ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania poprzez publiczne obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego;

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-06 10:57:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-04 12:29:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 28 stycznia 2016 r.                          
 
 
Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji 
 
Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2012r.  w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań  Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2016r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 10.000,00 zł (dziesięćtysięcyzłotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2016r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego.

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-02-27 14:13:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 25 lutego 2015r.
 
Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji
 
Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2015r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 25.000,00 zł (dwadzieściapięćtysięcyzłotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2015r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-04 10:02:26

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-09 09:45:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 25 stycznia 2013r.
Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji
Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2013r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 20.000,00 zł (dwadzieściatysięcyzłotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2013r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-04 08:49:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
 
Na podstawie art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 ze zmianami) Starosta Nowotomyski informuje o wszczęciu z dniem 30 kwietnia 2012r. na wniosek: Nordzucker Polska S.A. ul. 5 Stycznia 54, 64 – 330 Opalenica postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla cukrowni w Opalenicy udzielonego decyzją
RŚ. 7644-1/2005 zmienionego decyzją RŚ.7644-2/2007 w zakresie zmiany w sposobie funkcjonowania instalacji:

• do produkcji cukru, której zdolność produkcyjna w okresie kampanii wynosi 1280 ton cukru/dobę,
• do spalania paliw o łącznej mocy 52 MW,
• do produkcji wapna palonego i CO2, której zdolność produkcyjna wynosi 125 tCaO/dobę

W związku prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl pok. 58
Uwagi i wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, (kancelaria ogólna).
 

Uchwała Nr 4403/2010 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-09-29 13:29:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Leszek Gruszkiewicz Data wytworzenia informacji: 2010-09-29 13:29:22
Osoba, która odpowiada za treść: Leszek Gruszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2010-09-29 13:29:22
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2010-09-29 13:31:58
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2010-09-29 15:31:58
Artykuł był wyświetlony: 3073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-06-26 14:28:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 39 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Starosta Nowotomyski zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami do roku 2011” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” oraz o możliwości zapoznania się z projektami w/w dokumentów i składania uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 33, pokój nr 58 ( I p.) w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Leszek Gruszkiewicz Data wytworzenia informacji: 2009-06-26 14:28:06
Osoba, która odpowiada za treść: Leszek Gruszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2009-06-26 14:28:06
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2009-06-26 14:38:55
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2009-06-26 16:38:55
Artykuł był wyświetlony: 3058 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<br><br><br>ZAWIADOMIENIE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-06-26 14:17:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 39 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Starosta Nowotomyski zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji „Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego do roku 2011” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” oraz o możliwości zapoznania się z projektami w/w dokumentów i składania uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 33, pokój nr 58 ( I p.) w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Leszek Gruszkiewicz Data wytworzenia informacji: 2009-06-26 14:17:34
Osoba, która odpowiada za treść: Leszek Gruszkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2009-06-26 14:17:34
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2009-06-26 14:26:51
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2009-06-26 16:26:51
Artykuł był wyświetlony: 3109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu