ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 4/DR/2024 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie zarządu drogami powiatowymi
Nr aktu prawnego
4/DR/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 32
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 3/KS/2024 w sprawie powołania Komisji do opiniowania złożonego wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Nowotomyskiego, niestanowiących jego własności
Nr aktu prawnego
3/KS/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 33
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 2/AO/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
2/AO/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 34
Data podjęcia
2024-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 1/AO/2024 w sprawie wyznaczenia i upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
1/AO/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.21.2024 w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.21.2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 36
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.20.2024 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
AO.120.20.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr I/6/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy
Nr aktu prawnego
I/6/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 38
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr I/5/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
I/5/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 39
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr I/4/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
I/4/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 40
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr I/3/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
I/3/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 41
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr I/2/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
I/2/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 42
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr I/1/2024 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
I/1/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 43
Data podjęcia
2024-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 832/FN/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
832/FN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 44
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIX/506/2024 w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
Nr aktu prawnego
LIX/506/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 45
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIX/505/2024 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”.
Nr aktu prawnego
LIX/505/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 46
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIX/504/2024 w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”.
Nr aktu prawnego
LIX/504/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 47
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIX/503/2024 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2738P odcinek ul. Kościuszki w obrębie działki o nr ewid. 526/1, obręb Glinno, gmina Nowy Tomyśl
Nr aktu prawnego
LIX/503/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 48
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIX/502/2024 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2024-2035
Nr aktu prawnego
LIX/502/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 49
Data podjęcia
2024-04-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr LIX/501/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
LIX/501/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 50
Data podjęcia
2024-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 831/PCS/2024 w sprawie uchwalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnianie hali sportowej, terenów przyległych i pozostałych pomieszczeń wraz z urządzeniami użyteczności publicznej stanowiącymi własność Powiatu Nowotomyskiego i oddanych w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Sportu w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
831/PCS/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2024-04-22
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 830/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
830/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 52
Data podjęcia
2024-04-16
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 829/DR/2024 w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg w Gminie Nowy Tomyśl do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
829/DR/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 53
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 828/FN/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
828/FN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 54
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 827/AO/2024 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu pisemnym nieograniczonym składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
827/AO/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 55
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 826/PCUW/2024 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu Panu Bogusławowi Pietrusiewiczowi
Nr aktu prawnego
826/PCUW/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 56
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 825/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu sali konferencyjnej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
825/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 57
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 824/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu aktywów trwałych
Nr aktu prawnego
824/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 58
Data podjęcia
2024-04-10
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 823/GN/2024 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu aktywów trwałych
Nr aktu prawnego
823/GN/2024
Status
Akt jednorazowy
Lp: 59
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 822/AO/2024 w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy
Nr aktu prawnego
822/AO/2024
Status
Obowiązuje
Lp: 60
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 821/FN/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Nr aktu prawnego
821/FN/2024
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji