ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 707/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
707/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 32
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.35.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
AO.120.35.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 33
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.34.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.34.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 34
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 706/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
706/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 35
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 705/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu salki fitness w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
705/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 36
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 704/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
704/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 37
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 703/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
703/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 38
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 702/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
702/GN/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 39
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 701/DR/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1144F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 280 do skrzyżowania z drogą krajową nr 32 znajdującą się w Powiecie Zielonogórskim w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
701/DR/2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 40
Data podjęcia
2023-08-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.33.2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Zbąszyń, gmina Zbąszyń przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.33.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 41
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.32.2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Miedzichowo, gmina Miedzichowo przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.32.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 42
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.31.2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Miedzichowo, gmina Miedzichowo przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.31.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 43
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.30.2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.30.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 44
Data podjęcia
2023-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.29.2023 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w obrębie Józefowo, gmina Lwówek przeznaczonej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
AO.120.29.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 45
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 700/FN/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
700/FN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 46
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 699/AO/2023 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
699/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 47
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 698/AO/2023 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego o wartości powyżej 10.000,00 zł będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
698/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 48
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 697/AO/2023 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogiw Nowym Tomyślu oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Nr aktu prawnego
697/AO/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 49
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 696/KS/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
Nr aktu prawnego
696/KS/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 50
Data podjęcia
2023-08-09
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 695/GN/2023 w sprawie dokonania darowizny nieruchomości położonej w Zębowie na rzecz Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
695/GN/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 51
Data podjęcia
2023-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.28.2023 w sprawie wprowadzenia procedury ochrony danych osobowych w wykonywaniu pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.
Nr aktu prawnego
AO.120.28.2023
Status
Obowiązuje
Lp: 52
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr L/434/2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Powiatu Nowotomyskiego przed sądami administracyjnymi
Nr aktu prawnego
L/434/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 53
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr L/433/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
L/433/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 54
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr L/432/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Nowotomyskiego
Nr aktu prawnego
L/432/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 55
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr L/431/2023 zmieniająca uchwałę nr XLV/387/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Nowotomyskiego, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
L/431/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr L/430/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034
Nr aktu prawnego
L/430/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 57
Data podjęcia
2023-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Powiatu
Tytuł aktu
Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr L/429/2023 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023
Nr aktu prawnego
L/429/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 58
Data podjęcia
2023-07-14
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 694/DR/2023 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1210F relacji Lutol Mokry – Dąbrówka Wlkp. - Szczaniec, położonych na działkach ewidencyjnych nr 348/13, 371/6, 271/8 w miejscowości Szczaniec i drogi 1211F relacji Smardzewo – Szczaniec – Myszęcin położonych na działkach ewidencyjnych nr 348/3, 348/11, 348/13, 348/14, 348/9, 348/10, 1109, 1108/5, 788/2, 788/3 w miejscowości Szczaniec
Nr aktu prawnego
694/DR/2023
Status
Obowiązuje
Lp: 59
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Zarządzenie Starosty Nowotomyskiego nr AO.120.27.2023 w sprawie powołania Komisji do brakowania akt wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
Nr aktu prawnego
AO.120.27.2023
Status
Akt jednorazowy
Lp: 60
Data podjęcia
2023-07-05
Grupa tematyczna
Uchwały Zarządu Powiatu Nowotomyskiego
Tytuł aktu
Uchwała Zarządu Powiatu Nowotomyskiego nr 693/GN/2023 w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu hali sportowej w Nowym Tomyślu
Nr aktu prawnego
693/GN/2023
Status
Obowiązuje

Nawigacja między stronami listy informacji