ˆ

Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2023-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie podziału z okazaniem granic działki nr 347/1 w Koninie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.7 MiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 18.7 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik mapowy działki nr 347/1 w Koninie (PDF, 894.7 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 479.1 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2023-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.9 MiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (PDF, 1.4 MiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 21.2 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 14.2 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 485.1 KiB)
Lp3
Data ogłoszenia
2023-08-31
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Okazanie granicy działki nr 206/1 w obrębie Terespotockie na odcinku z działką nr 271 - drogą gminną
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 936.9 KiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (DOCX, 24.7 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 16.6 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 13.6 KiB)
 • Mapa (PDF, 83.4 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 241.5 KiB)
Lp4
Data ogłoszenia
2023-08-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-09-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie operatu szacunkowego dla działki nr 124/1 w Trzciance
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 953.6 KiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (DOCX, 24.5 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 16.9 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 13.7 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 257.1 KiB)
Lp5
Data ogłoszenia
2023-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2023-07-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Podział działki nr 86 położonej w m. Lewiczynek
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 969 KiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (DOCX, 25.5 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 16.7 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 13.6 KiB)
 • Mapa (PDF, 122.8 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 359.6 KiB)
Lp6
Data ogłoszenia
2023-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-30 14:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.7 MiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (PDF, 2 MiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 22.9 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 14.2 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 1.4 MiB)
Lp7
Data ogłoszenia
2023-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Nowotomyskiego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 275.1 KiB)
 • zał. A - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (PDF, 136.8 KiB)
 • zał. B - mapa loklizacji dróg wykonania nasadzeń (PDF, 4.6 MiB)
 • zał. C - wykaz miejsc wykonania nasadzeń (PDF, 123.4 KiB)
 • zał. nr 1 - druk OFERTA (PDF, 182 KiB)
 • zał. nr 2 - projekt umowy (PDF, 163.2 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 189.5 KiB)
Lp8
Data ogłoszenia
2023-06-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew (np. sanitarnych, korygujących, odmładzających i technicznych itp.) w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotomyskiego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 276.8 KiB)
 • zał. A - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (PDF, 136.6 KiB)
 • zał. nr 1 - druk OFERTA (PDF, 237.6 KiB)
 • zał. nr 2 - projekt umowy (PDF, 156.2 KiB)
 • zał. nr 3 - mapa z zaznaczoną loklizacją drzew (PDF, 4.6 MiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 197.3 KiB)
Lp9
Data ogłoszenia
2023-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2738P w m. Wąsowo
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 299.5 KiB)
 • zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (PDF, 417.7 KiB)
 • zał. nr 2 - przedmiar robót (PDF, 417 KiB)
 • zał. nr 3 - plan orientacyjny (PDF, 2.7 MiB)
 • zał. nr 4 - plan sytuacyjny (PDF, 3.6 MiB)
 • zał. nr 5 - schemat konstrukcji chodnika (PDF, 1.9 MiB)
 • zał. nr 6 - SST (Szczegółowe specyfikacje techniczne) (PDF, 743.1 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (PDF, 173.9 KiB)
 • zał. nr 8 - druk OFERTA (PDF, 202.8 KiB)
 • zał. nr 9 - kosztorys ofertowy (PDF, 427.5 KiB)
 • zał. nr 9 - kosztorys ofertowy (XLSX, 14.8 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 185.9 KiB)
Lp10
Data ogłoszenia
2023-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-09 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.1 MiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (PDF, 1.5 MiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 21.2 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 14.1 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 904.5 KiB)
Lp11
Data ogłoszenia
2023-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2023-06-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2738P w m. Wąsowo
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 299.2 KiB)
 • zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (PDF, 417.7 KiB)
 • zał. nr 2 - przedmiar robót (PDF, 417 KiB)
 • zał. nr 3 - plan orientacyjny (PDF, 2.7 MiB)
 • zał. nr 4 - plan sytuacyjny (PDF, 3.6 MiB)
 • zał. nr 5 - schemat konstrukcji chodnika (PDF, 1.9 MiB)
 • zał. nr 6 - SST (Szczegółowe specyfikacje techniczne) (PDF, 743.1 KiB)
 • zał. nr 7 - projekt umowy (PDF, 173.6 KiB)
 • zał. nr 8 - druk OFERTA (PDF, 202.6 KiB)
 • zał. nr 9 - kosztorys ofertowy (PDF, 427.5 KiB)
 • zał. nr 9 - kosztorys ofertowy (XLSX, 14.8 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 200.5 KiB)
Lp12
Data ogłoszenia
2023-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2023-04-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie operatu szacunkowego na potrzeby sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku 9 w Trzciance.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 968 KiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (DOCX, 24.6 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 16.9 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 13.6 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 279.9 KiB)
Lp13
Data ogłoszenia
2023-03-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-20 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie 21 operatów szacunkowych dla oszacowania wartości części nieruchomości położonych w Kopankach, Zębowie i Strzyżewie na potrzeby ustalenia odszkodowania.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.2 MiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (PDF, 606.4 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (PDF, 183.1 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 355.1 KiB)
Lp14
Data ogłoszenia
2023-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 282.2 KiB)
 • zał. nr 1 - druk OFERTA (PDF, 205.3 KiB)
 • zał. nr 2 - projekt umowy (PDF, 148.3 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 191.1 KiB)
Lp15
Data ogłoszenia
2023-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2023-03-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C65 B3 PU/RC (K1-65)
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.6 MiB)
 • zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (PDF, 403.2 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (PDF, 630.4 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOC, 63.5 KiB)
 • zał. nr 3 - umowa projekt (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 282.8 KiB)
Lp16
Data ogłoszenia
2023-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa znaków drogowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu w 2023 roku
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.5 MiB)
 • zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (PDF, 1.5 MiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (PDF, 834.8 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOC, 88.5 KiB)
 • zał. nr 2 - projekt umowy (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 323.7 KiB)
Lp17
Data ogłoszenia
2023-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-24 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.1 MiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (PDF, 1.5 MiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 21.1 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 14.1 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 917.3 KiB)
Lp18
Data ogłoszenia
2023-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Frezowanie pni po wycince drzew w pasie drogowym dróg powiatowych ma terenie Powiatu Nowotomyskiego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2 MiB)
 • zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (PDF, 101.7 KiB)
 • zał. nr 2 - wykaz pni do frezowania (PDF, 925.3 KiB)
 • zał. nr 3 - mapa z zaznaczoną loklizacją pni do frezowania (PDF, 2.5 MiB)
 • zał. nr 4 - druk OFERTA (PDF, 151.2 KiB)
 • zał. nr 5 - projekt umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 577.4 KiB)
Lp19
Data ogłoszenia
2023-01-20
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości dz. nr 102/2 położonej w m. Komorowo
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 653 KiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (DOCX, 24.5 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 16.9 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 13.6 KiB)
 • Mapa (PDF, 122.7 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 169.3 KiB)
Lp20
Data ogłoszenia
2023-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie nasadzeń zastępczych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Nowotomyskiego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2 MiB)
 • zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (PDF, 369.1 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (PDF, 159.8 KiB)
 • zał. nr 3 - wykaz miejsc do nasadzeń zastępczych (PDF, 93.8 KiB)
 • zał.nr 4 - wykaz miejsc do nasadzeń - mapa (PDF, 2.6 MiB)
 • zał. nr 5 - umowa projekt (PDF, 1.5 MiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 1.5 MiB)
Lp21
Data ogłoszenia
2023-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług serwisowych (naprawy, przeglądy, konserwacje) drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów i niszczarek dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.5 MiB)
 • Oferta (PDF, 82.9 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 2.5 MiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 32.7 KiB)
Lp22
Data ogłoszenia
2023-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie podkrzesań i cięć pielęgnacyjnych drzew znajdujących się w pasie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 275.9 KiB)
 • zał. A - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) (PDF, 138 KiB)
 • zał. nr 1 - druk OFERTA (PDF, 235.5 KiB)
 • zał. nr 2 - projekt umowy (PDF, 154.3 KiB)
 • zał. nr 3 - mapa orientacyjna (PDF, 4.6 MiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 193.1 KiB)
Lp23
Data ogłoszenia
2023-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w Turkowie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 655.5 KiB)
 • Mapa (PDF, 145.7 KiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (DOCX, 24.7 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 16.7 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 13.6 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 188.2 KiB)
Lp24
Data ogłoszenia
2023-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Podział działki nr 186 w Michorzewie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 655 KiB)
 • Mapa (PDF, 201.5 KiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (DOCX, 25.1 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 16.7 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 13.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 102 KiB)
Lp25
Data ogłoszenia
2023-01-09
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Podział działki nr 203/1 w Miedzichowie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 656.4 KiB)
 • Mapa (PDF, 48.8 KiB)
 • zał. nr 1 - projekt umowy (DOCX, 25.1 KiB)
 • zał. nr 2 - druk OFERTA (DOCX, 16.7 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o wydzielonym rachunku VAT (DOCX, 13.6 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 205.8 KiB)
Lp26
Data ogłoszenia
2023-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawę artykułów papierniczych (ręczniki papierowe, papier toaletowy) na potrzeby Starostwa Powiatowego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.3 MiB)
 • Zapytanie ofertowe - wersja dostępna (PDF, 173.7 KiB)
 • Oferta (PDF, 510.9 KiB)
 • Oferta - wersja edytowalna (DOCX, 19.3 KiB)
 • Formularz asortymentowo-cenowy (PDF, 262.2 KiB)
 • Formularz asortymentowo-cenowy - wersja edytowalna (DOCX, 16.4 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 2.1 MiB)
 • Projekt umowy - wersja edytowalna (DOC, 70.5 KiB)
 • Wyjaśnienia zamawiającego (PDF, 467.4 KiB)
 • Wyjaśnienia zamawiającego- wersja dostępna (DOCX, 15.1 KiB)
 • Formularz asortymentowo - cenowy- aktualny (DOCX, 16.4 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 326.9 KiB)
Lp27
Data ogłoszenia
2023-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych: tonerów, wkładów drukujących, tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.9 MiB)
 • zał. nr 1- oferta (PDF, 1.1 MiB)
 • zał. nr 1- oferta (DOCX, 18.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 1.8 MiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 24.4 KiB)
 • Formularz asortymentowo - cenowy (PDF, 50.1 KiB)
 • Formularz asortymentowo - cenowy (DOCX, 20 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 535.3 KiB)
Lp28
Data ogłoszenia
2022-12-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług stwierdzenia zgonu i wystawienia karty zgonu osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Nowotomyskiego, w przypadku nieustalenia lekarza POZ.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 619 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 726 KiB)
 • Zał. nr 1- oferta (PDF, 675 KiB)
 • Zał.nr 2- Oświadczenie (PDF, 521.4 KiB)
 • Zał. nr 3- Wykaz podwykonawców (PDF, 0 B)
 • Wyniki postępowania (PDF, 300 KiB)
Lp29
Data ogłoszenia
2022-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 196.2 KiB)
 • Oferta (PDF, 57.1 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 172.7 KiB)
 • Oświadczenie (PDF, 33.1 KiB)
 • Wyniki postępowania (PDF, 349.2 KiB)
 • Wyniki postępowania - wersja dostępna (PDF, 119.7 KiB)
Lp30
Data ogłoszenia
2022-12-16
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych: tonerów, wkładów drukujących, tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.3 MiB)
 • zał. nr 1- oferta (PDF, 1.3 MiB)
 • zał. nr 1- oferta (DOCX, 18.4 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 1.8 MiB)
 • Formularz asortymentowo - cenowy (DOCX, 20 KiB)
 • OPZ (PDF, 343.6 KiB)
 • Wyjaśnienia zamawiającego (PDF, 302.7 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 38.6 KiB)
 • Unieważnienie - wersja dla czytnika (PDF, 121.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji