ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego (PB-3)Drukuj informacjęSprawa: Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego (PB-3)

Szczegóły informacji

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego (PB-3)

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-03-11 08:46:51

Termin załatwienia

Decyzje wydawane są w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące. Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Wydział Budownictwa i Architektury
Złożenie dokumentów: parter, Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) lub pokój 17 Kancelaria Starostwa.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 745,
 • 61 44 26 746,
 • 61 44 26 768,
 • 61 44 26 743,
 • 61 44 26 744.

Sposób załatwienia

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku - w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie terminu sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie.
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

Miejsce odbioru

Odbiór dokumentów: Decyzję tut. organ wysyła do Inwestora lub pełnomocnika listem poleconym za dowodem doręczenia, bądź Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej w tut. wydziale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 761,
 • 61 44 26 746,
 • 61 44 26 768,
 • 61 44 26 744,
 • 61 44 26 743.

Wymagane Dokumenty

Wniosek, do którego należy załączyć:
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub zgodę właściciela obiektu.
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów,a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,
 • w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.
Opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 36,00 zł ( za każdy obiekt inny niż mieszkalny)
Oplata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej), a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu Nr konta 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953 a oryginał dowodu wpłaty przedłożyć w tut. Wydziale.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uwagi

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych może nastąpić, kiedy decyzja stanie się ostateczna. Powyższą informację można uzyskać w tutejszym Wydziale Budownictwa i Architektury. Wydanie dziennika rozbiórki - Inwestor występuje z odrębnym wnioskiem do Wydziału Budownictwa i Architektury. Dziennik wydaje się terminie 3 dni, jeżeli decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę stała się ostateczna.
 
 
Istnieje możliwość składania wniosku przez rządową aplikację – serwis e-budownictwo

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benigna Dziudziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-11 08:42:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-11 08:46:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06 14:04:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony