ˆ

Moduł ogłoszeń

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2023-09-07
Termin składania dokumentów
2023-09-18 10:00:00
Stanowisko
Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Administarcyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Lp: 2
Data ogłoszenia
2023-04-26
Termin składania dokumentów
2023-05-08 10:00:00
Stanowisko
starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - niepełny wymiar czasu pracy, podinspektor w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym – niepełny wymiar czasu pracy.
Nazwa wydziału ogłaszającego
Administarcyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Lp: 3
Data ogłoszenia
2022-11-14
Termin składania dokumentów
2022-11-28 10:00:00
Stanowisko
inspektor w Wydziale Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Administarcyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Lp: 4
Data ogłoszenia
2022-10-07
Termin składania dokumentów
2022-10-17 10:00:00
Stanowisko
specjalista w Wydziale Administracyjno Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego w ramach umowy na zastępstwo
Nazwa wydziału ogłaszającego
Administarcyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego