ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-09-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.28.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.27.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.26.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, w latach 2003– 2006 przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Nr aktu prawnego
AO.120.25.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sękowie, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.24.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Sękowie, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.23.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawieranie kolejnych umów najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.22.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.21.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.20.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.19.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie sprawie wskazania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomyślu jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie nowotomyskim
Nr aktu prawnego
AO.120.18.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.17.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania Członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.16.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu nowotomyskiego w gminach Miedzichowo i Kuślin
Nr aktu prawnego
AO.120.15.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do prowadzenia spraw związanych z majątkiem ruchomym Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
AO.120.14.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.13.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 49/2020 Starosty Nowotomyskiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych zasad i ograniczeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w związku ze stanem epidemii
Nr aktu prawnego
AO.120.12.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 30/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w okresie stanu epidemii
Nr aktu prawnego
AO.120.11.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania chronionego treningowego znajdującego się w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 32/4
Nr aktu prawnego
AO.120.10.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-04-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.9.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie Zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.8.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.7.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.6.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Róży, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.5.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w związku z przeciwdziałaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19
Nr aktu prawnego
AO.120.4.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.3.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr I w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.2.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przyjęcia"Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa"
Nr aktu prawnego
AO.120.1.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w Powiecie Nowotomyskim na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
AO.120.54.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych
Nr aktu prawnego
AO.120.53.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji