ˆ

Zarząd Powiatu informuje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 07:37:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zabytki II nabór 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-08 08:59:45

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na udzielenie w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-06 13:11:25

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-30 08:25:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 362/10, 362/7, 362/9, 201/1, 201/4, 375/6, 375/16, 375/18, 375/19, 376/2, położonych w Starym Tomyślu.

Zarząd Powiatu Informuje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-12 10:20:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 315/GN/2018 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, oznaczonej nr 1238/5, obejmującej budynek nr 30, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zabytki - nabór 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-12 14:06:43

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 11:23:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 362/10, 362/7, 362/9, 201/1, 201/4, 375/6, 375/16, 375/18, 375/19, 376/2, położonych w Starym Tomyślu.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1238/5 położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, na której zlokalizowany jest budynek nr 32A, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na okres jednego roku, na rzecz dotychczasowego najemcy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 07:39:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza wykaz nieruchomości oznaczonej nr 1238/5 położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej, na której zlokalizowany jest budynek nr 32A, w którym znajduje się lokal użytkowy, przeznaczony do oddania w najem na okres jednego roku, na rzecz dotychczasowego najemcy

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na udzielenie w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-02 12:25:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie naboru wniosków na udzielenie w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego.
 
Rada Powiatu Nowotomyskiego dnia 26 października 2017 roku, podjęła uchwały w sprawie przyznania dotacji w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowotomyskiego. Wykonanie uchwał powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.
 
Organizacje, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany kosztorys, który będzie podstawą do sporządzenia umowy oraz jeśli w wyniku zmiany kosztu zadania nastąpiła zmiana jego zakresu – także zaktualizowany harmonogram.
 
Uchwały w sprawie przyznania dotacji, jak i aktualne załączniki niezbędne do podpisania umowy, a następnie dokonania rozliczenia zadania znajdują się w załączeniu.
 
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, Wydział Edukacji i Sportu, bud. ,,B”, II piętro, pokój nr 89, p. Aldona Łuka, e-mail , tel. 61 44 26 757.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu