ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
październik 2018r.
 
 
17.10.2018r.      - wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
 
Godz. 13.00       salka sesyjna – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 
Tematy Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji:
 1. Ocena stanu bezpieczeństwa w Powiatowych Placówkach Oświatowych oraz informacja dotycząca przestępczości  z udziałem nieletnich.
 2. Zapoznanie się z planem zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019.
 3. Analiza materiałów na sesję.
 4. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
 
Tematy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 1. Gospodarowanie zadrzewieniem na gruntach Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę. 
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
Tematy Komisji Zdrowia i Polityki Prorodzinnej:
 1. Spotkanie z przedstawicielami NZOZ-ów świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z terenu powiatu nowotomyskiego.
 2. Problemy uzależnień wśród młodzieży, walka z agresją i objawami przemocy – środki i programy zaradcze.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie komisji.
 5. Sprawy różne.
 
Tematy Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:
 1. Organizacja w placówkach oświatowych powiatu.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
Tematy Komisji Budżetowo – Gospodarczej:
 1. Gospodarka budżetowa w powiatowych jednostkach oświatowych.
 2. Analiza wydatkowanych środków finansowych na współpracę i działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
XLVII sesja Rady Powiatu – 24 października 2018r.
Tematyka sesji:
1.   Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych w Powiecie Nowotomyskim. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
2.   Informacja o działalności Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
3.   Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Starosty Nowotomyskiego o oświadczeniach majątkowych za 2017 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-12 11:39:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-12 11:41:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
wrzesień 2018r.
 
 
11.09.2018r. - wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 
Tematy Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji:
Informacja Starosty Nowotomyskiego ze stanu realizacji zadań drogowych zaplanowanych na rok 2018 oraz analiza bieżących potrzeb remontowych w zakresie dróg i chodników.
 1. Ocena stanu dróg powiatowych oraz oznakowania na drogach.
 2. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”.
 3. Analiza materiałów na sesję.
 4. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
Tematy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 1. Problematyka ochrony gruntów rolnych na terenie powiatu nowotomyskiego w świetle prowadzenia procesu inwestycyjnego.
 2. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
12.09.2018r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 
 1. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2026.
 2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2015-2025.
 3. Informacja z zakresu eliminowania lub zmniejszania barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji na przykładzie realizowanego Pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd”.
 4. Analiza sytuacji finansowej SP ZOZ po pierwszym półroczu 2018r.
 5. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”.
 6. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 7. Wnioski i opinie komisji.
 8. Sprawy różne.
 
13.09.2018r.  - wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  oraz Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Godz. 13.15        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Tematy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:
 1. Wstępna analiza stanu rekrutacji uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat.
 2. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
Tematy Komisji Budżetowo – Gospodarczej:
 1. Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2018 roku.
 2. Powiat, a rozwój gospodarczy – analiza potrzeb inwestycyjnych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację (przygotowanie do konstruowania budżetu na rok 2019).
 3. Zaopiniowanie wniosków w sprawie przyznania tytułu "Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
 
XLVI sesja Rady Powiatu – 14 września 2018r.
Tematyka sesji:
1.   Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.
2.   Ocena sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2018r.
3.   Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2026.
4.   Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2015-2025.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-04 12:51:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-04 12:52:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
czerwiec 2018r.
 
13.06.2018r. - Komisja Rewizyjna
Godz. 12.30       Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu / salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Wykonanie bieżącej kontroli w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu.
 2. Sprawy bieżące.
 
19.06.2018r. - wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 
Tematy Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji:
 1. Informacja z pracy Wydziałów: Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komunikacji, Infrastruktury Drogowej i Rozwoju oraz Budownictwa i Architektury.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
Tematy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
 1. Poziom i struktura bezrobocia wśród mieszkańców wsi powiatu nowotomyskiego.
 2. Zatrudnianie obcokrajowców do prac sezonowych w rolnictwie. Aktualnie obowiązujące przepisy oraz system ubezpieczeń.
 3. Analiza materiałów na sesję oraz zaopiniowanie projektów uchwał rady powiatu nowotomyskiego.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
20.06.2018r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 14.00       Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Opalenicy, ul. 27-go Grudnia 2
 1. Sprawozdanie z funkcjonowania SP ZOZ w Nowym Tomyślu za 2017 r.
 2. Aktualna sytuacja finansowa SP ZOZ  oraz postępy prac modernizacyjnych szpitala.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie komisji.
 5. Sprawy różne.
 
21.06.2018r. - wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej  oraz Komisji Budżetowo – Gospodarczej
Godz. 12.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 
 
Tematy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:
 1. Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne – analiza wykonywania zadań PPP.
 2. Działalność placówek specjalnych – podsumowanie działań w roku szkolnym 2017/18.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
Tematy Komisji Budżetowo – Gospodarczej:
 1. Analiza sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia  doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za 2017 rok.
 2. Ocena bieżącej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
 
XLIII sesja Rady Powiatu – 27 czerwca 2018r.
Tematyka sesji:
Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za rok 2017.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-11 14:38:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-11 14:38:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
maj 2018r.
 
 
16.05.2018r. - Komisja Rewizyjna
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Omówienie zaleceń pokontrolnych w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 2. Sprawy bieżące.
 
21.05.2018r. - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
Godz. 13.00       Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. Żwirki 1
 1. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
 
22.05.2018r. - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu  
 1. Informacja na temat realizacji zadań powiatu nowotomyskiego w zakresie gospodarki odpadami.
 2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiecie nowotomyskim.
 3. Pozwolenia na emisję hałasu do środowiska.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
23.05.2018r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności za rok 2017.
 2. Ocena sytuacji finansowej SP ZOZ po pierwszym kwartale 2018 r.
 3. Ocena wykonania budżetu Powiatu za 2017r.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie komisji.
 6. Sprawy różne.
 
24.05.2018r. - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Realizacja zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
25.05.2018r. - Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Ocena wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2017 rok.
 2. Podsumowanie współpracy pomiędzy Powiatem Nowotomyskim z gminami z terenu powiatu w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowych za rok 2017 – perspektywa dalszej współpracy w 2018r.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
 
XLII sesja Rady Powiatu – 30 maja 2018r.
Tematyka sesji:
Ocena wykonania budżetu powiatu za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotomyskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-16 12:19:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-16 12:20:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
583 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
kwiecień 2018r.
 
 
16.04.2018r.  - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacja o przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
 
17.04.2018r. - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu  
 1. Informacja na temat realizacji zadań przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Tomyślu.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
18.04.2018r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej za rok 2017.
 3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie nowotomyskim na lata 2016-2026 za rok 2017.
 4. Sprawozdanie z programu współpracy powiatu nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych za rok 2017.
 5. Analiza aktualnej sytuacji finansowej SP ZOZ.
 6. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 7. Wnioski i opinie komisji.
 8. Sprawy różne.
 
19.04.2018r. - Komisja Rewizyjna
Godz. 13.30       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Opracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2017 rok i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
 2. Omówienie zaleceń pokontrolnych w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 3. Sprawy bieżące.
 
 
20.04.2018r. - Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych z uwzględnieniem środków zewnętrznych, w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w 2017 roku oraz plan na 2018 rok.
 2. Omówienie harmonogramu realizacji projektu dofinansowanego ze środków EFS „Powiat Nowotomyski stawia na rodzinę”.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
23.04.2018r. - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza zatrudnienia w  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat.
 2. Kalendarz imprez sportowo-kulturalnych na rok 2018.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
 
XLI sesja Rady Powiatu – 24 kwietnia 2018r.
Tematyka sesji:
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu Wsparcia i Pomocy Specjalistycznej za rok 2017.
 3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie nowotomyskim na lata 2016-2026- za rok 2017.
 4. Sprawozdanie z programu współpracy powiatu nowotomyskiego z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych za rok  2017.
 5. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 oraz informacja o stanie mostów i dróg powiatowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-10 09:42:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-10 10:18:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
 marzec 2018r.
 
19.03.2018r.  - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacja na temat planu remontów i inwestycji dróg powiatowych na rok 2018.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
 
20.03.2018r. - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu  
 1. Odnawialne źródła energii. Elektrownie wiatrowe oraz farmy fotowoltaiczne w świetle aktualnie obowiązujących przepisów oraz możliwość ich budowy na terenie powiatu nowotomyskiego.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
21.03.2018r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza rynku pracy i stanu bezrobocia w Powiecie Nowotomyskim według stanu na koniec 2017r.
 2. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2018r. oraz monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Nowotomyskim w 2017r. i prognoza na 2018r.
 3. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2017 rok w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji społecznej.
 4. Omówienie realizacji założeń 3- letniego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2018.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań organizatora pieczy zastępczej za rok 2017.
 6. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 7. Wnioski i opinie komisji.
 8. Sprawy różne.
 
23.03.2018r. - Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
26.03.2018r. - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 12.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Kierunki rekrutacji w szkołach, dla których organem jest Powiat Nowotomyski.
 2. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim, źródła problemów i sposoby ich rozwiązywania. 
 3. Zatrudnienie absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat.   
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
 
 
XL sesja Rady Powiatu – 28 marca 2018r.
Tematyka sesji:
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotomyskim w 2017 roku – Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Weterynaria, Nadzór Budowlany.
 2. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w 2017 roku oraz aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim.
 3. Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2017 w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-12 09:59:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-12 10:01:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
luty 2018r.
 
 
19.02.2018r.      - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
Godz. 13.00       Urząd Miasta i Gminy w Lwówku
 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu nowotomyskiego w 2017r.
 2. Analiza petycji w sprawie rozpoczęcia działań w kierunku generalnych napraw dróg powiatowych biegnących przez Gminę Lwówek.
 3. Analiza materiałów na sesję.
 4. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
 
20.02.2018r.      - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 14.00       Schronisko Zwierzakowo, Posadówek 1, gm. Lwówek
 1. Informacja na temat realizacji zadań przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Tomyślu. Zapobieganie zagrożeniom rozszerzania się wirusa ASF. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w świetle zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 2. Analiza materiałów na sesję oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
21.02.2018r.      Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego placówek służby zdrowia funkcjonujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 2. Sprawozdanie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu za 2017r.
 3. Sytuacja finansowa SP ZOZ w Nowym Tomyślu w aspekcie wielkości ryczałtu na I półrocze 2018r. Funkcjonowanie oddziałów szpitala, poradni przyszpitalnych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opalenicy.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie komisji.
 6. Sprawy różne.
 
22.02.2018r.      - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Funkcjonowanie Bursy Szkolnej w Nowym Tomyślu.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
 
23.02.2018r.      - Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych/oświatowych i innych  - ocena stanu zaawansowania przygotowań powiatu do konkursów dotacyjnych w 2018r.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
 
XXXIX sesja Rady Powiatu – 28 lutego 2018r.
Tematyka sesji:
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat za 2017 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-13 10:19:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-13 10:20:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
432 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
styczeń 2017r.
 
 
19.01.2018r.      - wspólne posiedzenie Komisji  Rady Powiatu Nowotomyskiego
Godz. 13.00       sala sesyjna Starostwa Powiatowego
 1. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 2. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-15 11:47:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-15 11:47:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
grudzień 2017r.
 
 
4.12.2017r. - wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00 - Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzichowie (Świetlica), ul. Poznańska 10
 
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
 1. Informacje o realizacji planu inwestycyjnego z zakresu dróg w roku 2017.
 2. Informacje o realizacji porozumień z gminami w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg.
 3. Analiza projektu budżetu na 2018 rok – inwestycje.
 4. Analiza materiałów na sesję.
 5. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2017.
 2. Analiza projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2018.
 3. Propozycje do planu pracy komisji na rok 2018.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
6.12.2017r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30 - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Ocena sytuacji finansowej SP ZOZ oraz postępów prac modernizacyjnych i remontowych szpitala.
 2. Analiza projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2018r.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018r.
 4. Analiza materiałów na sesje i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie komisji.
 6. Sprawy różne.
 
7.12.2017r. - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 13.00 - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Wydarzenia kulturalne w powiecie nowotomyskim – udział powiatu, ocena działań.
 2. Sport, kultura, turystyka, promocja w powiecie – podsumowanie wydarzeń.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017.
 4. Analiza projektu budżetu na rok 2018.
 5. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
8.12.2017r. - Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00 - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 
 1. Opracowanie propozycji planu pracy komisji na 2018 rok.
 2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2018 rok.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
XXXVI sesja Rady Powiatu – 14 grudnia 2017r.
Tematyka sesji:
 1. Uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok.
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok.
 3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
 5. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2018 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-17 12:45:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-17 12:46:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
październik 2017r.
 
 
16.10.2017r. - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
 
17.10.2017r. - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00       salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie powiatu nowotomyskiego ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich.
 2. Analiza materiałów na sesję oraz zaopiniowanie Projektów Uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie komisji. Sprawy różne.
 
18.10.2017r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30       sala sesyjna – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Spotkanie z przedstawicielami NZOZ-ów świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z terenu powiatu nowotomyskiego po zmianie funkcjonowania POZ i AOS od lipca 2017.
 2. Problemy uzależnień wśród młodzieży, walka z agresją i objawami przemocy – środki i programy zaradcze.
 3. Koncepcja Budżetu SP ZOZ na 2018 rok i plany kontraktowania .
 4. Analiza propozycji NFZ dotyczących kontraktu SP ZOZ na 2018.
 5. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie komisji.
 7. Sprawy różne.
 
19.10.2017r. - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Organizacja w placówkach oświatowych powiatu.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
23.10.2017r. - Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00        salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Gospodarka budżetowa w powiatowych jednostkach oświatowych.
 2. Gospodarka budżetowa „Powiatowego Centrum Sportu” w Nowym Tomyślu
 3. Analiza wydatkowanych środków finansowych na współpracę i działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
 
XXXV sesja Rady Powiatu – 26 października 2017r.
Tematyka sesji:
 1. Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych w Powiecie Nowotomyskim. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
 2. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Starosty Nowotomyskiego o oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-09 15:03:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-09 15:03:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
wrzesień 2017r.
 
 
18.09.2017r. - Godz. 13.00 - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji  salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Przygotowanie materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 2. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Nowotomyskiego wg danych na dzień 31 grudnia 2016r.
 3. Analiza materiałów na sesję.
 4. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
 
19.09.2017r. - Godz. 13.00  - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu   
 1. Informacja o zagadnieniach związanych z oświatą rolniczą oraz sytuacją ekonomiczną w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Szkolenia Ustawicznego w Trzciance.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
20.09.2017r. - Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnejsalka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
 2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar na lata 2016-2026.
 3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Nowotomyskim na lata 2015-2025.
 4. Analiza sytuacji finansowej SP ZOZ po drugim kwartale 2017. Postępy prac modernizacyjnych i remontowych szpitala
 5. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie komisji.
 7. Sprawy różne.
 
21.09.2017r. - Godz. 13.00  - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 
 1. Wstępna analiza stanu rekrutacji uczniów do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
22.09.2017r. - Godz. 13.00 - Komisja Budżetowo – Gospodarcza salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu       
 1. Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2017 roku.
 2. Powiat, a rozwój gospodarczy – analiza potrzeb inwestycyjnych i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację (przygotowanie do konstruowania budżetu na rok 2018).
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
 
XXXIV sesja Rady Powiatu – 27 września 2017r.
Tematyka sesji:
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.
 2. Ocena sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-09-05 13:45:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-09-05 13:55:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
507 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
czerwiec 2017r.
 
13.06.2017r. Godz. 18.00 - wspólne posiedzenie Komisji RadyPowiatu Nowotomyskiego – sala sesyjna - Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Wypracowanie stanowiska w sprawie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.
 2. Sprawy bieżące.
19.06.2017r. Godz. 13.00 - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji - Urząd Gminy w Kuślinie, ul. Sczanieckiej 4
 1. Ratownictwo medyczne na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
 3. Analiza materiałów na sesję.
 4. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne.
 
20.06.2017r. Godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Gospodarowanie odpadami na terenie powiatu nowotomyskiego. Wydawanie decyzji.
 2. Analiza materiałów na sesję oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
21.06.2017r. Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Sprawozdanie z funkcjonowania SP ZOZ w Nowym Tomyślu za 2016 r.
 2. Aktualna sytuacja finansowa SP ZOZ oraz przedstawienie postępów prac modernizacyjnych i remontowych szpitala.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie komisji.
 5. Sprawy różne.
 
26.06.2017r. Godz. 13.00 - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej (posiedzenie wspólne z Komisją Budżetowo – Gospodarczą) - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne – analiza wykonywania zadań PPP
 2. Działalność placówek specjalnych – podsumowanie działań w roku szkolnym 2015/16.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
26.06.2017r.  Godz. 13.00 - Komisja Budżetowo – Gospodarcza (posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej) - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia  doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za 2016 rok.
 2. Realizacja procesu dostosowania III kondygnacji szpitala do wymogów. (Sytuacja po przetargu, zawansowanie robót).
 3. Ocena bieżącej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
XXXI sesja Rady Powiatu – 28 czerwca 2017r.
Tematyka sesji:
 1. Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za rok 2016.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-12 12:10:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-12 12:10:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin posiedzenia komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
czerwiec 2017r.
 
13.06.2017r. - wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego godz. 18.00 sala sesyjna – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Wypracowanie stanowiska w sprawie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.
 2. Sprawy bieżące.
 
 
 
Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
maj 2017r. 
 
10.05.2017r. - Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań przez PCPR w Nowym Tomyślu w 2016r.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
 3. Analiza aktualnej sytuacji finansowej SP ZOZ. Przedstawienie postępów w rozbudowie i modernizacji szpitala.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie komisji.
 6. Sprawy różne. 
 
19.05.2017r. - Godz. 12.30 - Komisja Rewizyjna - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Omówienie zaleceń pokontrolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych imienia Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
 2. Sprawy bieżące. 
 
22.05.2017r. - Godz. 13.00 - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Przyjęcie informacji o przebiegu zimowego utrzymania dróg w powiecie.
 2. Analiza bieżących potrzeb na drogach powiatowych.
 3. Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań́ z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.
 4. Przedstawienie informacji związanej z prowadzeniem parkingu dla pojazdów usuwanych z dróg na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu drogowym
 5. Analiza materiałów na sesję.
 6. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne. 
 
23.05.2017r. - Godz. 12.00 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Zębowo, Pl. Św. Jana 30
 1. Gospodarka wodno-ściekowa w powiecie nowotomyskim z perspektywy zadań Starosty.
 2. Gospodarka leśna oraz przemysł drzewny w powiecie nowotomyskim.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.  
 
25.05.2017r. - Godz. 12.00 - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza zatrudnienia w  placówkach oświatowych, dla której organem prowadzącym jest powiat.
 2. Realizacja zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne. 
 
26.05.2017r. - Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Ocena sytuacji organizacyjno - leczniczej SP ZOZ po decyzji zakwalifikowania do wyznaczonego poziomu zabezpieczenia świadczeń /sieć szpitali/ gotowa według projektu rozporządzenia z 26 września 2016r. Do 31 kwietnia 2017r.
 2. Ocena sytuacji finansowej SP ZOZ po pierwszym kwartale 2017.
 3. Ocena wykonania budżetu Powiatu za 2016r.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie komisji.
 6. Sprawy różne. 
 
29.05.2017r. - Godz. 13.00 - Komisja Budżetowo – Gospodarcza - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych z uwzględnieniem środków zewnętrznych, w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w 2016 roku oraz plan na 2017 rok.
 2. Informacja Wydziału Dróg Powiatowych dotycząca przebiegu akacji ,,zima", stan dróg po tym okresie oraz harmonogram ich naprawy.
 3. Ocena wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2016 rok.
 4. Podsumowanie współpracy pomiędzy Powiatem Nowotomyskim z gminami z terenu powiatu w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowych za rok 2016 – perspektywa dalszej współpracy w 2017r.
 5. Analiza wykazu dróg powiatowych pod kątem ich prawidłowego zakwalifikowania do kategorii dróg, zgodnie z Ustawą o drogach publicznych.
 6. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 7. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.    
 
XXX sesja Rady Powiatu – 30 maja 2017r. (wtorek)
Tematyka sesji:
 1. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 oraz informacja o stanie mostów i dróg powiatowych.
 2. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotomyskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-03 14:00:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-03 14:03:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
kwiecień 2017r.
 
 
19.04.2017r. Godz.13.00 wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego - sala sesyjna – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-12 12:18:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-12 12:18:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
marzec 2017r.
 
20.03.2017r. Godz. 13.00 -  Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacje o stanie dróg powiatowych i ograniczeniach na nich występujących. Bezpieczeństwo pieszych poruszających się po drogach powiatowych.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego Powiatu Nowotomyskiego.
 3. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa, ładu i porządku w Powiecie  Nowotomyskim.
 4. Uwarunkowania prawne dotyczące imprez masowych i zabezpieczeń prewencyjnych.
 5. Współpraca instytucji i służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 6. Analiza materiałów na sesję.
 7. Wnioski i opinie Komisji, sprawy różne. 
 
21.03.2017r. Godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacja Kierownika Wydziału Administracyjnego i Zarządzania Kryzysowego o procedurach i działaniach w przypadku wystąpienia na terenie powiatu nowotomyskiego zagrożenia ASF (Afrykański Pomór Świń) oraz wirusa ptasiej grypy (H5N8).
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
22.03.2017r. Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Sytuacja finansowa SP ZOZ w Nowym Tomyślu. Funkcjonowanie oddziałów szpitala, poradni przyszpitalnych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opalenicy. Postępy w rozbudowie i modernizacji III kondygnacji.
 2. Analiza struktury przychodów i kosztów SP ZOZ.
 3. Zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, w oparciu o znowelizowaną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Analiza rynku pracy i stanu bezrobocia w Powiecie Nowotomyskim.
 5. Problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, problemy psychospołeczne osób niepełnosprawnych po zakończonym procesie edukacji.  Placówki wsparcia dziennego na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 6. Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem pieczy zastępczej w ramach zadań PCPR w Nowym Tomyślu – Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2018.
 7. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Pieczy Zastępczej.
 8. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 9. Wnioski i opinie komisji.
 10. Sprawy różne.
 
 23.03.2017r. Godz. 14.00 - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Kalendarz imprez sportowo-kulturalnych na rok 2017.
 2. Zatrudnienie absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Powiecie Nowotomyskim – analiza sytuacji na rynku pracy, źródła problemów i sposoby ich rozwiązywania.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne. 
 
24.03.2017r. Godz. 13.00 - Komisja Budżetowo – Gospodarcza - sala nr 11 Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
 1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotomyskim z udziałem przedstawicieli policji, państwowej straży pożarnej ,psse w Nowym Tomyślu i nadzoru budowlanego.
 2. Analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w porównaniu z wysokością subwencji oświatowej otrzymywanej przez powiat na ten cel.
 3. Analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, PROW 2014-2020) – Ocena stanu zaawansowania przygotowań powiatu do konkursów dotacyjnych w 2017r.
 4. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim. Podejmowane działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz w zakresie  ułatwień dla przedsiębiorców w poszukiwaniu pracowników. Środki finansowe przeznaczone na ten cel, w tym środki zewnętrzne.
 5. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne. 
 
XXVIII sesja Rady Powiatu – 29 marca 2017r.
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotomyskim w 2016 roku – Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Weterynaria, Nadzór Budowlany.
 2. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w 2016 roku oraz aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim.
 3. Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2016 w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-10 13:17:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-10 13:18:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
    luty 2017r.
 
 
13.02.2017r. Godz. 13.00  - wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego - sala sesyjna – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 
 
 
XXVII sesja Rady Powiatu – 15 lutego 2017r.
1.    Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku.
2.    Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego w 2016 roku.
3.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat za 2016 rok.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-08 11:21:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-08 11:21:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
grudzień 2016r.  
 
 
 20.12.2016r., Godz. 12.30 - Komisja Rewizyjna - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu  
 
21.12.2016r. Godz. 13.00  - wspólne posiedzenie wszystkich Komisji - sala sesyjna – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu   
 
 
XXIV sesja Rady Powiatu – 29 grudnia 2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-12 14:48:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-12 14:48:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
393 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin posiedzenia komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
listopad 2016r.  
 
 
16.11.2016r. Godz. 12.30 - Komisja Rewizyjna - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu
 1. Przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarki finansowej i organizacji pracy w 2015 roku oraz I połowie 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu - zgodnie z Uchwałą Nr XXI/148/2016 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
 2. Sprawy bieżące.  
 
 
21.11.2016r. Godz. 13.00 - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacje o realizacji planu inwestycyjnego z zakresu dróg w roku 2016.
 2. Informacje o realizacji porozumień z gminami w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg.
 3. Analiza materiałów na sesję.
 4. Wnioski i opinie Komisji.
 5. Sprawy różne.  
 
22.11.2016r. Godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2016.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.  
 
23.11.2016r. Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 2. Wnioski i opinie komisji .
 3. Sprawy różne. 
 
24.11.2016r. Godz. 12.00 - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Wydarzenia kulturalne w powiecie nowotomyskim – udział powiatu, ocena działań.
 2. Sport, kultura, turystyka, promocja w powiecie – podsumowanie wydarzeń.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne. 
 
25.11.2016r. Godz. 13.00 - Komisja Budżetowo – Gospodarcza - sala nr 11 Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
 1. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 2. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.    
 
 
XXIII sesja Rady Powiatu – 30 listopada 2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-15 10:55:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-15 10:55:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
październik 2016r. 
 
 10.10.2016r. - Godz. 13.00 - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Przygotowanie materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji.
 4. Sprawy różne.  
 
11.10.2016r. - Godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, Trzcianka 15a
 1. Program oświaty rolniczej na terenie powiatu nowotomyskiego.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.  
 
12.10.2016r. - Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej - sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
 1. Koncepcja Budżetu SP ZOZ na 2017 rok i plany kontraktowania z NFZ.
 2. Analiza propozycji NFZ tyczących kontraktu SP ZOZ na 2017.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie komisji.
 5. Sprawy różne.  
 
13.10.2016r. - Godz. 12.00 - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Organizacja w placówkach oświatowych powiatu. Kierunki rozwoju szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne   
 
 17.10.2016r. - Godz. 13.00 - Komisja Budżetowo – Gospodarcza - sala nr 11 Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
 1. Gospodarka budżetowa w powiatowych jednostkach oświatowych.
 2. Gospodarka budżetowa „Powiatowego Centrum Sportu” w Nowym Tomyślu.
 3. Analiza wydatkowanych środków finansowych na współpracę i działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.   
 
 
 XXII sesja Rady Powiatu – 19 października 2016r.
Tematyka sesji:
 1. Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych w Powiecie Nowotomyskim. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
 2. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Starosty Nowotomyskiego o oświadczeniach majątkowych za 2015 rok.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-04 09:50:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-04 09:50:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
sierpień / wrzesień 2016r.  
 
29.08.2016r. Godz. 13.00  - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza zapotrzebowania inwestycji, remontów na drogach powiatowych w roku 2016.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji.
 4. Sprawy różne.  
 
30.08.2016r. Godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Wydawanie decyzji dotyczących gospodarowania odpadami.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne. 
 
 31.08.2016r. Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej - sala nr 11 Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
 1. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 2. Problemy uzależnień wśród młodzieży, walka z agresją i objawami przemocy – środki i programy zaradcze.
 3. Informacja o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu promocji i ochrony zdrowia na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Analiza sytuacji finansowej SP ZOZ po drugim kwartale 2016.
 5. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie komisji.
 7. Sprawy różne. 
 
05.09.2016r. Godz. 13.00 -  wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - sala nr 11 Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Proponowane temat główny Komisji Budżetowo – Gospodarczej:
 1. Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2015 roku.
 2. Powiat, a rozwój gospodarczy – analiza (stan przygotowania) „Strategii Rozwoju Powiatu Nowotomyskiego”    
Proponowany temat główny Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:
 1. Wstępna analiza stanu rekrutacji uczniów do placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat.
Wspólne tematy Komisji:
 1. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 2. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.    
 
XXI sesja Rady Powiatu – 7 września 2016r.
Tematyka sesji:
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku.
 2. Ocena sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2016r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-17 12:37:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-17 12:40:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
czerwiec 2016r.
 
 
21.06.2016r. - Godz. 12.00 - wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Zębowo, Pl. Św. Jana 30
 1. Analiza zapotrzebowania dojazdu do szkół w poszczególnych placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski
 2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie powiatu nowotomyskiego ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich.
 3. Analiza materiałów na sesję oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
22.06.2016r. - Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej - sala nr 11 Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
 1. Sprawozdanie z funkcjonowania SP ZOZ w Nowym Tomyślu za 2015r.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie komisji.
 4. Sprawy różne.
27.06.2016r. - Godz. 12.00 - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu  
 1. Realizacja zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
 2. Poradnictwo Psychologiczno-Pedagogiczne – analiza wykonywania zadań PPP.
 3. Działalność placówek specjalnych – podsumowanie działań w roku szkolnym 2015/16.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
28.06.2016r. - Godz. 13.00  - Komisja Budżetowo – Gospodarcza -  salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia  doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za 2015 rok.
 2. Ocena bieżącej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
XIX sesja Rady Powiatu – 29 czerwca 2016r.
Tematyka sesji:
 • Analiza działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za rok 2015.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-15 11:52:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-15 11:53:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
366 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
maj 2016r.
 
 
16.05.2016r. -  Godz. 12.00 - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji - Obwód Drogowy Opalenica – ul. Bukowa 24, Opalenica
 1. Przedstawienie informacji na temat: stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu oraz okoliczności i liczby zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi w 2015 roku– ze szczególnym uwzględnieniem osób pod wpływem alkoholu oraz innych używek, przeprowadzonych kontrolach w ośrodkach szkolenia kierowców w roku 2015.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji.
 4. Sprawy różne.
 
17.05.2016r. - Godz. 13.00  - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacje o realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powiatu nowotomyskiego.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
18.05.2016r. - Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej - sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
 1. Spotkanie z przedstawicielami NZOZ-ów świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z terenu powiatu nowotomyskiego.
 2. Ocena sytuacji finansowej SP ZOZ po pierwszym kwartale 2016..
 3. Ocena wykonania budżetu Powiatu za 2015r.
 4. Raport dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 5. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie komisji.
 7. Sprawy różne.
 
19.05.2016r. - Godz. 12.00  - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
 1. Realizacja zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
 
23.05.2016r. - Godz. 14.00  - Komisja Budżetowo – Gospodarcza - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Ocena wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2015 rok.
 2. Podsumowanie współpracy pomiędzy Powiatem Nowotomyskim z gminami z terenu powiatu w zakresie wspólnej realizacji inwestycji drogowych za rok 2015 – perspektywa dalszej współpracy w 2016r
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.
 
 
 
XVIII sesja Rady Powiatu – 25 maja 2016r.
Tematyka sesji:
 • Ocena wykonania budżetu powiatu za 2015 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotomyskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-10 11:03:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-10 11:04:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
kwiecień 2016r.  
 
 
15.04.2016r. - Komisja Rewizyjna Godz. 11.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 • Opracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2015 rok i sformułowanie wniosku  w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.  
 
18.04.2016r. - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji Godz. 13.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacja o wydanych pozwoleniach na budowę oraz przyczyny niewydanych decyzji, omówienie przymusowych rozbiórek obiektów budowlanych, nakazach zmian i przeróbkach.
 2. Przyjęcie informacji o przebiegu zimowego utrzymania dróg w powiecie.
 3. Analiza materiałów na sesję.
 4. Wnioski i opinie Komisji.
 5. Sprawy różne.  
 
19.04.2016r. - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Godz. 13.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Wydawanie koncesji na wydobycie kopalin.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.  
 
20.04.2016r. - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Godz. 13.30 salka konferencyjna SP ZOZ w Nowym Tomyślu
 1. Sprawozdanie z realizacji zadań przez PCPR w Nowym Tomyślu w 2015r.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie komisji. 
 5. Sprawy różne.  
 
21.04.2016r. - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Godz. 12.00 Zespół Szkół Nr 2 w Zbąszyniu, ul. 17-go Stycznia 27
 1. Analiza zatrudnienia w  placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.     
 
25.04.2016r. - Komisja Budżetowo – Gospodarcza Godz. 14.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Informacja o wykorzystaniu środków finansowych z uwzględnieniem środków zewnętrznych, w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu w 2015 roku oraz plan na 2016 rok.
 2. Informacja Wydziału Dróg Powiatowych dotycząca przebiegu akacji ,,zima", stan dróg po tym okresie oraz harmonogram ich naprawy.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.    
 
 
XVII sesja Rady Powiatu – 27 kwietnia 2016r.
Tematyka sesji:
 • Ocena zasobów pomocy społecznej - rok 2016.Sprawozdanie z działalności PCPR za rok 2015 w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej.
 • Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 oraz informacja o stanie dróg powiatowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-12 11:18:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-12 11:18:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
marzec 2016r. 
 
14.03.2016r. Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji - Godz. 13.00 salka nr 11 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza sytuacji na drogach powiatowych, zaopiniowanie harmonogramu remontów dróg – z udziałem przedstawicieli gmin Powiatu.
 2. Informacja o przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 3. Analiza materiałów na sesję.
 4. Wnioski i opinie Komisji.
 5. Sprawy różne.  
 
15.03.2016r. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Godz. 13.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Zapoznanie się z tematem zagrożenia szkodami łowieckimi upraw rolnych w poszczególnych gminach powiatu nowotomyskiego oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.  
 
16.03.2016r. Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej Godz. 13.00 salka konferencyjna SP ZOZ w Nowym Tomyślu
 1. Zapoznanie się z działaniami podejmowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, w oparciu o znowelizowaną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Analiza rynku pracy i stanu bezrobocia w Powiecie Nowotomyskim.
 3. Problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, problemy psychospołeczne osób niepełnosprawnych po zakończonym procesie edukacji.
 4. Placówki wsparcia dziennego na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 5. Zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem pieczy zastępczej w ramach zadań PCPR w Nowym Tomyślu – Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2018. 
 6. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Pieczy Zastępczej.Analiza projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2025.
 7. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 8. Wnioski i opinie komisji.
 9. Sprawy różne.  
 
21.03.2016r. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Godz. 12.00 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym Tomyślu
 1. Perspektywy i kierunki rozwoju szkolnictwa zawodowego. Zatrudnienie absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.   
 
22.03.2016r. Komisja Budżetowo – Gospodarcza Godz. 15.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim w kontekście działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Środki finansowe przeznaczone na ten cel, w tym środki zewnętrzne.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.    
 
 
XVI sesja Rady Powiatu – 23 marca 2016r.
 • Raport z realizacji zadań w 2015 roku oraz aktualna sytuacja na rynku pracy w Powiecie Nowotomyskim.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-07 12:57:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-07 12:59:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
luty 2016r.  
 
 
15.02.2016r. Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
Godz. 13.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu nowotomyskiego w 2015r. w poszczególnych placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotomyski.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji.
 4. Sprawy różne.  
 
16.02.2016r.  Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00  salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Usuwanie drzew, zadrzewień stanowiących własność gmin oraz zagrażających bezpieczeństwu ruchu.
 2. Analiza materiałów na sesję oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.  
 
17.02.2016r.  Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30  salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego placówek służby zdrowia funkcjonujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 2. Sprawozdanie z wykonania zadań przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Tomyślu w 2015r.
 3. Sytuacja finansowa SP ZOZ w Nowym Tomyślu. Funkcjonowanie oddziałów szpitala, poradni przyszpitalnych oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opalenicy.
 4. Analiza struktury przychodów i kosztów SP ZOZ.
 5. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 6. Wnioski i opinie komisji. 
 7. Sprawy różne.  
 
18.02.2016r.  Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 13.00  miejsce posiedzenia Komisji zostanie podane w późniejszym terminie
 1. Kalendarz imprez sportowo-kulturalnych na rok 2016.
 2. Omówienie Raportu dotyczącego oświaty ponadgimnazjalnej w powiecie nowotomyskim.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.       
 
19.02.2016r.  Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00  salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych (PROW 2014-2020, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019) – Ocena stanu zaawansowania przygotowań powiatu do konkursów dotacyjnych w 2016r.
 2. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotomyskim z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 3. Analiza wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w porównaniu z wysokością subwencji oświatowej otrzymywanej przez powiat na ten cel.
 4. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 5. Wnioski, opinie komisji, sprawy różne.      
 
 
XV sesja Rady Powiatu – 24 lutego 2016r.
 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowotomyskim w 2015 roku – Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Weterynaria, Nadzór Budowlany.
 2. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku.
 3. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego w 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat za 2015 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-05 12:18:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-05 12:19:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
styczeń 2016r. 

13.01.2016r.  Godz. 13.30  - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej  - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
 1. Analiza sytuacji finansowej SP ZOZ po czwartym kwartale 2015.
 2. Analiza projektu Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2025.
 3. Wnioski i opinie komisji.
 4. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-07 10:16:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-07 10:17:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
grudzień 2015r.
14.12.2015r. Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
Godz. 13.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 • (godz. 11.00 wyjazd na drogi)
 1. Analiza projektu budżetu na rok 2016.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji.
 4. Sprawy różne.
15.12.2015r. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 1. Analiza projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2016.
 2. Propozycje do planu pracy komisji na rok 2016.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne
16.12.2015r. Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 1. Analiza projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2016r.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016r.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie komisji.
 5. Sprawy różne.
17.12.2015r. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 13.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015.
 2. Analiza projektu budżetu na rok 2015.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.
18.12.2015r. Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2016 rok.
 2. Opracowanie propozycji planu komisji na 2016 rok.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie komisji .
 5. Sprawy różne.
18.12.2015r. Komisja Rewizyjna
Godz. 11.00 salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

XIV sesja Rady Powiatu – 29 grudnia 2015r.

 1. Uchwalenie budżetu powiatu na 2016 rok.
 2. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2016 rok.
 3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
 5. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Powiatu na 2016 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-04 08:48:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-04 08:54:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Terminy posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
listopad 2015r.

16.11.2015r.               Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji
Godz. 11.00                
salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu (godz. 11.00 wyjazd na drogi)

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa w Powiatowych Placówkach Oświatowych oraz informacja dotycząca przestępczości  z udziałem nieletnich.
 2. Analiza materiałów na sesję.
 3. Wnioski i opinie Komisji.
 4. Sprawy różne.

17.11.2015r.               Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Godz. 13.00                
salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 1. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2015.
 2. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.

18.11.2015r.               Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej
Godz. 13.30                
salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 1. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 2. Wnioski i opinie komisji.
 3. Sprawy różne.

 19.11.2015r.               Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Godz. 13.00
                salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 1. Kalendarz imprez sportowo-kulturalnych – analiza wykonanych zadań.
 2. Sport, kultura, turystyka, promocja w powiecie – podsumowanie wydarzeń.
 3. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.

20.11.2015r.               Komisja Budżetowo – Gospodarcza
Godz. 13.00                
salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 1. Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 2. Wnioski i opinie komisji.
 3. Sprawy  rożne.

 XIII sesja Rady Powiatu – 25 listopad 2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-16 09:39:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-16 09:40:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

XII sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego
28 października 2015 roku, godzina 13:00
sala sesyjna Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30Porządek obrad:
 1. Otwarcie XII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty Nowotomyskiego z działalności Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych w Powiecie Nowotomyskim. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
 7. Realizacja zadań w ramach zespołu placówek oświatowych (MOS, Bursa szkolna, Szkolne Schronisko Młodzieżowe).
 8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie:
  a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie oraz wysokość kosztów z tym związanych,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych,
  c) zmiany budżetu Powiatu na rok 2015,
  d) programu współpracy na 2016 rok Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  e) skargi na działalność Starosty Nowotomyskiego.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Starosty Nowotomyskiego o oświadczeniach majątkowych za 2014 rok. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego o oświadczeniach majątkowych założonych przez radnych na początku kadencji.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie XII sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Protokół obrad XI sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego jest wyłożony w Wydziale Administracyjno – Organizacyjnym (pok. nr 67).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-21 11:36:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Ślusarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-21 11:36:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Termin posiedzeń komisji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Nowotomyskiego
październik 2015r.

 

19.10.2015r. - Godz. 13.00 - Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 • Zapoznanie się z planem zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2015/2016.
 • Analiza materiałów na sesję.
 • Wnioski i opinie Komisji.
 • Sprawy różne.

 20.10.2015r. - Godz. 13.00 - Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 • Program oświaty rolniczej na terenie powiatu nowotomyskiego.
 • Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.

 21.10.2015r. - Godz. 13.30 - Komisja Zdrowia i Polityki Prorodzinnej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 • Koncepcja Budżetu SP ZOZ na 2016 rok i plany kontraktowania z NFZ.
 • Aktualna sytuacja finansowa SP ZOZ.
 • Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Wnioski i opinie komisji.
 • Sprawy różne.

 22.10.2015r. - Godz. 13.00 - Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 • Organizacja w placówkach oświatowych.
 • Kierunki rozwoju szkół ponadgimnazjalnych.
 • Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Wnioski i opinie Komisji. Sprawy różne.

 
23.10.2015r. - Godz. 13.00Komisja Budżetowo – Gospodarcza - salka nr 11 – Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

 
 • Gospodarka budżetowa w powiatowych jednostkach oświatowych.
 • Analiza wydatkowanych środków finansowych na współpracę i działalność organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
 • Powiat, a rozwój gospodarczy?
 • Analiza materiałów na sesję i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Wnioski i opinie komisji.
 • Sprawy  rożne.

 

  
XI sesja Rady Powiatu – 28 października 2015r.

Tematyka sesji:

 • Sprawozdanie z działalności szkół i placówek oświatowych w Powiecie Nowotomyskim. Funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.
 • Realizacja zadań w ramach zespołu placówek oświatowych (MOS, Bursa szkolna, Szkolne Schronisko Młodzieżowe).
 • Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Starosty Nowotomyskiego o oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Henicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Henicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-12 13:37:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-12 13:55:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-16 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji