ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/417/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLIX/417/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 92
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLIX/416/2023 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XLIX/416/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 93
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 677/DR/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 273 w obrębie Konin, gmina Lwówek
Nr aktu prawnego
677/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 94
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 676/DR/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1209F relacji Rosin – Raków - Szczaniec, na działce ewidencyjnej nr 216/2 położonych w obrębie m. Wolimirzyce
Nr aktu prawnego
676/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 95
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 675/PCPR/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Nr aktu prawnego
675/PCPR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 96
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 674/PCUW/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy najmu budynku oświatowego położonego w Nowym Tomyślu przy ul. 3 Stycznia 70
Nr aktu prawnego
674/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 97
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 673/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
673/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 98
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 672/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
672/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 99
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 671/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
671/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 100
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 670/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku położonym w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30
Nr aktu prawnego
670/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 101
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 669/PCPR/2023 w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie współpracy jako partner w ramach ogłoszonego z dniem 28.04.2023 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 naboru wniosków nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Nr aktu prawnego
669/PCPR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 102
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 668/DR/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 343 w obrębie Konin, gmina Lwówek
Nr aktu prawnego
668/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 103
Data podjęcia
2023-06-13
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 667/DR/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nr ewid. 819/2 w obrębie Zębowo, gmina Lwówek
Nr aktu prawnego
667/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 104
Data podjęcia
2023-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.23.2023 w sprawie ustalenia wysokości nagród Powiatu dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotomyski
Nr aktu prawnego
AO.120.23.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 105
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 666/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
666/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 106
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 665/GN/2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Trzciance
Nr aktu prawnego
665/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 107
Data podjęcia
2023-06-06
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 664/GN/2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie darowizny, położonej w Zębowie
Nr aktu prawnego
664/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 108
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 663/PCUW/2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu Pani Magdalenie Kędzia-Kluj
Nr aktu prawnego
663/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 109
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 662/PCUW/2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbąszyniu Panu Robertowi Winiarzowi
Nr aktu prawnego
662/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 110
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 661/PCUW/2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu Pani Marzenie Ginter
Nr aktu prawnego
661/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 111
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 660/PCUW/2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance Pani Izabeli Kałek
Nr aktu prawnego
660/PCUW/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 112
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVIII/415/2023 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”
Nr aktu prawnego
XLVIII/415/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 113
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVIII/414/2023 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego"
Nr aktu prawnego
XLVIII/414/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 114
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVIII/413/2023 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”
Nr aktu prawnego
XLVIII/413/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 115
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVIII/412/2023 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”
Nr aktu prawnego
XLVIII/412/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 116
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVIII/411/2023 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”
Nr aktu prawnego
XLVIII/411/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 117
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVIII/410/2023 w sprawie przedłużenia terminu do załatwienia skargi na działanie Starosty Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
XLVIII/410/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 118
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVIII/409/2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu na rzecz Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XLVIII/409/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 119
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVIII/408/2023 w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
XLVIII/408/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 120
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XLVIII/407/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
XLVIII/407/2023
Status
Obowiązuje

Nawigacja między stronami listy informacji