ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 7, na czas nieoznaczony, usytuowanego w budynku przy ul. Poznańskiej 32 w Nowym Tomyślu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:44:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/325/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 7, na czas nieoznaczony, usytuowanego w budynku przy ul. Poznańskiej 32 w Nowym Tomyślu

Uchwała Nr XLII/324/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. zmieniająca uchwałę nr V/34/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:42:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/324/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. zmieniająca uchwałę nr V/34/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu funduszu  zdrowotnego dla nauczycieli

Uchwała Nr XLII/323/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:38:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/323/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała Nr XLII/322/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie przyznania dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:35:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/322/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie przyznania dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego

Uchwała Nr XLII/321/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie przyznania dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:33:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/321/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie przyznania dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego

Uchwała Nr XLII/320/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:22:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/320/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018-2028

Uchwała Nr XLII/319/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:20:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/319/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała Nr XLII/318/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:16:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/318/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XLII/317/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-04 09:05:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLII/317/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XLI/316/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-27 11:27:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLI/316/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.06.2019 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu