ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarząd Powiatu informuje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 124/1 położonej w Trzciance

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycienieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 124/1 położonej w Trzciance.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Ogłoszenie o naborze kandydatów do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły konkursu w załączonej Uchwale nr 402/PCPR/2021 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 listopada 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 12 października 2021 r. o godzinie 11:30,w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbył się ll przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 201/3, na planie stanowiącym załącznik do ogłoszenia nr 6, położonej w Starym Tomyślu, stanowiącej mienie Powiatu Nowotomyskiego.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą nr PO1N/00023895/9

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu Il przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na czas nieoznaczony, na cele rolne, części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 201/3, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Starym Tomyślu.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 124/1 położonej w Trzciance.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 119/21 położonej w Trzciance.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 201/3, na planie stanowiącym załącznik do ogłoszenia nr 6, położonej w Starym Tomyślu, stanowiącej mienie Powiatu Nowotomyskiego.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą nr P01N/00023895/9.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 376/1, na planie stanowiącym załącznik do ogłoszenia nr 4, położonej w Starym Tomyślu, stanowiącej mienie Powiatu Nowotomyskiego, Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą nr P01N/00023895/9.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 9:00,w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbył się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 376/1, na planie stanowiącym załącznik do ogłoszenia nr 1 i 2, położonej w Starym Tomyślu, stanowiącej mienie Powiatu Nowotomyskiego.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą nr P01N/00023895/9.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 7, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 11A w Trzciance.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 7, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 11A w Trzciance.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 4, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 23 w Trzciance.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 4, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 23 w Trzciance.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 3, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9 w Trzciance.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 3, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9 w Trzciance.

UCHWAŁA NR 350/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance.

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR 350/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance.

UCHWAŁA NR 349/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na czas nieoznaczony, na cele rolne, części nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 376/1 i 201/3, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego położonej w Starym Tomyślu.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu ll przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego, składającej się z działek nr: 139/3, 140/6, 140/7, 140/8, 140/9, 140/10 i 140/11 o łącznej powierzchni 1,2340 ha, położonej w Trzciance.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 7 kwietnia 2021 r. o godzinie 9:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaź nieruchomości lokalowej nr 13, usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Poznańskiej 32 w Nowym Tomyślu, stanowiącej mienie Powiatu Nowotomyskiego. Budynek usytuowany jest na działce nr 1238/6. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą nr P01N/00034677/5.

UCHWAŁA NR 327/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Przyprostyni przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę, na czas nieoznaczony.

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR 327/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Przyprostyni przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę, na czas nieoznaczony.

UCHWAŁA NR 326/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Przyprostyni przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę, na czas nieoznaczony.

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR 326/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Przyprostyni przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę, na czas nieoznaczony.

UCHWAŁA NR 325/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Przyprostyni przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę, na czas nieoznaczony.

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR 325/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Przyprostyni przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę, na czas nieoznaczony.

UCHWAŁA NR 324/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę na czas nieoznaczony, położonej w Starym Tomyślu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR 324/GN/2021 ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w części w dzierżawę na czas nieoznaczony, położonej w Starym Tomyślu.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 3, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9 w Trzciance.

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje o ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowej nr 7, stanowiącej własność Powiatu Nowotomyskiego usytuowanej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 11A w Trzciance.

Nawigacja między stronami listy informacji