Uchwały Rady Powiatu - Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XLIV/337/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lipca 2018r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Tomyśl w 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 11:29:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIV/337/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lipca 2018r.  zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/279/2018 z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowy Tomyśl w 2018 roku

Uchwała Nr XLIV/336/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na la ta 2018-2028

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 11:24:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIV/336/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na la ta 2018-2028

Uchwała Nr XLIV/335/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-13 11:14:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIV/335/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018

Uchwała Nr XLIII/334/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/332/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lwówek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 08:38:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIII/334/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/332/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lwówek

Uchwała Nr XLIII/333/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lwówek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 08:35:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIII/333/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lwówek

Uchwała Nr XLIII/332/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lwówek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 08:34:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIII/332/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lwówek

Uchwała Nr XLIII/331/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek wykonania zadania własnego Powiatu Nowotomyskiego pn.: "Przebudowa ul. Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 08:31:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIII/331/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia Gminie Lwówek wykonania zadania własnego Powiatu Nowotomyskiego pn.: "Przebudowa ul. Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem"

Uchwała Nr XLIII/330/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 1238/5, położonej w Nowym Tomyślu, na czas nieoznaczony.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 08:27:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIII/330/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 1238/5, położonej w Nowym Tomyślu, na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1731P na terenie gminy Lwówek na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania ulicy St. Wittmanna z ulicą Rynek w miejscowości Lwówek (tj. działki o nr ewid. 365/1, 365/2, 675 oraz 887 obręb 0001 Lwówek)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 08:17:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIII/329/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1731P na terenie gminy Lwówek na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania ulicy St. Wittmanna z ulicą Rynek w miejscowości Lwówek (tj. działki o nr ewid. 365/1, 365/2, 675 oraz 887 obręb 0001 Lwówek)

Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Nowotomyskiego oraz sposobu dokonania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-04 08:12:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XLIII/328/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Nowotomyskiego oraz sposobu dokonania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu