ˆ

Zarząd Powiatu informuje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 11:23:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 362/10, 362/7, 362/9, 201/1, 201/4, 375/6, 375/16, 375/18, 375/19, 376/2, położonych w Starym Tomyślu.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1238/5 położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, na której zlokalizowany jest budynek nr 32A, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na okres jednego roku, na rzecz dotychczasowego najemcy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 07:39:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1238/5 położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, na której zlokalizowany jest budynek nr 32A, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na okres jednego roku, na rzecz dotychczasowego najemcy

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na udzielenie w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-02 12:25:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na udzielenie w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego.
 
Rada Powiatu Nowotomyskiego dnia 26 października 2017 roku, podjęła uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego. Wykonanie uchwał powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.
 
Organizacje, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram.
 
Uchwały w sprawie przyznania dotacji, jak i aktualne załączniki niezbędne do podpisania umowy, a następnie dokonania rozliczenia zadania znajdują się w załączeniu.
 
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Edukacji i Sportu, bud. ,,B”, II piętro, pokój nr 89, p. Aldona Łuka, e-mail , tel. 61 44 26 757.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza licytację

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-19 12:55:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza licytację (licytację), której celem jest zbycie drewna opałowego pozyskanego z przeprowadzonej przez oferenta we własnym zakresie mechanicznej wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych nr 2709P i 2710P na odcinkach Lwówek – Pakosław oraz Brody – Zygmuntowo.
 
Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji:
 
1. W terminie do dnia 31.12.2017 r. dokonać we własnym zakresie wycinki 339 drzew różnych gatunków, szacowana ilość drewna opałowego do pozyskania:
 
Zadanie I - 807,90 m3 - 69.470,78 zł
Zadanie II - 1808,99 m3 - 78.148,36 zł
 
2. W terminie do dnia 30.04.2018 r. dokonać nasadzeń zastępczych w liczbie jednej sztuki za każde usunięte drzewo. Drzewa do nasadzeń dostarczy Zamawiający.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1861 położonej w Nowym Tomyślu na której zlokalizowany jest garaż przeznaczony do oddania w użyczenie na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 07:42:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1861 położonej w Nowym Tomyślu na której zlokalizowany jest garaż przeznaczony do oddania w użyczenie na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-04 13:34:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości składającej się z działek nr: 626/1 i 49/15, położonej w Przyprostyni, przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego Informuje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-01 09:37:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza nabór wniosków w roku 2017 na dofinansowanie z zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
 

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego Informuje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-24 08:51:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu  przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 362/10, 362/7, 362/9, 201/1, 201/4, 375/6, 375/16, 375/18, 375/19, 376/2, położonych w Starym Tomyślu.
 

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego Informuje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-24 08:39:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu  przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 355/10, 355/11 i 357/3, położonych w Starym Tomyślu
 

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-01 14:37:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości,składającej się z działek nr 376/1 i 201/3, położonych w Starym Tomyślu, przeznaczonych w części do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu