ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 807/FN/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
807/FN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 92
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 806/GN/2024 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
806/GN/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 93
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 805/GN/2024 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali konferencyjnej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
805/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 94
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 804/PCUW/2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu
Nr aktu prawnego
804/PCUW/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 95
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 803/GN/2024 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w części w użyczenie położonej w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30
Nr aktu prawnego
803/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 96
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.12.2024 w sprawie wyznaczenia koordynatora powiatowego ds. wyborczych oraz koordynatora powiatowego ds. informatyki i zastępcę koordynatora powiatowego ds. informatyki w Powiecie Nowotomyskim w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
AO.120.12.2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 97
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.11.2024 w sprawie wyrażenia zgody na zamontowanie tablicy pamiątkowej na powierzchni elewacji budynku szkoły w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.11.2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 98
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/490/2024 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
LVII/490/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 99
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/489/2024 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku
Nr aktu prawnego
LVII/489/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 100
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/487/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia na czas oznaczony
Nr aktu prawnego
LVII/487/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 101
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/488/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2026
Nr aktu prawnego
LVII/488/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 102
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/486/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu
Nr aktu prawnego
LVII/486/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 103
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/485/2024 w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
Nr aktu prawnego
LVII/485/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 104
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/484/2024 zmieniająca uchwałę nr XXVIII/269/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
LVII/484/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 105
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/483/2024 w sprawie przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
LVII/483/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 106
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/482/2024 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
Nr aktu prawnego
LVII/482/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 107
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/481/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035
Nr aktu prawnego
LVII/481/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 108
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LVII/480/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
LVII/480/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 109
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 802/PCPR/2024 w sprawie określania zasad realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2024 r.
Nr aktu prawnego
802/PCPR/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 110
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.10.2024 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Strzyżewie, gmina Zbąszyń przeznaczonej do dzierżawy
Nr aktu prawnego
AO.120.10.2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 111
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 801/FN/2024 zmieniająca uchwałę nr 791/FN/2024 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
801/FN/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 112
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 800/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na rozwiązanie umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
800/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 113
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 798/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali konferencyjnej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
798/GN/2024
Status
Uchylony
Lp: 114
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 799/KS/2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2024 roku
Nr aktu prawnego
799/KS/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 115
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 797/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawieranie kolejnych umów najmu części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
797/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 116
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 796/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 6a
Nr aktu prawnego
796/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 117
Data podjęcia
2024-02-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 795/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
795/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 118
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.9.2024 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.9.2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 119
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.8.2024 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.8.2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 120
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 794/FN/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
794/FN/2024
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji