ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-09-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:00:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/351/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Leszek Gruszkiewicz
11:00:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/350/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli i wydania opinii w sprawie skargi na Starostę Nowotomyskiego Leszek Gruszkiewicz
11:00:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/349/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018r. w sprawieprzekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Nowym Tomyślu na uchwałę Rady Powiatu Nowotomyskiego Nr XXXV/253/2017 z dnia 26 października 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokość kosztów z tym związanych wraz z odpowiedzią na skargę Leszek Gruszkiewicz
11:00:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/348/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018r. w sprawie przyznania dotacji w roku 2018 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego (Parafia w Lwówku) Leszek Gruszkiewicz
11:00:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/347/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Leszek Gruszkiewicz
11:00:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/346/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli i wydania opinii w sprawie skargi na Starostę Nowotomyskiego Leszek Gruszkiewicz
11:00:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/345/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2018 – 2028 Leszek Gruszkiewicz
11:00:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/344/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018 Leszek Gruszkiewicz
11:00:10 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/362/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018r. w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego" Leszek Gruszkiewicz
11:00:10 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVI/361/2018 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2018r. w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego" Leszek Gruszkiewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu