ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego - kadencja 2014 - 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-12-18 12:41:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr 1/GN/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia członków komisji inwentaryzacyjnej do spraw nabywania mienia przez Powiat.
Uchwała Nr 2/FN/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.
Uchwała Nr 3/FN/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
Uchwała Nr 4/SOZK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nowotomyskiego.
Uchwała Nr 5/OG/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 284/OG/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 216/OG/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wysokości czynszu najmu, kosztów zarządu i przetargów na wynajem lokali użytkowych.
Uchwała Nr 6/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 2015 rok.
Uchwała Nr 7/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Starym Tomyślu.
Uchwała Nr 8/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2015 roku.
Uchwała Nr 9/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie sprostowania załącznika Uchwały Nr 282/GN/2014 z dnia 8 października 2014r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 10/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015
Uchwała Nr 11/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie sprostowania załącznika Uchwały Nr 282/GN/2014 z dnia 8 października 2014r. Zarządu Powiatu Nowotomyskiego w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Uchwała Nr 12/PCPR/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 13/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych w roku 2015.
Uchwała Nr 14/PCPR/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 87/PCPR/2012 w sprawie zasad dofinansowania osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 15/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
Uchwała Nr 16/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
Uchwała Nr 17/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych w roku 2015
Uchwała Nr 18/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu finansowego form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2015 i określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz spacjalności i form kształcenia
Uchwała Nr 19/RŚ/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie udzielenia zezwolenia na poruszanie się jednostki pływającymi SM-0266 i LEMA GOLD 2 na wodach Jeziora Zbąszyńskiego, Jeziora Nowowiejskiego i rzece Obrze.
Uchwała Nr 20/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr 236/ER/2014 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie standaryzacji zatrudnienia pracowników administracyjno-obsługowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski.
Uchwała Nr 21/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 22/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2014.
Uchwała Nr 23/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi na terenie Gminy Lwówek do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr 24/PCPR/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 131/PCPR/2012 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 września 2012r. w sprawie określenia zasad oceny wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd".
Uchwała Nr 25/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 26/PCPR/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2015 roku.
Uchwała Nr 27/RŚ/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Uchwała Nr 28/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/GN/2012 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego.
Uchwała Nr 29/ER/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 maja 2015r. w sprawie II edycji konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych.
Uchwała Nr 30/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
Uchwała Nr 31/PUP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (I)".
Uchwała Nr 32/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1356F w miejscowości Brójce, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki
Uchwała Nr 33/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych
Uchwała Nr 34/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Brodach.
Uchwała Nr 35/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej II edycji konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych.
Uchwała Nr 36/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
Uchwała Nr 37/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia II edycji konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych.
Uchwała Nr 38/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie utraty mocy uchwały Nr 225/ER/2010 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie określenia procedur postępowania przy nadawaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w powiecie nowotomyskim.
Uchwała Nr 39/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
Uchwała Nr 40/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktpra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2014 oraz decyzji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu dotyczącej pokrycia straty.
Uchwała Nr 41/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
Uchwała Nr 42/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie określenia formy przekazanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Nowotomyskiego.
Uchwała Nr 43/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 44/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 45/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej
Uchwała Nr 46/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej
Uchwała Nr 47/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej
Uchwała Nr 48/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej
Uchwała Nr 49/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr 50/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej drodze wojewódzkiej nr 117 Obrzycko - Pęckowo, powiat szamotulski
Uchwała Nr 51/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1877P Nojewo - Podpniewki powiat szamotulski
Uchwała Nr 52/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 53/PUP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pozakonkursowego "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie nowotomyskim (I)".
Uchwała Nr 54/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 55/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1862P Brodziszewo-Sokolniki Wielkie, powiat Szamotulski
Uchwała Nr 56/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania likwidatora Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Tomyślu
Uchwała Nr 57/FN/15 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 58/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej drodze wojewódzkiej nr 117 Obrzycko-Pęckowo-Ostroróg, powiat szamotulski.
Uchwała Nr 59/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania spraw w zakresie zarządu drogi powiatowej
Uchwała Nr 60/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obiążenie nieruchomości służebnością przesyłu
Uchwała Nr 61/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015
Uchwała Nr 62/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2015 roku”, „Informację o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2015-2025: oraz „Informację o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2015 roku.”
Uchwała Nr 63/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Uchwała Nr 64/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2014/2015.
Uchwała Nr 65/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015
Uchwała Nr 66/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok.
Uchwała Nr 67/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
Uchwała Nr 68/GN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustanowienia prawa pierwokupu na nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1N/00043447/0 oraz zobowiązania o ustanowieniu dla tej nieruchomości odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
Uchwała Nr 69/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ustalenia procedury planowania i wydawania części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
Uchwała Nr 70/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 71/DP/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie zaliczenia ul. Poznańskiej w Opalenicy, ul. 26 Stycznia w Opalenicy, ul. Powstańca Kozaka w Opalenicy, ul. Nowotomyskiej w Opalenicy do kategorii drogi gminnej.
Uchwała Nr 72/KM/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 października 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 73/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 64/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 września 2015r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
Uchwała Nr 74/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 października 2015r. w sprawie biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 75/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu programu współpracy w roku 2016 Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolentariacie.
Uchwała Nr 76/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 października 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 77/SPI/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie Regulaminu Konkursu na film promocyjny o Powiecie Nowotomyskim pt. "Powiat Nowotomyski oczami młodych"
Uchwała Nr 78/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sparwie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 79/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie podejmowania wszelkich czynności prawnych, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Uchwała Nr 80/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 81/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu na rok 2016.
Uchwała Nr 82/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016-2027.
Uchwała Nr 83/RŚ/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zezwolenia Zbąszyńskiemu Klubowi Żeglarskiemu na korzystanie ze skuterów wodnych i łodzi wyczynowo-sportowych na jeziorze Zbąszyńskim, Jeziorze Nowowiejskim i rzece Obrze na terenie gminy Zbąszyń.
Uchwała Nr 84/EK/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych.
Uchwała nr 85/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r."
Uchwała Nr 86/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r."
Uchwała Nr 87/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 88/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 grudnia 2015r. w wsprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r."
Uchwała Nr 89/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomcy prawnej w 2016r."
Uchwała Nr 90/AO/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za rokk 2015 Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 91/FN/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2015.
Uchwała Nr 92/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 2016 rok.
Uchwała Nr 93/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 94/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016.
Uchwała Nr 95/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 12/PCPR/2015 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu Orgaizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 96/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2016 roku.
Uchwała Nr 97/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2016.
Uchwała Nr 98/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego form doskonalenia nauczycieli w Powiecie Nowotomyskim na rok 2016.
Uchwała Nr 99/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie wysokości czynszu najmu, kosztów zarządu i przetargów na wynajem lokali użytkowych.
Uchwała Nr 100/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zarządzania zespołem hal sportowych przez jednostkę budżetową o nazwie Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 101/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016.
Uchwała Nr 102/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości, położonej w Bolewicku w związku z likwidacją Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Bolewicku.
Uchwała Nr 103/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa.
Uchwała Nr 104/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością.
Uchwała Nr 105/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotomyskiego jako partnera do realizacji projektów pod nazwą "Poprawa dostępneości komunikacyjnej mieszkańców Posadowa do obiektów publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej na 383538P polegającej na połączeniu części miejscowości z wsią".
Uchwała Nr 106/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotomyskiego jako partnera do realizacji projektów pod nazwą "Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 383579P oraz 383533P polegającej na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami"
Uchwała Nr 107/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotomyskiego jako partnera do realizacji projektów pod nazwą "Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 383579P oraz 383533P polegającej na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami"
Uchwała Nr 108/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotomyskiego jako partnera do realizacji projektów pod nazwą "Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymyślanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 385836P oraz 383566P polegającej na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem oraz wsi  Komorowo z Wymyślanką"
Uchwała Nr 109/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowotomyskiego jako partnera do realizacji projektów pod nazwą "Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Zgierzynka i Posadowo oraz Komorowo i Wymyślanka do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 385836P oraz 383566P polegającej na połączeniu wsi Zgierzynka z Posadowem oraz wsi  Komorowo z Wymyślanką"
Uchwała Nr 110/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
Uchwała Nr 111/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2015
Uchwała Nr 112/PUP/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu
Uchwała Nr 113/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu i Opalenicy przeznaczonych do oddania w użytkowanie
Uchwała Nr 114/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie przekazania na czas nieoznaczony w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu i Opalenicy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Uchwała Nr 115/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 87/PCPR/2012 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad dofinansowania osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr 116/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Uchwała Nr 117/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla placówek niepublicznych w roku 2016.
Uchwała Nr 118/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016
Uchwała Nr 119/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa
Uchwała Nr 120/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością nr ewid. 279 i 157/4 w m. Kuślin
Uchwała Nr 121/RŚ/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia dotacji na remont i konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
Uchwała Nr 122/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 116/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Uchwała Nr 123/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016
Uchwała Nr 124/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 23 maja 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań z zakres rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez fundacje i organizacje pozarządowe w 2016 roku.
Uchwała Nr 125/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz dzieci i mlodzieży w 2016 roku.
Uchwała Nr 126/RŚ/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lwówek na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023"
Uchwała Nr 127/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016.
Uchwała Nr 128/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu za rok 2015 oraz decyzji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu dotyczącej pokrycia straty.
Uchwała Nr 129/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością.
Uchwała Nr 130/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016.
Uchwała Nr 131/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
Uchwała Nr 132/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej II edycji otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w dziedzinie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
Uchwała Nr 133/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2016.
Uchwała Nr 134/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 131/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnie 20 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu.
Uchwała Nr 135/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Trzciance.
Uchwała Nr 136/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2442P Czerlejno-Markowice na odcinku od m. Czerlejno do granicy gminy położonej na terenie powiatu poznańskiego.
Uchwała Nr 137/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2444P Iwno-Strumiany położonej na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim.
Uchwała Nr 138/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2470P Borówiec-Kórnik położonej na terenie gminy Kórnik, w powiecie poznańskim.
Uchwała Nr 139/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 3773P Trzebisławki-Kromolice położonej na terenie gminy Kórnik, w powiecie poznańskim.
Uchwała Nr 140/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2429P Tulce-Kostrzyn położonej na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim.
Uchwała Nr 141/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych drogom gminnym - ulicy Warzywnej i ulicy Wieniawskiego w m. Kostrzyn położonych na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim.
Uchwała Nr 142/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2443P Trzek-Giecz położonej na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim.
Uchwała Nr 143/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej drodze gminnej - ulicy Topolowej w m. Czerlejno położonych na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim.
Uchwała Nr 144/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2488P Wagowo-Nekla położonej na terenie gminy Pobiedziska.
Uchwała Nr 145/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2442P Czerlejno-Markowice położonej na terenie gm. Kleszczewo.
Uchwała Nr 146/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2472P Radzewice-Kórnik położonej na terenie gm. Kórnik.
Uchwała Nr 147/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2481P Kromolice-Jarosławiec położonej na terenie gm. Kórnik.
Uchwała Nr 148/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2393P Boduszewo-Karczewo położonej na terenie gm. Murowana Goślina.
Uchwała Nr 149/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2399P Murowana Goślina-Zielonka położonej na terenie gm. Murowana Goślina.
Uchwała Nr 150/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2435P Swarzędz-Biskupiec położonej na terenie gm. Swarzędz.
Uchwała Nr 151/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2435P Swarzędz-Biskupice położonej na terenie gm. Pobiedziska.
Uchwała Nr 152/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości będącej własnością Powiatu Nowotomyskiego, położonej w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 153/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie podejmowania wszelkich czynności prawnych, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
Uchwała Nr 154/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie podejmowania wszelkich czynności prawnych, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
Uchwała Nr 155/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016
Uchwała Nr 156/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego z I półrocze 2016 roku", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2016 - 2027" oraz "Informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2016 roku".
Uchwała Nr 157/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością.
Uchwała Nr 158/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu i zakresu wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których Powiat Nowotomyski jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr 159/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016
Uchwała Nr 160/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
Uchwała Nr 161/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 162/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 września 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Nowotomyskiego w 2016 roku z dziedziny działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
Uchwała Nr 163/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 2 września 2016r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 rok
Uchwała Nr 164/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 165/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie przyznania stypendiów szkół ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2015/2016.
Uchwała Nr 166/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 14 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016.
Uchwała Nr 167/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016.
Uchwała nr 168/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r."
Uchwała Nr 169/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r."
Uchwała Nr 170/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 158/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu i zakresu współnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których Powiat Nowotomyski jest organem prowadzącym.
Uchwała Nr 171/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Projektu Program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
Uchwała Nr 172/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością
Uchwała Nr 173/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 października 2016r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 174/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 19 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r."
Uchwała Nr 175/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Powiarzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r."
Uchwała Nr 176/PCS/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wysokości opłat za udostępnienie hali sportkowej i pozostałych pomieszczeń wraz z urządzeniami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Powiatu Nowotomyskiego i oddanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 177/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016
Uchwała Nr 178/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu budżetu Powiatu na rok 2017
Uchwała Nr 179/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017-2027
Uchwała Nr 180/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 listopada 2016r w sprawie ogłaszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Uchwała Nr 181/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 listopada 2016r w sprawie zgłaszania kandydatów do prac komisji konkursowej w celu opiniowania ofert składanych w ramach otwrtego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Uchwała Nr 182/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 205/OG/2010 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkaniowe stanowiące zasób mieszkaniowy Powiatu Nowotomyskiego.
Uchwała Nr 183/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
Uchwała Nr 184/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2017 roku.
Uchwała Nr 185/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016
Uchwała Nr 186/AO/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Uchwała Nr 187/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu na rok 2016
Uchwała Nr 188/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie dokonania darowizny położonej w Przyprostyni
Uchwała nr 189/GN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie przekazania na czas nieoznaczony w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Nowym Tomyślu i Opalenicy na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Uchwała Nr 190/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.
Uchwała Nr 191/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Uchwała Nr 192/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nowotomyskiego przez Dyrektora Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu w zakresie realizacji projektu pn. "Zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne dostępne dla wszystkich" w obszarze D "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 193/DR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nowotomyskiego przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu w zakresie realizacji projektu pn. "Likwidacja barier architektonicznych w budynku szkoły przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu" w obszarze B "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała Nr 194/PCPR/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyślu dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
Uchwala Nr 195/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Nowotomyskim
Uchwała Nr 196/EK/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wsparcia, zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2017 roku.
Uchwała Nr 197/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek za zwłokę.
Uchwała Nr 198/FN/2016 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2016
Uchwała Nr 199/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań
Uchwała Nr 200/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu Nowotomyskiego na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Uchwała nr 201/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2017 roku.
Uchwała nr 202/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2017.
Uchwała nr 203/EK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożątku Publicznego w Powiecie Nowotomyskim
Uchwała nr 266/FN/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za I półrocze 2017 roku", "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2017 - 2027" oraz "Informacji o realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu za I półrocze 2017 roku".

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Bąbelek Data wytworzenia informacji: 2014-12-18 12:41:14
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Bąbelek Data wprowadzenia do BIP 2014-12-18 12:41:14
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2014-12-18 12:43:56
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Dakowski Data ostatniej zmiany: 2018-07-13 11:12:10
Artykuł był wyświetlony: 7546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu