informujemy, że Zarządzeniem nr 39/2020 Starosty Nowotomyskiego z dnia 10 września 2020r. w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów, w tym terminowości załatwiania spraw przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu ustalono:
 1. każdy wtorek dniem wolnym od obsługi interesantów;
 2. w pozostałe dni obsługę interesantów w godzinach od 7.30 do 14.00.
Jednocześnie przypominamy, że w związku ze stanem epidemii, w sprawach wymagających osobistej wizyty w Starostwie, ich załatwienie jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (Zarządzenie Starosty nr 30/2020 z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w okresie epidemii).
 
Telefony kontaktowe do Wydziału Budownictwa i Architektury:
61 44 26 745
61 44 26 746
61 44 26 743
61 44 26 761

Akapit nr - brak tytułu

 
 
OGŁOSZENIE
 
Mając na względzie wprowadzenie od dnia 20 marca 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników urzędu, do odwołania wprowadza się zmianę organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
 
Podstawową formą obsługi klientów w Starostwie jest kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.
Wszelkie sprawy w Starostwie załatwiane będą za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej, elektronicznej (e-mail: ) lub telefonicznie,
2) elektronicznej skrzynki podawczej - e-PUAP. W sprawach wymagających osobistej wizyty w Starostwie, ich załatwienie będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
 1. Pisma składane bezpośrednio w Starostwie będą odbierane od klientów wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku C Starostwa (wejście główne ul. Poznańska 33). Przy składaniu pism w holu mogą znajdować się tylko dwie osoby.
 2. W sprawach wymagających osobistej wizyty w Starostwie, ich załatwienie będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
 3. Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji załatwiane są bezpośrednio na stanowiskach pracy (budynek D) z zastrzeżeniem, że w jednym pomieszczeniu nie może być więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).
 
Wykaz telefonów do poszczególnych wydziałów:
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel. 61 44 26 742;
 • Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym - tel. 61 44 26 694;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - tel. 61 44 26 715;
 • Wydział Administracyjno - Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego - tel. 61 44 26 709, 61 44 26 703;
 • Wydział Rozwoju i Strategii - tel. 61 44 26 723, 61 44 26 789, 61 44 26 757;
 • Wydział Finansów - tel. 61 44 26 720;
 • Wydział Komunikacji:
  • REJESTRACJA POJAZDÓW - tel. 61 44 26 794 lub 61 44 26 731; 
  • PRAWA JAZDY                       - tel. 61 44 26 728 lub 61 44 26 696;
  • ODBIÓR DOW. REJESTR.      - tel. 61 44 26 698;
 • Wydział Infrastruktury Drogowej - tel. 61 44 26 725, 61 44 26 680, 61 44 26 683;
 • Wydział Budownictwa i Architektury - tel. 61 44 26 745, 61 44 26 746, 61 44 26 744; 6144 26 768;
 • Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska - tel. 61 44 26 740; 61 44 26 738, 61 44 26 739;
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 61 44 26 747, 61 44 26 750, 61 44 26 749;
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - tel. 61 44 26 772;
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel. 61 44 26 779, 61 44 26 780.
                                                                                       
Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków przez Starostę, Wicestarostę i Sekretarza Powiatu odbywa się wyłącznie pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub środkami komunikacji elektronicznej.
Apeluję o odłożenie wizyty osobistej w Starostwie do czasu zniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Akapit nr - brak tytułu

Informacja dla osób niepełnosprawnych
Przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu / wejście do budynku „ A”/ od ul. Poznańskiej 33 oraz od strony parkingu Starostwa   zainstalowane są dzwonki, po których sygnale jedna z wyznaczonych osób pomaga w dostępie do budynku, przy użyciu  schodołaza.
W holu głównym budynku „A” znajdują się przygotowane dla interesantów miejsca, w  których, w razie potrzeby  osoby kompetentne udzielają niezbędnych informacji.
Przy wejściu do budynku „ F” – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej -  znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. 
« powrót do poprzedniej strony